Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021

#3 phân khúc xe sedan hạng c

Tổng doanh số
210 chiếc
Miền Bắc
110chiếc
Miền Trung
21chiếc
Miền Nam
79chiếc
Toyota Corolla Altis 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 733.000.000 đ - 771.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 1

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 1 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 2

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 2 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 3

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 3 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 4

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 4 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 5

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 5 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 6

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 6 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 7

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 7 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 8

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 8 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 9

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 9 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 10

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 10 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 11

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 11 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 12

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 12 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 13

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 13 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 14

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 14 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 15

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 15 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 16

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 16 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 17

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 17 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 18

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 18 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 19

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 19 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 20

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 20 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 21

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 21 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 22

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 22 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 23

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 23 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 24

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 24 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2021 hình 25

Toyota Corolla Altis 2021

Hình 25 / 71
Toyota Corolla Altis 2020 hình ảnh ngoại thất thiết kế nổi bật

Toyota Corolla Altis 2020 hình ảnh ngoại thất thiết kế nổi bật

Toyota Corolla Altis 2020

Hình 26 / 71
Toyota Corolla Altis 2020 hình ảnh ngoại thất Đèn LED chiếu / Đèn chạy ban ngày Đèn pha LED Tự động bật tắt Với đèn sáng vào ban ngày

Toyota Corolla Altis 2020 hình ảnh ngoại thất Đèn LED chiếu / Đèn chạy ban ngày Đèn pha LED Tự động bật tắt Với đèn sáng vào ban ngày

Toyota Corolla Altis 2020

Hình 27 / 71
Toyota Corolla Altis 2020 hình ảnh ngoại thất Bánh xe hợp kim 17

Toyota Corolla Altis 2020 hình ảnh ngoại thất Bánh xe hợp kim 17

Toyota Corolla Altis 2020

Hình 28 / 71
Toyota Corolla Altis 2020 hình ảnh ngoại thất Đèn hậu LED Đèn hậu LED.

Toyota Corolla Altis 2020 hình ảnh ngoại thất Đèn hậu LED Đèn hậu LED.

Toyota Corolla Altis 2020

Hình 29 / 71
Toyota Corolla Altis 2020 hình ảnh ngoại thất Lối vào thông minh, hệ thống mở cửa thông minh Chiếc xe có thể được mở khóa tự động khi Smart Key ở trong khoảng cách làm việc.

Toyota Corolla Altis 2020 hình ảnh ngoại thất Lối vào thông minh, hệ thống mở cửa thông minh Chiếc xe có thể được mở khóa tự động khi Smart Key ở trong khoảng cách làm việc.

Toyota Corolla Altis 2020

Hình 30 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 26

Toyota Corolla Altis 2020

Hình 31 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 27

Toyota Corolla Altis 2020

Hình 32 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 28

Toyota Corolla Altis 2020

Hình 33 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 29

Toyota Corolla Altis 2020

Hình 34 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 30

Toyota Corolla Altis 2020

Hình 35 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 31

Toyota Corolla Altis 2020

Hình 36 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 32

Toyota Corolla Altis 2020

Hình 37 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 33

Toyota Corolla Altis 2020

Hình 38 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 34

Toyota Corolla Altis 2020

Hình 39 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2020 hình 35

Toyota Corolla Altis 2020

Hình 40 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 36

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 41 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 37

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 42 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 38

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 43 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 39

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 44 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 40

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 45 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 41

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 46 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 42

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 47 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 43

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 48 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 44

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 49 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 45

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 50 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 46

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 51 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 47

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 52 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 48

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 53 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 49

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 54 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 50

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 55 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 51

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 56 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 52

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 57 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 53

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 58 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 54

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 59 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 55

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 60 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 56

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 61 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 57

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 62 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 58

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 63 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 59

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 64 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 60

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 65 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 61

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 66 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 62

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 67 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 63

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 68 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 64

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 64

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 69 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 65

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 65

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 70 / 71
Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 66

