Hình ảnh Subaru Legacy 2021

Subaru Legacy 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 1.250.000.000 đ - 1.660.000.000 đ

Xem hình ảnh Subaru Legacy mới nhất. Xe Legacy có 70 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Subaru Legacy có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 1

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 1

Subaru Legacy 2020

Hình 1 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 2

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 2

Subaru Legacy 2020

Hình 2 / 70
Màu đen

Màu đen

Subaru Legacy 2020

Hình 3 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 3

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 3

Subaru Legacy 2020

Hình 4 / 70
Màu xanh ngọc

Màu xanh ngọc

Subaru Legacy 2020

Hình 5 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 4

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 4

Subaru Legacy 2020

Hình 6 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 5

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 5

Subaru Legacy 2020

Hình 7 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 6

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 6

Subaru Legacy 2020

Hình 8 / 70
Màu trắng

Màu trắng

Subaru Legacy 2020

Hình 9 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 7

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 7

Subaru Legacy 2020

Hình 10 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 8

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 8

Subaru Legacy 2020

Hình 11 / 70
Màu đỏ

Màu đỏ

Subaru Legacy 2020

Hình 12 / 70
Màu xắm

Màu xắm

Subaru Legacy 2020

Hình 13 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 9

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 9

Subaru Legacy 2020

Hình 14 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 10

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 10

Subaru Legacy 2020

Hình 15 / 70
Màu xanh trời

Màu xanh trời

Subaru Legacy 2020

Hình 16 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 11

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 11

Subaru Legacy 2020

Hình 17 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 12

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 12

Subaru Legacy 2020

Hình 18 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 13

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 13

Subaru Legacy 2020

Hình 19 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 14

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 14

Subaru Legacy 2020

Hình 20 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 15

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 15

Subaru Legacy 2020

Hình 21 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 16

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 16

Subaru Legacy 2020

Hình 22 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 17

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 17

Subaru Legacy 2020

Hình 23 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 18

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 18

Subaru Legacy 2020

Hình 24 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 19

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 19

Subaru Legacy 2020

Hình 25 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 20

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 20

Subaru Legacy 2020

Hình 26 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 21

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 21

Subaru Legacy 2020

Hình 27 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 22

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 22

Subaru Legacy 2020

Hình 28 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 23

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 23

Subaru Legacy 2020

Hình 29 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 24

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 24

Subaru Legacy 2020

Hình 30 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 25

Hình ảnh Subaru Legacy 2020 hình 25

Subaru Legacy 2020

Hình 31 / 70
Dark Blue Pearl

Dark Blue Pearl

Subaru Legacy 2019

Hình 32 / 70
Crystal Black Silica

Crystal Black Silica

Subaru Legacy 2019

Hình 33 / 70
Crystal White Pearl

Crystal White Pearl

Subaru Legacy 2019

Hình 34 / 70
Ice Silver Metallic

Ice Silver Metallic

Subaru Legacy 2019

Hình 35 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 26

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 26

Subaru Legacy 2019

Hình 36 / 70
Magnetite Gray Metallic

Magnetite Gray Metallic

Subaru Legacy 2019

Hình 37 / 70
Tungsten Metallic

Tungsten Metallic

Subaru Legacy 2019

Hình 38 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 27

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 27

Subaru Legacy 2019

Hình 39 / 70
Twilight Blue Metallic

Twilight Blue Metallic

Subaru Legacy 2019

Hình 40 / 70
Crimson Red

Crimson Red

Subaru Legacy 2019

Hình 41 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 28

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 28

Subaru Legacy 2019

Hình 42 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 29

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 29

Subaru Legacy 2019

Hình 43 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 30

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 30

Subaru Legacy 2019

Hình 44 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 31

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 31

Subaru Legacy 2019

Hình 45 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 32

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 32

Subaru Legacy 2019

Hình 46 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 33

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 33

Subaru Legacy 2019

Hình 47 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 34

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 34

Subaru Legacy 2019

Hình 48 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 35

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 35

Subaru Legacy 2019

Hình 49 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 36

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 36

Subaru Legacy 2019

Hình 50 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 37

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 37

Subaru Legacy 2019

Hình 51 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 38

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 38

Subaru Legacy 2019

Hình 52 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 39

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 39

Subaru Legacy 2019

Hình 53 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 40

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 40

Subaru Legacy 2019

Hình 54 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 41

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 41

Subaru Legacy 2019

Hình 55 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 42

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 42

Subaru Legacy 2019

Hình 56 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 43

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 43

Subaru Legacy 2019

Hình 57 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 44

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 44

Subaru Legacy 2019

Hình 58 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 45

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 45

Subaru Legacy 2019

Hình 59 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 46

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 46

Subaru Legacy 2019

Hình 60 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 47

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 47

Subaru Legacy 2019

Hình 61 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 48

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 48

Subaru Legacy 2019

Hình 62 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 49

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 49

Subaru Legacy 2019

Hình 63 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 50

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 50

Subaru Legacy 2019

Hình 64 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 51

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 51

Subaru Legacy 2019

Hình 65 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 52

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 52

Subaru Legacy 2019

Hình 66 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 53

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 53

Subaru Legacy 2019

Hình 67 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 54

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 54

Subaru Legacy 2019

Hình 68 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 55

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 55

Subaru Legacy 2019

Hình 69 / 70
Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 56

Hình ảnh Subaru Legacy 2019 hình 56

Subaru Legacy 2019

Hình 70 / 70

Các phiên bản của Subaru Legacy

Subaru Legacy 2.5i-S

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

1.250.000.000 VND

Subaru Legacy 3.6R Limited

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

1.660.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Subaru Legacy

Honda Accord
1 tỷ 198 triệu - 1 tỷ 390 triệu
Kia Optima
759 triệu - 919 triệu
Mazda 6
819 triệu - 1 tỷ 175 triệu
Toyota Camry
1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 235 triệu
Volkswagen Passat
1 tỷ 266 triệu - 1 tỷ 480 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Subaru Legacy

Giá lăn bánh của Subaru Legacy 2021 là bao nhiêu?
Giá Legacy lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 397 triệu cho bản 2.5i-S và tăng lên đến 1 tỷ 397 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Subaru Legacy 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Subaru Legacy 2020 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Màu đen, Màu xanh ngọc, Màu trắng, Màu đỏ, Màu xắm, Màu xanh trời, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Subaru Legacy 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Subaru Legacy là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Subaru Legacy có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Subaru Legacy 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Legacy 3.6R Limited (Xăng) & Legacy 2.5i-S (Xăng).
Đối thủ của Subaru Legacy là dòng xe nào?
Subaru Legacy có 9 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng C gồm: Honda Accord, Hyundai Sonata, Kia Optima, Mazda 6, Toyota Camry, Volkswagen Passat, Chevrolet Malibu.

Xem thêm câu hỏi về Subaru Legacy

Màu xe Subaru Legacy

Subaru Legacy 2020 Màu Màu đenSubaru Legacy 2020 Màu Màu xanh ngọcSubaru Legacy 2020 Màu Màu trắngSubaru Legacy 2020 Màu Màu đỏSubaru Legacy 2020 Màu Màu xắm
Màu Màu đen

Mua xe Subaru Legacy mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Subaru Legacy trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

24.773.697 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Subaru Legacy?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Subaru

Nổi bật
Sắp ra mắt