Hình ảnh Subaru Forester 2021

Subaru Forester 2020
8.6/10 điểm
Giá bán: 1.128.000.000 đ - 1.288.000.000 đ

Xem hình ảnh Subaru Forester mới nhất. Xe Forester có 66 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Subaru Forester có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Sepia Bronze Metallic

Sepia Bronze Metallic

Subaru Forester 2020

Hình 1 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 1

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 1

Subaru Forester 2020

Hình 2 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 2

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 2

Subaru Forester 2020

Hình 3 / 66
Crimson Red Pearl

Crimson Red Pearl

Subaru Forester 2020

Hình 4 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 3

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 3

Subaru Forester 2020

Hình 5 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 4

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 4

Subaru Forester 2020

Hình 6 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 5

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 5

Subaru Forester 2020

Hình 7 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 6

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 6

Subaru Forester 2020

Hình 8 / 66
Crystal Black Silica

Crystal Black Silica

Subaru Forester 2020

Hình 9 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 7

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 7

Subaru Forester 2020

Hình 10 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 8

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 8

Subaru Forester 2020

Hình 11 / 66
Crystal White Pearl

Crystal White Pearl

Subaru Forester 2020

Hình 12 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 9

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 9

Subaru Forester 2020

Hình 13 / 66
Dark Grey Metallic

Dark Grey Metallic

Subaru Forester 2020

Hình 14 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 10

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 10

Subaru Forester 2020

Hình 15 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 11

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 11

Subaru Forester 2020

Hình 16 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 12

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 12

Subaru Forester 2020

Hình 17 / 66
Horizon Blue Pearl

Horizon Blue Pearl

Subaru Forester 2020

Hình 18 / 66
Ice Silver Metallic

Ice Silver Metallic

Subaru Forester 2020

Hình 19 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 13

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 13

Subaru Forester 2020

Hình 20 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 14

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 14

Subaru Forester 2020

Hình 21 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 15

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 15

Subaru Forester 2020

Hình 22 / 66
Jasper Green Metallic

Jasper Green Metallic

Subaru Forester 2020

Hình 23 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 16

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 16

Subaru Forester 2020

Hình 24 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 17

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 17

Subaru Forester 2020

Hình 25 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 18

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 18

Subaru Forester 2020

Hình 26 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 19

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 19

Subaru Forester 2020

Hình 27 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 20

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 20

Subaru Forester 2020

Hình 28 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 21

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 21

Subaru Forester 2020

Hình 29 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 22

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 22

Subaru Forester 2020

Hình 30 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 23

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 23

Subaru Forester 2020

Hình 31 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 24

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 24

Subaru Forester 2020

Hình 32 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 25

Hình ảnh Subaru Forester 2020 hình 25

Subaru Forester 2020

Hình 33 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 26

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 26

Subaru Forester 2019

Hình 34 / 66
Crystal Black Silica

Crystal Black Silica

Subaru Forester 2019

Hình 35 / 66
Crystal White Pearl

Crystal White Pearl

Subaru Forester 2019

Hình 36 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 27

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 27

Subaru Forester 2019

Hình 37 / 66
Dark Gray Metallic

Dark Gray Metallic

Subaru Forester 2019

Hình 38 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 28

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 28

Subaru Forester 2019

Hình 39 / 66
Ice Silver Metallic

Ice Silver Metallic

Subaru Forester 2019

Hình 40 / 66
Jasmine Green Metallic

Jasmine Green Metallic

Subaru Forester 2019

Hình 41 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 29

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 29

Subaru Forester 2019

Hình 42 / 66
Quartz Blue Pearl

Quartz Blue Pearl

Subaru Forester 2019

Hình 43 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 30

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 30

Subaru Forester 2019

Hình 44 / 66
Sepia Bronze Metallic

Sepia Bronze Metallic

Subaru Forester 2019

Hình 45 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 31

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 31

Subaru Forester 2019

Hình 46 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 32

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 32

Subaru Forester 2019

Hình 47 / 66
Venetian Red Pearl

Venetian Red Pearl

Subaru Forester 2019

Hình 48 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 33

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 33

Subaru Forester 2019

Hình 49 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 34

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 34

Subaru Forester 2019

Hình 50 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 35

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 35

Subaru Forester 2019

Hình 51 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 36

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 36

Subaru Forester 2019

Hình 52 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 37

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 37

Subaru Forester 2019

Hình 53 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 38

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 38

Subaru Forester 2019

Hình 54 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 39

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 39

Subaru Forester 2019

Hình 55 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 40

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 40

Subaru Forester 2019

Hình 56 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 41

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 41

Subaru Forester 2019

Hình 57 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 42

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 42

Subaru Forester 2019

Hình 58 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 43

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 43

Subaru Forester 2019

Hình 59 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 44

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 44

Subaru Forester 2019

Hình 60 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 45

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 45

Subaru Forester 2019

Hình 61 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 46

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 46

Subaru Forester 2019

Hình 62 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 47

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 47

Subaru Forester 2019

Hình 63 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 48

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 48

Subaru Forester 2019

Hình 64 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 49

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 49

Subaru Forester 2019

Hình 65 / 66
Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 50

Hình ảnh Subaru Forester 2019 hình 50

Subaru Forester 2019

Hình 66 / 66

Bài viết về Subaru Forester

6 mẫu xe CUV 5 chỗ đáng mua nhất tại Việt Nam
Trong phân khúc xe CUV 5 chỗ được nhiều khách hàng Việt quan tâm lựa chọn khi tìm kiếm một chiếc xe 5 chỗ cao ráo. Phân khúc này hấp dẫn khách hàng ở nhiều...
Xe tốt nhất 19 thg 3, 2021
Những mẫu xe ô tô bán tại Việt Nam bị phàn nàn nhiều nhất
Từ những dòng xe mới như Kia Seltos, bán tải Ford Ranger, sedan hạng B Hyundai Accent, Mazda3 và Subaru Forester là 4 mẫu xe bị khách hàng phản ánh về chất lượng nhiều nhất...
Blog xe 5 thg 1, 2021
Subaru Forester thêm động cơ 1.8L tăng áp thay thể phiên bản 2.0
Subaru Nhật Bản vừa tung ra thị trường Forester phiên bản Sport lắp động cơ 1.8L tăng áp thay cho phiên bản 2.0 hiện hành.
Blog xe 2 thg 11, 2020

Các phiên bản của Subaru Forester

Subaru Forester 2.0 I L

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

1.128.000.000 VND

Subaru Forester 2.0 I S

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

1.218.000.000 VND

Subaru Forester 2.0i-S EyeSight

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

1.288.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Subaru Forester

Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Mazda CX-5
819 triệu - 1 tỷ 149 triệu
Hyundai SantaFe
995 triệu - 1 tỷ 340 triệu
Toyota Fortuner
995 triệu - 1 tỷ 426 triệu
Kia Seltos
599 triệu - 719 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Subaru Forester

Giá lăn bánh của Subaru Forester 2021 là bao nhiêu?
Giá Forester lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 261 triệu cho bản 2.0 I L và tăng lên đến 1 tỷ 261 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Forester hay CR-V xe nào tốt hơn?
Giá Forester niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 128 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1995 cc. Trong khi giá CR-V bắt đầu từ 998 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1498 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Subaru Forester 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Subaru Forester 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Sepia Bronze Metallic, Crimson Red Pearl, Crystal Black Silica, Crystal White Pearl, Dark Grey Metallic, Horizon Blue Pearl, Ice Silver Metallic, Jasper Green Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Subaru Forester 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Subaru Forester là mẫu xe SUV 5 chỗ.
Subaru Forester có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Subaru Forester 2021 đang có 3 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Forester 2.0i-S EyeSight (Xăng), Forester 2.0 I S (Xăng) & Forester 2.0 I L (Xăng).
Đối thủ của Subaru Forester là dòng xe nào?
Subaru Forester có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Honda CR-V, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner, Kia Seltos.

Xem thêm câu hỏi về Subaru Forester

Màu xe Subaru Forester

Subaru Forester 2020 Màu Sepia Bronze MetallicSubaru Forester 2020 Màu Crimson Red PearlSubaru Forester 2020 Màu Crystal Black SilicaSubaru Forester 2020 Màu Crystal White PearlSubaru Forester 2020 Màu Dark Grey Metallic
Màu Sepia Bronze Metallic

Mua xe Subaru Forester mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Subaru Forester trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

22.357.774 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Subaru Forester?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Subaru

Nổi bật
Sắp ra mắt