Hình ảnh Renault Koleos 2022

Renault Koleos 2022
8.5/10 điểm
Giá bán: 1.419.000.000 đ - 1.494.000.000 đ

Xem hình ảnh Renault Koleos mới nhất. Xe Koleos có 70 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Renault Koleos có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Renault Koleos 2022 hình 1

Hình ảnh Renault Koleos 2022 hình 1

Renault Koleos 2022

Hình 1 / 70
Đen

Đen

Renault Koleos 2022

Hình 2 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2022 hình 2

Hình ảnh Renault Koleos 2022 hình 2

Renault Koleos 2022

Hình 3 / 70
Trắng

Trắng

Renault Koleos 2022

Hình 4 / 70
Nâu

Nâu

Renault Koleos 2022

Hình 5 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2022 hình 3

Hình ảnh Renault Koleos 2022 hình 3

Renault Koleos 2022

Hình 6 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2022 hình 4

Hình ảnh Renault Koleos 2022 hình 4

Renault Koleos 2022

Hình 7 / 70
Xanh trời

Xanh trời

Renault Koleos 2022

Hình 8 / 70
Xanh Titan

Xanh Titan

Renault Koleos 2022

Hình 9 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2022 hình 5

Hình ảnh Renault Koleos 2022 hình 5

Renault Koleos 2022

Hình 10 / 70
Bạc

Bạc

Renault Koleos 2022

Hình 11 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2022 hình 6

Hình ảnh Renault Koleos 2022 hình 6

Renault Koleos 2022

Hình 12 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2022 hình 7

Hình ảnh Renault Koleos 2022 hình 7

Renault Koleos 2022

Hình 13 / 70
Đỏ mận

Đỏ mận

Renault Koleos 2022

Hình 14 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2022 hình 8

Hình ảnh Renault Koleos 2022 hình 8

Renault Koleos 2022

Hình 15 / 70
The black

The black

Renault Koleos 2020

Hình 16 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 9

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 9

Renault Koleos 2020

Hình 17 / 70
Beige mineral

Beige mineral

Renault Koleos 2020

Hình 18 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 10

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 10

Renault Koleos 2020

Hình 19 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 11

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 11

Renault Koleos 2020

Hình 20 / 70
Dark grey

Dark grey

Renault Koleos 2020

Hình 21 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 12

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 12

Renault Koleos 2020

Hình 22 / 70
Red chestnut

Red chestnut

Renault Koleos 2020

Hình 23 / 70
White glossy

White glossy

Renault Koleos 2020

Hình 24 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 13

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 13

Renault Koleos 2020

Hình 25 / 70
Pearl white

Pearl white

Renault Koleos 2020

Hình 26 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 14

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 14

Renault Koleos 2020

Hình 27 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 15

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 15

Renault Koleos 2020

Hình 28 / 70
Blue

Blue

Renault Koleos 2020

Hình 29 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 16

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 16

Renault Koleos 2020

Hình 30 / 70
Platinum

Platinum

Renault Koleos 2020

Hình 31 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 17

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 17

Renault Koleos 2020

Hình 32 / 70
Violet

Violet

Renault Koleos 2020

Hình 33 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 18

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 18

Renault Koleos 2020

Hình 34 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 19

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 19

Renault Koleos 2020

Hình 35 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 20

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 20

Renault Koleos 2020

Hình 36 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 21

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 21

Renault Koleos 2020

Hình 37 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 22

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 22

Renault Koleos 2020

Hình 38 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 23

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 23

Renault Koleos 2020

Hình 39 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 24

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 24

Renault Koleos 2020

Hình 40 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 25

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 25

Renault Koleos 2020

Hình 41 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 26

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 26

Renault Koleos 2020

Hình 42 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 27

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 27

Renault Koleos 2020

Hình 43 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 28

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 28

Renault Koleos 2020

Hình 44 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 29

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 29

Renault Koleos 2020

Hình 45 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 30

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 30

Renault Koleos 2020

Hình 46 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 31

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 31

Renault Koleos 2020

Hình 47 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 32

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 32

Renault Koleos 2020

Hình 48 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 33

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 33

Renault Koleos 2020

Hình 49 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 34

Hình ảnh Renault Koleos 2020 hình 34

Renault Koleos 2020

Hình 50 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 35

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 35

Renault Koleos 2019

Hình 51 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 36

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 36

Renault Koleos 2019

Hình 52 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 37

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 37

Renault Koleos 2019

Hình 53 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 38

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 38

Renault Koleos 2019

Hình 54 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 39

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 39

Renault Koleos 2019

Hình 55 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 40

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 40

Renault Koleos 2019

Hình 56 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 41

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 41

Renault Koleos 2019

Hình 57 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 42

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 42

Renault Koleos 2019

Hình 58 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 43

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 43

Renault Koleos 2019

Hình 59 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 44

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 44

Renault Koleos 2019

Hình 60 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 45

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 45

Renault Koleos 2019

Hình 61 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 46

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 46

Renault Koleos 2019

Hình 62 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 47

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 47

Renault Koleos 2019

Hình 63 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 48

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 48

Renault Koleos 2019

Hình 64 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 49

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 49

Renault Koleos 2019

Hình 65 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 50

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 50

Renault Koleos 2019

Hình 66 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 51

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 51

Renault Koleos 2019

Hình 67 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 52

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 52

Renault Koleos 2019

Hình 68 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 53

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 53

Renault Koleos 2019

Hình 69 / 70
Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 54

Hình ảnh Renault Koleos 2019 hình 54

Renault Koleos 2019

Hình 70 / 70

Các phiên bản của Renault Koleos

Renault Koleos 2.5 TCE

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

1.419.000.000 VND

Renault Koleos 2.5 Privilege TCE 4WD

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

1.494.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Renault Koleos

Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Mazda CX-5
819 triệu - 1 tỷ 149 triệu
Toyota RAV4
1 tỷ 100 triệu - 1 tỷ 200 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Renault Koleos

Giá lăn bánh của Renault Koleos 2022 là bao nhiêu?
Giá Koleos lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 585 triệu cho bản 2.5 TCE và tăng lên đến 1 tỷ 585 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Koleos hay CR-V xe nào tốt hơn?
Giá Koleos niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 419 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2448 cc. Trong khi giá CR-V bắt đầu từ 998 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1498 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Renault Koleos 2022 có bao nhiêu màu?
Xe Renault Koleos 2022 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Đen, Trắng, Nâu, Xanh trời, Xanh Titan, Bạc, Đỏ mận, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Renault Koleos 2022 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Renault Koleos là mẫu xe SUV 5 chỗ.
Renault Koleos có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Renault Koleos 2022 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Koleos 2.5 TCE (Xăng) & Koleos 2.5 Privilege TCE 4WD (Xăng).
Đối thủ của Renault Koleos là dòng xe nào?
Renault Koleos có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Toyota RAV4.

Xem thêm câu hỏi về Renault Koleos

Màu xe Renault Koleos

Renault Koleos 2022 Màu ĐenRenault Koleos 2022 Màu TrắngRenault Koleos 2022 Màu NâuRenault Koleos 2022 Màu Xanh trờiRenault Koleos 2022 Màu Xanh Titan
Màu Đen

Mua xe Renault Koleos mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Renault Koleos trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

28.107.086 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Renault Koleos?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Renault

Nổi bật
Sắp ra mắt