Xe Rolls-Royce

Rolls-Royce Logo
Rolls-Royce là nhà sản xuất ô tô sang trọng của Anh. Là một công ty con của tập đoàn BMW của Đức, Rolls-Royce được thành lập vào năm 1998 sau khi BMW được cấp giấy phép cho thương hiệu Rolls-Royce  và mua lại quyền thương hiệu Spirit of Ecstasy và Rolls-Royce từ Volkswagen AG. Rolls-Royce hoạt động từ các cơ sở hành chính và sản xuất được xây dựng có mục đích khai trương vào năm 2003

Tìm theo Hãng và dòng xe

HOẶC

Tìm theo Dáng xe

Tất cả Sedan Coupe Convertible
Rolls-Royce Motor Cars Limited được thành lập như một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của BMW vào năm 1998 sau khi BMW cấp phép cho thương hiệu Rolls-Royce và logo từ Rolls-Royce PLC và mua lại quyền của Spirit of Ecstasy và Rolls-Royce grill hình dạng thương hiệu từ Volkswagen AG. Rolls-Royce Motor Cars Limited đã sản xuất xe ô tô mang thương hiệu Rolls-Royce từ năm 2003.
Mặc dù thương hiệu Rolls-Royce đã được sử dụng trên xe kể từ năm 1906, Rolls-Royce Motor Cars công ty con của BMW AG không có mối quan hệ trực tiếp với Rolls-Royce xe có thương hiệu được sản xuất trước năm 2003. Các dòng xe Bentley của Volkswagen AG là sự kế thừa trực tiếp cho Rolls-Royce Motors và các đơn vị tiền nhiệm khác đã sản xuất xe ô tô mang thương hiệu Rolls-Royce và Bentley giữa nền tảng của từng công ty và năm 2003

Bài viết liên quan Rolls-Royce