Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2023

Toyota C-HR 2022
8.5/10 điểm
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 1

Toyota C-HR 2022

Hình 1 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 2

Toyota C-HR 2022

Hình 2 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 3

Toyota C-HR 2022

Hình 3 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 4

Toyota C-HR 2022

Hình 4 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 5

Toyota C-HR 2022

Hình 5 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 6

Toyota C-HR 2022

Hình 6 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 7

Toyota C-HR 2022

Hình 7 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 8

Toyota C-HR 2022

Hình 8 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 9

Toyota C-HR 2022

Hình 9 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 10

Toyota C-HR 2022

Hình 10 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 11

Toyota C-HR 2022

Hình 11 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 12

Toyota C-HR 2022

Hình 12 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 13

Toyota C-HR 2021

Hình 13 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 14

Toyota C-HR 2021

Hình 14 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 15

Toyota C-HR 2021

Hình 15 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 16

Toyota C-HR 2021

Hình 16 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 17

Toyota C-HR 2021

Hình 17 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 18

Toyota C-HR 2021

Hình 18 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 19

Toyota C-HR 2021

Hình 19 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 20

Toyota C-HR 2021

Hình 20 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 21

Toyota C-HR 2021

Hình 21 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 22

Toyota C-HR 2021

Hình 22 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 23

Toyota C-HR 2021

Hình 23 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 24

Toyota C-HR 2021

Hình 24 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 25

Toyota C-HR 2021

Hình 25 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota C-HR 2020

Hình 26 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota C-HR 2020

Hình 27 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota C-HR 2020

Hình 28 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota C-HR 2020

Hình 29 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota C-HR 2020

Hình 30 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020

Hình 31 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020

Hình 32 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020

Hình 33 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota C-HR 2020

Hình 34 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020

Hình 35 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 26

Toyota C-HR 2020

Hình 36 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 27

Toyota C-HR 2020

Hình 37 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 28

Toyota C-HR 2020

Hình 38 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 29

Toyota C-HR 2020

Hình 39 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 30

Toyota C-HR 2020

Hình 40 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 31

Toyota C-HR 2020

Hình 41 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 32

Toyota C-HR 2020

Hình 42 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 33

Toyota C-HR 2020

Hình 43 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 34

Toyota C-HR 2020

Hình 44 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 35

Toyota C-HR 2020

Hình 45 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 36

Toyota C-HR 2020

Hình 46 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 37

Toyota C-HR 2020

Hình 47 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 38

Toyota C-HR 2020

Hình 48 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 39

Toyota C-HR 2020

Hình 49 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2019 hình 40

Toyota C-HR 2019

Hình 50 / 50

Các phiên bản của Toyota C-HR

Toyota C-HR Nightshade Edition

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

$ 24.395

Toyota C-HR 2.0 XLE

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

$ 23.480

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Toyota C-HR

Kia Seltos
599 triệu - 719 triệu
Mazda CX-30
839 triệu - 899 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Toyota C-HR

Nên mua C-HR hay Kona xe nào tốt hơn?
Giá C-HR niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá Kona bắt đầu từ 636 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1999 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Toyota C-HR 2022 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota C-HR 2022 tại thị trường Việt Nam có 14 màu gồm Hornet Yellow, Crystal Pearl, Graphite, Shadow Platinum, Ink, Feverish Red, Oxide Bronze, Nebula Blue, Hornet Yellow with Black Roof, Crystal Pearl with Black Roof, Nebula Blue with Black Roof, Shadow Platinum with Black Roof, Ink with Shadow Platinum Roof, Feverish Red with Black Roof, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota C-HR 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota C-HR là mẫu xe Crossover 5 chỗ.
Toyota C-HR có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota C-HR 2023 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: C-HR Nightshade Edition (Xăng) & C-HR 2.0 XLE (Xăng).
Đối thủ của Toyota C-HR là dòng xe nào?
Toyota C-HR có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Hạng C gồm: Hyundai Kona, Kia Seltos, Mazda CX-30, Honda HR-V.

Xem thêm câu hỏi về Toyota C-HR

Màu xe Toyota C-HR

Toyota C-HR 2022 Màu Hornet YellowToyota C-HR 2022 Màu Crystal PearlToyota C-HR 2022 Màu GraphiteToyota C-HR 2022 Màu Shadow PlatinumToyota C-HR 2022 Màu Ink
Màu Hornet Yellow

Mua xe Toyota C-HR mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota C-HR trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Toyota C-HR?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt