Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020

Toyota C-HR 2020
8.5/10 điểm
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota C-HR 2020

Hình 1 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota C-HR 2020

Hình 2 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota C-HR 2020

Hình 3 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota C-HR 2020

Hình 4 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota C-HR 2020

Hình 5 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020

Hình 6 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020

Hình 7 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020

Hình 8 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota C-HR 2020

Hình 9 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020

Hình 10 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 1

Toyota C-HR 2020

Hình 11 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 2

Toyota C-HR 2020

Hình 12 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 3

Toyota C-HR 2020

Hình 13 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 4

Toyota C-HR 2020

Hình 14 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 5

Toyota C-HR 2020

Hình 15 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 6

Toyota C-HR 2020

Hình 16 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 7

Toyota C-HR 2020

Hình 17 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 8

Toyota C-HR 2020

Hình 18 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 9

Toyota C-HR 2020

Hình 19 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 10

Toyota C-HR 2020

Hình 20 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 11

Toyota C-HR 2020

Hình 21 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 12

Toyota C-HR 2020

Hình 22 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 13

Toyota C-HR 2020

Hình 23 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 14

Toyota C-HR 2020

Hình 24 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 15

Toyota C-HR 2022

Hình 25 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 16

Toyota C-HR 2022

Hình 26 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 17

Toyota C-HR 2022

Hình 27 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 18

Toyota C-HR 2022

Hình 28 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 19

Toyota C-HR 2022

Hình 29 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 20

Toyota C-HR 2022

Hình 30 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 21

Toyota C-HR 2022

Hình 31 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 22

Toyota C-HR 2022

Hình 32 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 23

Toyota C-HR 2022

Hình 33 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 24

Toyota C-HR 2022

Hình 34 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 25

Toyota C-HR 2022

Hình 35 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 26

Toyota C-HR 2022

Hình 36 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 27

Toyota C-HR 2021

Hình 37 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 28

Toyota C-HR 2021

Hình 38 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 29

Toyota C-HR 2021

Hình 39 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 30

Toyota C-HR 2021

Hình 40 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 31

Toyota C-HR 2021

Hình 41 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 32

Toyota C-HR 2021

Hình 42 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 33

Toyota C-HR 2021

Hình 43 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 34

Toyota C-HR 2021

Hình 44 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 35

Toyota C-HR 2021

Hình 45 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 36

Toyota C-HR 2021

Hình 46 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 37

Toyota C-HR 2021

Hình 47 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 38

Toyota C-HR 2021

Hình 48 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 39

Toyota C-HR 2021

Hình 49 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2019 hình 40

Toyota C-HR 2019

Hình 50 / 50

Các phiên bản của Toyota C-HR 2020

Toyota C-HR 2.0 XLE

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

$ 23.480

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Toyota C-HR

TOYOTA ĐANG BÁN

Màu xe Toyota C-HR 2020

Toyota C-HR 2020 Màu Hornet YellowToyota C-HR 2020 Màu Crystal PearlToyota C-HR 2020 Màu GraphiteToyota C-HR 2020 Màu Shadow PlatinumToyota C-HR 2020 Màu Ink
Màu Hornet Yellow

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt