Hình ảnh Toyota Avanza 2021

Toyota Avanza 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 544.000.000 đ - 612.000.000 đ

Xem hình ảnh Toyota Avanza mới nhất. Xe Avanza có 76 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Toyota Avanza có sẵn 4 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 1

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 1

Toyota Avanza 2021

Hình 1 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 2

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 2

Toyota Avanza 2021

Hình 2 / 76
Black Metallic

Black Metallic

Toyota Avanza 2021

Hình 3 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 3

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 3

Toyota Avanza 2021

Hình 4 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 4

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 4

Toyota Avanza 2021

Hình 5 / 76
Dark Red Mica Metallic

Dark Red Mica Metallic

Toyota Avanza 2021

Hình 6 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 5

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 5

Toyota Avanza 2021

Hình 7 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 6

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 6

Toyota Avanza 2021

Hình 8 / 76
Silver Mica Metallic

Silver Mica Metallic

Toyota Avanza 2021

Hình 9 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 7

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 7

Toyota Avanza 2021

Hình 10 / 76
Super White II

Super White II

Toyota Avanza 2021

Hình 11 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 8

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 8

Toyota Avanza 2021

Hình 12 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 9

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 9

Toyota Avanza 2021

Hình 13 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 10

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 10

Toyota Avanza 2021

Hình 14 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 11

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 11

Toyota Avanza 2021

Hình 15 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 12

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 12

Toyota Avanza 2021

Hình 16 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 13

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 13

Toyota Avanza 2021

Hình 17 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 14

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 14

Toyota Avanza 2021

Hình 18 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 15

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 15

Toyota Avanza 2021

Hình 19 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 16

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 16

Toyota Avanza 2021

Hình 20 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 17

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 17

Toyota Avanza 2021

Hình 21 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 18

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 18

Toyota Avanza 2021

Hình 22 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 19

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 19

Toyota Avanza 2021

Hình 23 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 20

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 20

Toyota Avanza 2021

Hình 24 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 21

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 21

Toyota Avanza 2021

Hình 25 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 22

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 22

Toyota Avanza 2021

Hình 26 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 23

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 23

Toyota Avanza 2021

Hình 27 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 24

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 24

Toyota Avanza 2021

Hình 28 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 25

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 25

Toyota Avanza 2021

Hình 29 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 26

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 26

Toyota Avanza 2021

Hình 30 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 27

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 27

Toyota Avanza 2021

Hình 31 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 28

Hình ảnh Toyota Avanza 2021 hình 28

Toyota Avanza 2021

Hình 32 / 76
Black Metallic

Black Metallic

Toyota Avanza 2022

Hình 33 / 76
Dark Red Mica Metallic

Dark Red Mica Metallic

Toyota Avanza 2022

Hình 34 / 76
Silver Mica Metallic

Silver Mica Metallic

Toyota Avanza 2022

Hình 35 / 76
Super White II

Super White II

Toyota Avanza 2022

Hình 36 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 29

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 29

Toyota Avanza 2020

Hình 37 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 30

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 30

Toyota Avanza 2020

Hình 38 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 31

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 31

Toyota Avanza 2020

Hình 39 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 32

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 32

Toyota Avanza 2020

Hình 40 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 33

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 33

Toyota Avanza 2020

Hình 41 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 34

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 34

Toyota Avanza 2020

Hình 42 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 35

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 35

Toyota Avanza 2020

Hình 43 / 76
Vàng

Vàng

Toyota Avanza 2020

Hình 44 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 36

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 36

Toyota Avanza 2020

Hình 45 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 37

