Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2021

Toyota Avalon 2020
8.3/10 điểm
Giá bán: 2.900.000.000 đ
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 1 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 2 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 3 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020

Hình 4 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 5 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020

Hình 6 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 7 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 8 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 9 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020

Hình 10 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 11 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 12 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 13 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 14 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 15 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020

Hình 16 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 17 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Avalon 2020

Hình 18 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Toyota Avalon 2020

Hình 19 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Avalon 2020

Hình 20 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020

Hình 21 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020

Hình 22 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 23 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020

Hình 24 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020

Hình 25 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 26 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020

Hình 27 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020

Hình 28 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 29 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020

Hình 30 / 73
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020

Hình 31 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 1

Toyota Avalon 2020

Hình 32 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 2

Toyota Avalon 2020

Hình 33 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 3

Toyota Avalon 2020

Hình 34 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 4

Toyota Avalon 2020

Hình 35 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 5

Toyota Avalon 2020

Hình 36 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 6

Toyota Avalon 2020

Hình 37 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 7

Toyota Avalon 2020

Hình 38 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 8

Toyota Avalon 2020

Hình 39 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 9

Toyota Avalon 2020

Hình 40 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 10

Toyota Avalon 2020

Hình 41 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 11

Toyota Avalon 2020

Hình 42 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 12

Toyota Avalon 2020

Hình 43 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 13

Toyota Avalon 2020

Hình 44 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 14

Toyota Avalon 2020

Hình 45 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 15

Toyota Avalon 2019

Hình 46 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 16

Toyota Avalon 2019

Hình 47 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 17

Toyota Avalon 2019

Hình 48 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 18

Toyota Avalon 2019

Hình 49 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 19

Toyota Avalon 2019

Hình 50 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 20

Toyota Avalon 2019

Hình 51 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 21

Toyota Avalon 2019

Hình 52 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 22

Toyota Avalon 2019

Hình 53 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 23

Toyota Avalon 2019

Hình 54 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 24

Toyota Avalon 2019

Hình 55 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 25

Toyota Avalon 2019

Hình 56 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 26

Toyota Avalon 2019

Hình 57 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 27

Toyota Avalon 2019

Hình 58 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 28

Toyota Avalon 2019

Hình 59 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 29

Toyota Avalon 2019

Hình 60 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 30

Toyota Avalon 2019

Hình 61 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 31

Toyota Avalon 2019

Hình 62 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 32

Toyota Avalon 2019

Hình 63 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 33

Toyota Avalon 2019

Hình 64 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 34

Toyota Avalon 2019

Hình 65 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 35

Toyota Avalon 2019

Hình 66 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 36

Toyota Avalon 2019

Hình 67 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 37

Toyota Avalon 2019

Hình 68 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 38

Toyota Avalon 2019

Hình 69 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 39

Toyota Avalon 2019

Hình 70 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 40

Toyota Avalon 2019

Hình 71 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 41

Toyota Avalon 2019

Hình 72 / 73
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 42

Toyota Avalon 2019

Hình 73 / 73

Các phiên bản của Toyota Avalon

Toyota Avalon Limited

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

2.900.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Toyota Avalon

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Avalon

Giá lăn bánh của Toyota Avalon 2021 là bao nhiêu?
Giá Avalon lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 3 tỷ 237 triệu cho bản Limited. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Toyota Avalon 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Avalon 2020 tại thị trường Việt Nam có 18 màu gồm Brownstone, Celestial Silver Metallic, Harbor Gray Metallic, Midnight Black Metallic, Opulent Amber, Parisian Night Pearl, Ruby Flare Pearl, Supersonic Red, Wind Chill Pearl, Creme Brulee Mica, Blizzard Pearl, Celestial Silver Metallic, Cosmic Gray Mica, Magnetic Gray Metallic, Midnight Black Metallic, Ooh La La Rouge Mica, Parisian Night Pearl, Sizzling Crimson Mica, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Avalon 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Avalon là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Toyota Avalon có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Avalon 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Avalon Limited (Xăng).
Đối thủ của Toyota Avalon là dòng xe nào?
Toyota Avalon có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang gồm: Kia Cadenza, Ford Taurus, Nissan Maxima, Chevrolet Impala.

Xem thêm câu hỏi về Toyota Avalon

Màu xe Toyota Avalon

Toyota Avalon 2020 Màu BrownstoneToyota Avalon 2020 Màu Celestial Silver MetallicToyota Avalon 2020 Màu Harbor Gray MetallicToyota Avalon 2020 Màu Midnight Black MetallicToyota Avalon 2020 Màu Opulent Amber
Màu Brownstone

Mua xe Toyota Avalon mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Avalon trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

57.385.224 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Avalon?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt