Hình ảnh Suzuki Swift 2022

#1 phân khúc xe hatchback hạng b

Tổng doanh số
2 chiếc
Miền Bắc
1 chiếc
Miền Trung
1 chiếc
Suzuki Swift 2022
8.5/10 điểm
Giá bán: 499.000.000 đ - 549.000.000 đ

Xem hình ảnh Suzuki Swift mới nhất. Xe Swift có 72 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Suzuki Swift có sẵn 10 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 1

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 1

Suzuki Swift 2022

Hình 1 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 2

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 2

Suzuki Swift 2022

Hình 2 / 72
Flame Orange Pearl Metallic/Super Black

Flame Orange Pearl Metallic/Super Black

Suzuki Swift 2022

Hình 3 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 3

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 3

Suzuki Swift 2022

Hình 4 / 72
Speedy Blue Metallic/Super Black

Speedy Blue Metallic/Super Black

Suzuki Swift 2022

Hình 5 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 4

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 4

Suzuki Swift 2022

Hình 6 / 72
Burning Red Pearl Metallic

Burning Red Pearl Metallic

Suzuki Swift 2022

Hình 7 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 5

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 5

Suzuki Swift 2022

Hình 8 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 6

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 6

Suzuki Swift 2022

Hình 9 / 72
Fervent Red

Fervent Red

Suzuki Swift 2022

Hình 10 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 7

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 7

Suzuki Swift 2022

Hình 11 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 8

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 8

Suzuki Swift 2022

Hình 12 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 9

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 9

Suzuki Swift 2022

Hình 13 / 72
Mineral Grey Metallic

Mineral Grey Metallic

Suzuki Swift 2022

Hình 14 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 10

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 10

Suzuki Swift 2022

Hình 15 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 11

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 11

Suzuki Swift 2022

Hình 16 / 72
Premium Silver Metallic

Premium Silver Metallic

Suzuki Swift 2022

Hình 17 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 12

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 12

Suzuki Swift 2022

Hình 18 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 13

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 13

Suzuki Swift 2022

Hình 19 / 72
Pure White Pearl

Pure White Pearl

Suzuki Swift 2022

Hình 20 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 14

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 14

Suzuki Swift 2022

Hình 21 / 72
Speedy Blue Metallic

Speedy Blue Metallic

Suzuki Swift 2022

Hình 22 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 15

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 15

Suzuki Swift 2022

Hình 23 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 16

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 16

Suzuki Swift 2022

Hình 24 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 17

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 17

Suzuki Swift 2022

Hình 25 / 72
Super Black Pearl Metallic

Super Black Pearl Metallic

Suzuki Swift 2022

Hình 26 / 72
Burning Red Metallic/Super Black

Burning Red Metallic/Super Black

Suzuki Swift 2022

Hình 27 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 18

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 18

Suzuki Swift 2022

Hình 28 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 19

Hình ảnh Suzuki Swift 2022 hình 19

Suzuki Swift 2022

Hình 29 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 20

Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 20

Suzuki Swift 2020

Hình 30 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 21

Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 21

Suzuki Swift 2020

Hình 31 / 72
Black

Black

Suzuki Swift 2020

Hình 32 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 22

Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 22

Suzuki Swift 2020

Hình 33 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 23

Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 23

Suzuki Swift 2020

Hình 34 / 72
Blue

Blue

Suzuki Swift 2020

Hình 35 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 24

Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 24

Suzuki Swift 2020

Hình 36 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 25

Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 25

Suzuki Swift 2020

Hình 37 / 72
Grey

Grey

Suzuki Swift 2020

Hình 38 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 26

Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 26

Suzuki Swift 2020

Hình 39 / 72
White

White

Suzuki Swift 2020

Hình 40 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 27

Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 27

Suzuki Swift 2020

Hình 41 / 72
Yellow

Yellow

Suzuki Swift 2020

Hình 42 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 28

Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 28

Suzuki Swift 2020

Hình 43 / 72
Red

Red

Suzuki Swift 2020

Hình 44 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 29

Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 29

Suzuki Swift 2020

Hình 45 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 30

Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 30

Suzuki Swift 2020

Hình 46 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 31

Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 31

Suzuki Swift 2020

Hình 47 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 32

Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 32

Suzuki Swift 2020

Hình 48 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 33

Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 33

Suzuki Swift 2020

Hình 49 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 34

Hình ảnh Suzuki Swift 2020 hình 34

Suzuki Swift 2020

Hình 50 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 35

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 35

Suzuki Swift 2019

Hình 51 / 72
Bayside Blue

Bayside Blue

Suzuki Swift 2019

Hình 52 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 36

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 36

Suzuki Swift 2019

Hình 53 / 72
Olive Gray

Olive Gray

Suzuki Swift 2019

Hình 54 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 37

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 37

Suzuki Swift 2019

Hình 55 / 72
Superior White

Superior White

Suzuki Swift 2019

Hình 56 / 72
Supreme Red

Supreme Red

Suzuki Swift 2019

Hình 57 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 38

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 38

Suzuki Swift 2019

Hình 58 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 39

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 39

Suzuki Swift 2019

Hình 59 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 40

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 40

Suzuki Swift 2019

Hình 60 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 41

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 41

Suzuki Swift 2019

Hình 61 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 42

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 42

Suzuki Swift 2019

Hình 62 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 43

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 43

Suzuki Swift 2019

Hình 63 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 44

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 44

Suzuki Swift 2019

Hình 64 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 45

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 45

Suzuki Swift 2019

Hình 65 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 46

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 46

Suzuki Swift 2019

Hình 66 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 47

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 47

Suzuki Swift 2019

Hình 67 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 48

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 48

Suzuki Swift 2019

Hình 68 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 49

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 49

Suzuki Swift 2019

Hình 69 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 50

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 50

Suzuki Swift 2019

Hình 70 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 51

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 51

Suzuki Swift 2019

Hình 71 / 72
Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 52

Hình ảnh Suzuki Swift 2019 hình 52

Suzuki Swift 2019

Hình 72 / 72

Các phiên bản của Suzuki Swift

Suzuki Swift 1.2 GL CVT

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

499.000.000 VND

Suzuki Swift 1.2 GLX CVT

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

549.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Suzuki Swift

Những câu hỏi thường gặp về Suzuki Swift

Giá lăn bánh của Suzuki Swift 2022 là bao nhiêu?
Giá Swift lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 560 triệu cho bản 1.2 GL CVT và tăng lên đến 560 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Suzuki Swift 2022 có bao nhiêu màu?
Xe Suzuki Swift 2022 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Flame Orange Pearl Metallic/Super Black, Speedy Blue Metallic/Super Black, Burning Red Pearl Metallic, Fervent Red, Mineral Grey Metallic, Premium Silver Metallic, Pure White Pearl, Speedy Blue Metallic, Super Black Pearl Metallic, Burning Red Metallic/Super Black, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Suzuki Swift 2022 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Suzuki Swift là mẫu xe Hatchback 5 chỗ.
Suzuki Swift có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Suzuki Swift 2022 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Swift 1.2 GLX CVT (Xăng) & Swift 1.2 GL CVT (Xăng).
Đối thủ của Suzuki Swift là dòng xe nào?
Suzuki Swift có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Hatchback Hạng B gồm: Ford Fiesta, Toyota Yaris, Peugeot 208, Vinfast Fadil.

Xem thêm câu hỏi về Suzuki Swift

Màu xe Suzuki Swift

Suzuki Swift 2022 Màu Flame Orange Pearl Metallic/Super BlackSuzuki Swift 2022 Màu Speedy Blue Metallic/Super BlackSuzuki Swift 2022 Màu Burning Red Pearl MetallicSuzuki Swift 2022 Màu Fervent RedSuzuki Swift 2022 Màu Mineral Grey Metallic
Màu Flame Orange Pearl Metallic/Super Black

Mua xe Suzuki Swift mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Suzuki Swift trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

9.919.526 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Suzuki Swift?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Suzuki

Nổi bật
Sắp ra mắt