Hình ảnh ngoại thất Toyota Corolla Altis 2019 hình 66

Toyota Corolla Altis 2019

Hình 71 / 71

Bài viết về Toyota Corolla Altis

Toyota Corolla Altis 2.0V mất giá hơn xe Hàn cùng phân khúc
Sau 6 năm sử dụng, những chiếc Toyota Corolla 2.0V cao cấp nhất, đời 2014 có giá bán lại dưới 600 triệu đồng. Mức giá này tương đương một chiếc Hyundai Elantra 2.0 2015-2016.
Thị trường 19 thg 10, 2020
5 mẫu sedan hạng C đáng mua nhất
Với 700 triệu đồng, chọn sedan hạng C nào? Mazda3, Kia Cerato, Hyundai Elantra,... là các mẫu sedan hạng C mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về giá bán, trong đó có...
Đánh giá xe 31 thg 5, 2020
Các mẫu xe Toyota có thể sắp ra mắt tại Việt Nam
Điểm mặt những mẫu xe sắp ra mắt cua Toyota như RAV4 là mẫu xe được khách hàng Việt trông chờ nhiều nhất, bên cạnh đó có thể kể đến 2 mẫu SUV thế hệ...
Thị trường 28 thg 5, 2020
Những mẫu xe ô tô sắp ra mắt thị trường Việt Nam
Thế hệ mới của KIA Morning, Honda City, Toyota Corolla Altis, Mazda6 hay KIA Sorento là những mẫu xe ô tô có thể về Việt Nam sắp tới
Thị trường 28 thg 5, 2020

Các phiên bản của Toyota Corolla Altis

Toyota Corolla Altis 1.8E CVT

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

733.000.000 VND

Toyota Corolla Altis 1.8G CVT

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

771.000.000 VND

Toyota Corolla Altis 1.8 Sport

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

$ 19.925

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Toyota Corolla Altis

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Corolla Altis

Khách ẩn danh đã gửi 24/04/2020
Q. 500 triệu nên mua Altis 1.8 hay 2.0?
A. Xe có nguồn gốc thì giá này mua ngon. Lấy em Altis 1.8 đi khỏi nghĩ. Xe cũ con này là ngon nhất.
Xem thêm câu hỏi về Toyota Corolla Altis
Giá lăn bánh của Toyota Corolla Altis 2021 là bao nhiêu?
Giá Corolla Altis lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 821 triệu cho bản 1.8E CVT và tăng lên đến 821 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Corolla Altis hay Mazda3 xe nào tốt hơn?
Giá Corolla Altis niêm yết bắt đầu từ 733 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1798 cc. Trong khi giá Mazda3 bắt đầu từ 750 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Toyota Corolla Altis 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Corolla Altis 2021 tại thị trường Việt Nam có 27 màu gồm Trắng 040, Trắng ngọc trai 070, Silver Pearl, Celestite Grey, Đen 218, Đỏ 3R3, Nâu 4W9, Lunar Blue, Saturn Blue, Glacier White, Crystal Pearl, Silver Pearl, Celestite Grey, Ink, Wildfire, Volcanic Red, Lunar Blue, Saturn Blue, Barcelona Red Metallic, Black Sand Pearl, Blizzard Pearl, Blue Crush Metallic, Classic Silver Metallic, Falcon Gray Metallic, Galactic Aqua Mica, Slate Metallic, Super White, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Corolla Altis 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Corolla Altis là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Toyota Corolla Altis có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Corolla Altis 2021 đang có 3 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Corolla Altis 1.8G CVT (Xăng), Corolla Altis 1.8E CVT (Xăng) & Corolla Altis 1.8 Sport (Xăng).
Đối thủ của Toyota Corolla Altis là dòng xe nào?
Toyota Corolla Altis có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng C gồm: Mazda 3, Kia Cerato, Hyundai Elantra.
Xem thêm câu hỏi về Toyota Corolla Altis

Màu xe Toyota Corolla Altis

Toyota Corolla Altis 2021 Màu Trắng 040Toyota Corolla Altis 2021 Màu Trắng ngọc trai 070Toyota Corolla Altis 2021 Màu Silver PearlToyota Corolla Altis 2021 Màu Celestite GreyToyota Corolla Altis 2021 Màu Đen 218
Màu Trắng 040

Mua xe Toyota Corolla Altis mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Corolla Altis trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

14.548.623 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Corolla Altis?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt