Hình ảnh Tesla Model X 2021

Tesla Model X 2020
8.5/10 điểm

Xem hình ảnh Tesla Model X mới nhất. Xe Model X có 68 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Tesla Model X có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Black metallic

Black metallic

Tesla Model X 2020

Hình 1 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 1

Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 1

Tesla Model X 2020

Hình 2 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 2

Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 2

Tesla Model X 2020

Hình 3 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 3

Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 3

Tesla Model X 2020

Hình 4 / 68
Gray metallic

Gray metallic

Tesla Model X 2020

Hình 5 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 4

Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 4

Tesla Model X 2020

Hình 6 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 5

Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 5

Tesla Model X 2020

Hình 7 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 6

Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 6

Tesla Model X 2020

Hình 8 / 68
Red metallic

Red metallic

Tesla Model X 2020

Hình 9 / 68
Blue metallic

Blue metallic

Tesla Model X 2020

Hình 10 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 7

Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 7

Tesla Model X 2020

Hình 11 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 8

Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 8

Tesla Model X 2020

Hình 12 / 68
White metallic

White metallic

Tesla Model X 2020

Hình 13 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 9

Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 9

Tesla Model X 2020

Hình 14 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 10

Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 10

Tesla Model X 2020

Hình 15 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 11

Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 11

Tesla Model X 2020

Hình 16 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 12

Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 12

Tesla Model X 2020

Hình 17 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 13

Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 13

Tesla Model X 2020

Hình 18 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 14

Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 14

Tesla Model X 2020

Hình 19 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 15

Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 15

Tesla Model X 2020

Hình 20 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 16

Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 16

Tesla Model X 2020

Hình 21 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 17

Hình ảnh Tesla Model X 2020 hình 17

Tesla Model X 2020

Hình 22 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 18

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 18

Tesla Model X 2019

Hình 23 / 68
Obsidian Black Metallic

Obsidian Black Metallic

Tesla Model X 2019

Hình 24 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 19

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 19

Tesla Model X 2019

Hình 25 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 20

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 20

Tesla Model X 2019

Hình 26 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 21

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 21

Tesla Model X 2019

Hình 27 / 68
Pearl White Multi-Coat

Pearl White Multi-Coat

Tesla Model X 2019

Hình 28 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 22

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 22

Tesla Model X 2019

Hình 29 / 68
Deep Blue Metallic

Deep Blue Metallic

Tesla Model X 2019

Hình 30 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 23

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 23

Tesla Model X 2019

Hình 31 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 24

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 24

Tesla Model X 2019

Hình 32 / 68
Midnight Silver Metallic

Midnight Silver Metallic

Tesla Model X 2019

Hình 33 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 25

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 25

Tesla Model X 2019

Hình 34 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 26

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 26

Tesla Model X 2019

Hình 35 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 27

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 27

Tesla Model X 2019

Hình 36 / 68
Red Multi-Coat

Red Multi-Coat

Tesla Model X 2019

Hình 37 / 68
Silver Metallic

Silver Metallic

Tesla Model X 2019

Hình 38 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 28

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 28

Tesla Model X 2019

Hình 39 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 29

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 29

Tesla Model X 2019

Hình 40 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 30

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 30

Tesla Model X 2019

Hình 41 / 68
Solid Black

Solid Black

Tesla Model X 2019

Hình 42 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 31

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 31

Tesla Model X 2019

Hình 43 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 32

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 32

Tesla Model X 2019

Hình 44 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 33

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 33

Tesla Model X 2019

Hình 45 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 34

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 34

Tesla Model X 2019

Hình 46 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 35

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 35

Tesla Model X 2019

Hình 47 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 36

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 36

Tesla Model X 2019

Hình 48 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 37

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 37

Tesla Model X 2019

Hình 49 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 38

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 38

Tesla Model X 2019

Hình 50 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 39

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 39

Tesla Model X 2019

Hình 51 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 40

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 40

Tesla Model X 2019

Hình 52 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 41

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 41

Tesla Model X 2019

Hình 53 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 42

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 42

Tesla Model X 2019

Hình 54 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 43

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 43

Tesla Model X 2019

Hình 55 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 44

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 44

Tesla Model X 2019

Hình 56 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 45

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 45

Tesla Model X 2019

Hình 57 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 46

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 46

Tesla Model X 2019

Hình 58 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 47

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 47

Tesla Model X 2019

Hình 59 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 48

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 48

Tesla Model X 2019

Hình 60 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 49

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 49

Tesla Model X 2019

Hình 61 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 50

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 50

Tesla Model X 2019

Hình 62 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 51

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 51

Tesla Model X 2019

Hình 63 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 52

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 52

Tesla Model X 2019

Hình 64 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 53

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 53

Tesla Model X 2019

Hình 65 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 54

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 54

Tesla Model X 2019

Hình 66 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 55

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 55

Tesla Model X 2019

Hình 67 / 68
Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 56

Hình ảnh Tesla Model X 2019 hình 56

Tesla Model X 2019

Hình 68 / 68

Bài viết về Tesla Model X

Những xe SUV đắt nhất thế giới
Những chiếc xe SUV đắt nhất thế giới có giá bán lên tới vài trăm nghìn đô, sau đây là 10 chiếc xe SUV thương mại đắt nhất mà chúng tôi liệt kê dưới đây
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Tesla Model X

Tesla Model X Performance

Nhập khẩu, Điện, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Tesla Model X

Infiniti QX60
3 tỷ 059 triệu - 3 tỷ 399 triệu
BMW X5
4 tỷ 119 triệu - 4 tỷ 699 triệu
BMW X6
3 tỷ 529 triệu - 4 tỷ 829 triệu
Maserati Levante
5 tỷ 049 triệu - 6 tỷ 025 triệu
Porsche Cayenne
4 tỷ 140 triệu - 9 tỷ 050 triệu
Volvo XC90
3 tỷ 399 triệu - 6 tỷ 490 triệu
Land Rover Discovery
4 tỷ 100 triệu - 6 tỷ 269 triệu
Audi Q7
3 tỷ 420 triệu - 3 tỷ 890 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Tesla Model X

Tesla Model X 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Tesla Model X 2020 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Black metallic, Gray metallic, Red metallic, Blue metallic, White metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Tesla Model X 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Tesla Model X là mẫu xe SUV 7 chỗ.
Tesla Model X có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Tesla Model X 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Model X Performance (Điện).
Đối thủ của Tesla Model X là dòng xe nào?
Tesla Model X có 11 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang gồm: Infiniti QX60, Infiniti QX70, BMW X5, BMW X6, Maserati Levante, Porsche Cayenne, Volvo XC90.

Xem thêm câu hỏi về Tesla Model X

Màu xe Tesla Model X

Tesla Model X 2020 Màu Black metallicTesla Model X 2020 Màu Gray metallicTesla Model X 2020 Màu Red metallicTesla Model X 2020 Màu Blue metallicTesla Model X 2020 Màu White metallic
Màu Black metallic

Mua xe Tesla Model X mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Tesla Model X trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Tesla Model X?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Tesla

Nổi bật
Sắp ra mắt