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 37

Toyota Avanza 2020

Hình 46 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 38

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 38

Toyota Avanza 2020

Hình 47 / 76
Đen

Đen

Toyota Avanza 2020

Hình 48 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 39

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 39

Toyota Avanza 2020

Hình 49 / 76
Xanh sẫm

Xanh sẫm

Toyota Avanza 2020

Hình 50 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 40

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 40

Toyota Avanza 2020

Hình 51 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 41

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 41

Toyota Avanza 2020

Hình 52 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 42

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 42

Toyota Avanza 2020

Hình 53 / 76
Xám

Xám

Toyota Avanza 2020

Hình 54 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 43

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 43

Toyota Avanza 2020

Hình 55 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 44

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 44

Toyota Avanza 2020

Hình 56 / 76
Bạc

Bạc

Toyota Avanza 2020

Hình 57 / 76
Trắng

Trắng

Toyota Avanza 2020

Hình 58 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 45

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 45

Toyota Avanza 2020

Hình 59 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 46

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 46

Toyota Avanza 2020

Hình 60 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 47

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 47

Toyota Avanza 2020

Hình 61 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 48

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 48

Toyota Avanza 2020

Hình 62 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 49

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 49

Toyota Avanza 2020

Hình 63 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 50

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 50

Toyota Avanza 2020

Hình 64 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 51

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 51

Toyota Avanza 2020

Hình 65 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 52

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 52

Toyota Avanza 2020

Hình 66 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 53

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 53

Toyota Avanza 2020

Hình 67 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 54

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 54

Toyota Avanza 2020

Hình 68 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 55

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 55

Toyota Avanza 2020

Hình 69 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 56

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 56

Toyota Avanza 2020

Hình 70 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 57

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 57

Toyota Avanza 2020

Hình 71 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 58

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 58

Toyota Avanza 2020

Hình 72 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 59

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 59

Toyota Avanza 2020

Hình 73 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 60

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 60

Toyota Avanza 2020

Hình 74 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 61

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 61

Toyota Avanza 2020

Hình 75 / 76
Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 62

Hình ảnh Toyota Avanza 2020 hình 62

Toyota Avanza 2020

Hình 76 / 76

Các phiên bản của Toyota Avanza

Toyota Avanza 1.3 MT

Nhập khẩu, Xăng, Số sàn

544.000.000 VND

Toyota Avanza 1.5 AT

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

612.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Toyota Avanza

Suzuki Ertiga
499 triệu - 560 triệu
Honda BR-V
635 triệu - 700 triệu
Mitsubishi Xpander
555 triệu - 670 triệu
Kia Rondo
559 triệu - 655 triệu
Suzuki XL7
589 triệu - 600 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Avanza

Giá lăn bánh của Toyota Avanza 2021 là bao nhiêu?
Giá Avanza lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 591 triệu cho bản 1.3 MT và tăng lên đến 591 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Avanza hay Ertiga xe nào tốt hơn?
Giá Avanza niêm yết bắt đầu từ 544 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1329 cc. Trong khi giá Ertiga bắt đầu từ 500 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1462 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Toyota Avanza 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Avanza 2021 tại thị trường Việt Nam có 4 màu gồm Black Metallic, Dark Red Mica Metallic, Silver Mica Metallic, Super White II, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Avanza 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Avanza là mẫu xe Minivan 7 chỗ.
Toyota Avanza có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Avanza 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Avanza 1.5 AT (Xăng) & Avanza 1.3 MT (Xăng).
Đối thủ của Toyota Avanza là dòng xe nào?
Toyota Avanza có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Minivan Gia đình gồm: Suzuki Ertiga, Honda BR-V, Mitsubishi Xpander, Kia Rondo, Suzuki XL7.

Xem thêm câu hỏi về Toyota Avanza

TOYOTA ĐANG BÁN

Màu xe Toyota Avanza

Toyota Avanza 2021 Màu Black MetallicToyota Avanza 2021 Màu Dark Red Mica MetallicToyota Avanza 2021 Màu Silver Mica MetallicToyota Avanza 2021 Màu Super White II
Màu Black Metallic

Mua xe Toyota Avanza mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Avanza trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

10.474.922 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Avanza?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt