Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021

Toyota C-HR 2021
8.5/10 điểm
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 1

Toyota C-HR 2021

Hình 1 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 2

Toyota C-HR 2021

Hình 2 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 3

Toyota C-HR 2021

Hình 3 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 4

Toyota C-HR 2021

Hình 4 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 5

Toyota C-HR 2021

Hình 5 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 6

Toyota C-HR 2021

Hình 6 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 7

Toyota C-HR 2021

Hình 7 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 8

Toyota C-HR 2021

Hình 8 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 9

Toyota C-HR 2021

Hình 9 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 10

Toyota C-HR 2021

Hình 10 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 11

Toyota C-HR 2021

Hình 11 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 12

Toyota C-HR 2021

Hình 12 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2021 hình 13

Toyota C-HR 2021

Hình 13 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 14

Toyota C-HR 2022

Hình 14 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 15

Toyota C-HR 2022

Hình 15 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 16

Toyota C-HR 2022

Hình 16 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 17

Toyota C-HR 2022

Hình 17 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 18

Toyota C-HR 2022

Hình 18 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 19

Toyota C-HR 2022

Hình 19 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 20

Toyota C-HR 2022

Hình 20 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 21

Toyota C-HR 2022

Hình 21 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 22

Toyota C-HR 2022

Hình 22 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 23

Toyota C-HR 2022

Hình 23 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 24

Toyota C-HR 2022

Hình 24 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2022 hình 25

Toyota C-HR 2022

Hình 25 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota C-HR 2020

Hình 26 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota C-HR 2020

Hình 27 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota C-HR 2020

Hình 28 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota C-HR 2020

Hình 29 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota C-HR 2020

Hình 30 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020

Hình 31 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020

Hình 32 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020

Hình 33 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota C-HR 2020

Hình 34 / 50
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020

Hình 35 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 26

Toyota C-HR 2020

Hình 36 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 27

Toyota C-HR 2020

Hình 37 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 28

Toyota C-HR 2020

Hình 38 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 29

Toyota C-HR 2020

Hình 39 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 30

Toyota C-HR 2020

Hình 40 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 31

Toyota C-HR 2020

Hình 41 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 32

Toyota C-HR 2020

Hình 42 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 33

Toyota C-HR 2020

Hình 43 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 34

Toyota C-HR 2020

Hình 44 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 35

Toyota C-HR 2020

Hình 45 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 36

Toyota C-HR 2020

Hình 46 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 37

Toyota C-HR 2020

Hình 47 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 38

Toyota C-HR 2020

Hình 48 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2020 hình 39

Toyota C-HR 2020

Hình 49 / 50
Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Toyota C-HR 2019 hình 40

Toyota C-HR 2019

Hình 50 / 50

Các phiên bản của Toyota C-HR

Toyota C-HR 2.0 XLE

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

$ 23.480

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Toyota C-HR

Những câu hỏi thường gặp về Toyota C-HR

Toyota C-HR 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota C-HR 2021 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Hornet Yellow, Crystal Pearl, Graphite, Ink, Feverish Red, Hornet Yellow with Black Roof, Crystal Pearl with Black Roof, Feverish Red with Black Roof, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota C-HR 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota C-HR là mẫu xe Crossover 5 chỗ.
Toyota C-HR có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota C-HR 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: C-HR 2.0 XLE (Xăng).
Đối thủ của Toyota C-HR là dòng xe nào?
Toyota C-HR có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Hạng C gồm: Ford EcoSport, Mazda CX-3, Subaru XV, Hyundai Kona, Kia Seltos, Mazda CX-30.

Xem thêm câu hỏi về Toyota C-HR

TOYOTA ĐANG BÁN

Màu xe Toyota C-HR

Toyota C-HR 2021 Màu Hornet YellowToyota C-HR 2021 Màu Crystal PearlToyota C-HR 2021 Màu GraphiteToyota C-HR 2021 Màu InkToyota C-HR 2021 Màu Feverish Red
Màu Hornet Yellow

Mua xe Toyota C-HR mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota C-HR trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Toyota C-HR?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt