Hình ảnh Toyota Fortuner 2020

Toyota Fortuner 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 995.000.000 đ - 1.426.000.000 đ

Xem hình ảnh Toyota Fortuner 2020 mới nhất. Xe Fortuner có 143 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Toyota Fortuner 2020 có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Fortuner mới

Fortuner mới

Toyota Fortuner 2020

Hình 1 / 143
Đen

Đen

Toyota Fortuner 2020

Hình 2 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 1

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 1

Toyota Fortuner 2020

Hình 3 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 2

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 2

Toyota Fortuner 2020

Hình 4 / 143
Hông xe Toyota Fortuner mới

Hông xe Toyota Fortuner mới

Toyota Fortuner 2020

Hình 5 / 143
Xám

Xám

Toyota Fortuner 2020

Hình 6 / 143
Thiết kế mới trên Toyota Fortuner 2021

Thiết kế mới trên Toyota Fortuner 2021

Toyota Fortuner 2020

Hình 7 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 3

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 3

Toyota Fortuner 2020

Hình 8 / 143
Bạc

Bạc

Toyota Fortuner 2020

Hình 9 / 143
Đỏ

Đỏ

Toyota Fortuner 2020

Hình 10 / 143
Phần đầu xe Toyota Fortuner mới

Phần đầu xe Toyota Fortuner mới

Toyota Fortuner 2020

Hình 11 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 4

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 4

Toyota Fortuner 2020

Hình 12 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 5

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 5

Toyota Fortuner 2020

Hình 13 / 143
Xanh trời

Xanh trời

Toyota Fortuner 2020

Hình 14 / 143
Toyota Fortuner mới

Toyota Fortuner mới

Toyota Fortuner 2020

Hình 15 / 143
Cản trước Fortuner mới

Cản trước Fortuner mới

Toyota Fortuner 2020

Hình 16 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 6

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 6

Toyota Fortuner 2020

Hình 17 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 7

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 7

Toyota Fortuner 2020

Hình 18 / 143
Lưới tản nhiệt Toyota Fortuner mới

Lưới tản nhiệt Toyota Fortuner mới

Toyota Fortuner 2020

Hình 19 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 8

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 8

Toyota Fortuner 2020

Hình 20 / 143
Đèn phía trước Toyota Fortuner mới

Đèn phía trước Toyota Fortuner mới

Toyota Fortuner 2020

Hình 21 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 9

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 9

Toyota Fortuner 2020

Hình 22 / 143
Đèn trước Toyota Fortuner

Đèn trước Toyota Fortuner

Toyota Fortuner 2020

Hình 23 / 143
Mặt trước Toyota Fortuner mới

Mặt trước Toyota Fortuner mới

Toyota Fortuner 2020

Hình 24 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 10

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 10

Toyota Fortuner 2020

Hình 25 / 143
Vành đa chấu Toyota Fortuner

Vành đa chấu Toyota Fortuner

Toyota Fortuner 2020

Hình 26 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 11

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 11

Toyota Fortuner 2020

Hình 27 / 143
Động cơ mới trên Fortuner

Động cơ mới trên Fortuner

Toyota Fortuner 2020

Hình 28 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 12

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 12

Toyota Fortuner 2020

Hình 29 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 13

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 13

Toyota Fortuner 2020

Hình 30 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 14

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 14

Toyota Fortuner 2020

Hình 31 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 15

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 15

Toyota Fortuner 2020

Hình 32 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 16

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 16

Toyota Fortuner 2020

Hình 33 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 17

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 17

Toyota Fortuner 2020

Hình 34 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 18

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 18

Toyota Fortuner 2020

Hình 35 / 143
Toyota Fortuner 2020 hình ảnh nội thất .jpg

Toyota Fortuner 2020 hình ảnh nội thất .jpg

Toyota Fortuner 2020

Hình 36 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 19

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 19

Toyota Fortuner 2020

Hình 37 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 20

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 20

Toyota Fortuner 2020

Hình 38 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 21

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 21

Toyota Fortuner 2020

Hình 39 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 22

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 22

Toyota Fortuner 2020

Hình 40 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 23

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 23

Toyota Fortuner 2020

Hình 41 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 24

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 24

Toyota Fortuner 2020

Hình 42 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 25

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 25

Toyota Fortuner 2020

Hình 43 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 26

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 26

Toyota Fortuner 2020

Hình 44 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 27

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 27

Toyota Fortuner 2020

Hình 45 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 28

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 28

Toyota Fortuner 2020

Hình 46 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 29

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 29

Toyota Fortuner 2020

Hình 47 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 30

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 30

Toyota Fortuner 2020

Hình 48 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 31

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 31

Toyota Fortuner 2020

Hình 49 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 32

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 32

Toyota Fortuner 2020

Hình 50 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 33

Hình ảnh Toyota Fortuner 2020 hình 33

Toyota Fortuner 2020

Hình 51 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 34

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 34

Toyota Fortuner 2021

Hình 52 / 143
Đen

Đen

Toyota Fortuner 2021

Hình 53 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 35

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 35

Toyota Fortuner 2021

Hình 54 / 143
Xanh trời

Xanh trời

Toyota Fortuner 2021

Hình 55 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 36

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 36

Toyota Fortuner 2021

Hình 56 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 37

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 37

Toyota Fortuner 2021

Hình 57 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 38

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 38

Toyota Fortuner 2021

Hình 58 / 143
Trắng Ngọc

Trắng Ngọc

Toyota Fortuner 2021

Hình 59 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 39

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 39

Toyota Fortuner 2021

Hình 60 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 40

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 40

Toyota Fortuner 2021

Hình 61 / 143
Bạc

Bạc

Toyota Fortuner 2021

Hình 62 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 41

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 41

Toyota Fortuner 2021

Hình 63 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 42

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 42

Toyota Fortuner 2021

Hình 64 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 43

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 43

Toyota Fortuner 2021

Hình 65 / 143
Xám

Xám

Toyota Fortuner 2021

Hình 66 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 44

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 44

Toyota Fortuner 2021

Hình 67 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 45

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 45

Toyota Fortuner 2021

Hình 68 / 143
Đỏ

Đỏ

Toyota Fortuner 2021

Hình 69 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 46

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 46

Toyota Fortuner 2021

Hình 70 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 47

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 47

Toyota Fortuner 2021

Hình 71 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 48

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 48

Toyota Fortuner 2021

Hình 72 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 49

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 49

Toyota Fortuner 2021

Hình 73 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 50

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 50

Toyota Fortuner 2021

Hình 74 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 51

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 51

Toyota Fortuner 2021

Hình 75 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 52

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 52

Toyota Fortuner 2021

Hình 76 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 53

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 53

Toyota Fortuner 2021

Hình 77 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 54

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 54

Toyota Fortuner 2021

Hình 78 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 55

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 55

Toyota Fortuner 2021

Hình 79 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 56

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 56

Toyota Fortuner 2021

Hình 80 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 57

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 57

Toyota Fortuner 2021

Hình 81 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 58

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 58

Toyota Fortuner 2021

Hình 82 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 59

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 59

Toyota Fortuner 2021

Hình 83 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 60

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 60

Toyota Fortuner 2021

Hình 84 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 61

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 61

Toyota Fortuner 2021

Hình 85 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 62

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 62

Toyota Fortuner 2021

Hình 86 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 63

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 63

Toyota Fortuner 2021

Hình 87 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 64

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 64

Toyota Fortuner 2021

Hình 88 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 65

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 65

Toyota Fortuner 2021

Hình 89 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 66

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 66

Toyota Fortuner 2021

Hình 90 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 67

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 67

Toyota Fortuner 2021

Hình 91 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 68

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 68

Toyota Fortuner 2021

Hình 92 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 69

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 69

Toyota Fortuner 2021

Hình 93 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 70

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 70

Toyota Fortuner 2021

Hình 94 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 71

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 71

Toyota Fortuner 2021

Hình 95 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 72

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 72

Toyota Fortuner 2021

Hình 96 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 73

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 73

Toyota Fortuner 2021

Hình 97 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 74

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 74

Toyota Fortuner 2021

Hình 98 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 75

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 75

Toyota Fortuner 2021

Hình 99 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 76

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 76

Toyota Fortuner 2021

Hình 100 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 77

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 77

Toyota Fortuner 2021

Hình 101 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 78

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 78

Toyota Fortuner 2021

Hình 102 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 79

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 79

Toyota Fortuner 2021

Hình 103 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 80

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 80

Toyota Fortuner 2021

Hình 104 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 81

Hình ảnh Toyota Fortuner 2021 hình 81

Toyota Fortuner 2021

Hình 105 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 82

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 82

Toyota Fortuner 2019

Hình 106 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 83

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 83

Toyota Fortuner 2019

Hình 107 / 143
Attitude Black Mica

Attitude Black Mica

Toyota Fortuner 2019

Hình 108 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 84

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 84

Toyota Fortuner 2019

Hình 109 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 85

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 85

Toyota Fortuner 2019

Hình 110 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 86

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 86

Toyota Fortuner 2019

Hình 111 / 143
Super White II

Super White II

Toyota Fortuner 2019

Hình 112 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 87

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 87

Toyota Fortuner 2019

Hình 113 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 88

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 88

Toyota Fortuner 2019

Hình 114 / 143
Dark Grey Mica Metallic

Dark Grey Mica Metallic

Toyota Fortuner 2019

Hình 115 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 89

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 89

Toyota Fortuner 2019

Hình 116 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 90

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 90

Toyota Fortuner 2019

Hình 117 / 143
Nebula Blue

Nebula Blue

Toyota Fortuner 2019

Hình 118 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 91

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 91

Toyota Fortuner 2019

Hình 119 / 143
Phantom Brown

Phantom Brown

Toyota Fortuner 2019

Hình 120 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 92

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 92

Toyota Fortuner 2019

Hình 121 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 93

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 93

Toyota Fortuner 2019

Hình 122 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 94

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 94

Toyota Fortuner 2019

Hình 123 / 143
Silver Metallic

Silver Metallic

Toyota Fortuner 2019

Hình 124 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 95

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 95

Toyota Fortuner 2019

Hình 125 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 96

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 96

Toyota Fortuner 2019

Hình 126 / 143
White Pearl CS

White Pearl CS

Toyota Fortuner 2019

Hình 127 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 97

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 97

Toyota Fortuner 2019

Hình 128 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 98

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 98

Toyota Fortuner 2019

Hình 129 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 99

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 99

Toyota Fortuner 2019

Hình 130 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 100

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 100

Toyota Fortuner 2019

Hình 131 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 101

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 101

Toyota Fortuner 2019

Hình 132 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 102

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 102

Toyota Fortuner 2019

Hình 133 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 103

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 103

Toyota Fortuner 2019

Hình 134 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 104

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 104

Toyota Fortuner 2019

Hình 135 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 105

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 105

Toyota Fortuner 2019

Hình 136 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 106

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 106

Toyota Fortuner 2019

Hình 137 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 107

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 107

Toyota Fortuner 2019

Hình 138 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 108

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 108

Toyota Fortuner 2019

Hình 139 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 109

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 109

Toyota Fortuner 2019

Hình 140 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 110

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 110

Toyota Fortuner 2019

Hình 141 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 111

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 111

Toyota Fortuner 2019

Hình 142 / 143
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 112

Hình ảnh Toyota Fortuner 2019 hình 112

Toyota Fortuner 2019

Hình 143 / 143

Bài viết về Toyota Fortuner

Toyota Fortuner với Những lý do khiến người Việt quay lưng
Mặc dù được nâng cấp, bổ sung nhiều trang bị mới nhưng Toyota Fortuner sẽ mãi là “bại tướng” khi lộ quá nhiều yếu điểm trước cặp đối thủ sừng sỏ Hyundai Santa Fe và...
Blog xe 11 thg 7, 2021
10 mẫu xe bán chạy nhất khu vực Châu Á
Công bố số liệu bán hàng của các mẫu xe tổng hợp từ các thị trường ở Châu Á. Danh sách top 10 mẫu xe bán chạy nhất khu vực thống trị bởi các thương...
Xe tốt nhất 9 thg 3, 2021
Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021
Toyota Fortuner 2021 có thêm phiên bản TRD Sportivo
Khách hàng tại Indonesia không được tiếp cận phiên bản Legender của Toyota Fortuner 2021 phần nào được "an ủi" với biến thể TRD Sportivo vừa trình làng, dù phiên bản này chưa thật sự...
Blog xe 3 thg 11, 2020
Toyota Fortuner Legender ra mắt thị trường Việt Nam hai phiên bản
Mẫu xe biến thể Legender của Toyota Fortuner 2021 vừa có mặt tại đại lý với hai phiên bản ngoại hình thể thao hơn các phiên bản thường.
Blog xe 8 thg 10, 2020
Các mẫu xe Toyota sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam
Thị trường ô tô Việt Nam đang khởi sắc sau dịch Covid-19 đã tạo đà để Toyota tiến tới ra mắt một loạt mẫu xe mới vào 6 tháng cuối năm 2020.
Blog xe 16 thg 7, 2020
Toyota Foruner 2021 có mặt tại Việt Nam
Sau khi được ra mắt tại Thái Lan hồi đầu tháng nay,Toyota Fortuner 2021 đã hé lộ những hình ảnh thực tế tại Hà Nội trước khi ra mắt chính thức vào quý 3 tới.
Blog xe 24 thg 6, 2020

Các phiên bản của Toyota Fortuner 2020

Toyota Fortuner 2.4MT 4X2

Lắp ráp, Dầu, Số sàn

995.000.000 VND

Toyota Fortuner Legender 2.4AT 4x2

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.080.000.000 VND

Toyota Fortuner 2.4AT 4x2

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.080.000.000 VND

Toyota Fortuner 2.7AT 4X2

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.130.000.000 VND

Toyota Fortuner Legender 2.4AT 4x2

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.195.000.000 VND

Toyota Fortuner Legender 2.4AT 4X2

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.195.000.000 VND

Toyota Fortuner 2.7AT 4X4

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.230.000.000 VND

Toyota Fortuner 2.8AT 4X4

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.388.000.000 VND

Toyota Fortuner Legender 2.8AT 4x4

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.426.000.000 VND

Toyota Fortuner Legender 2.8AT 4x4

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.426.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Toyota Fortuner

Mazda CX-8
999 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Hyundai SantaFe
995 triệu - 1 tỷ 340 triệu
Nissan Terra
848 triệu - 1 tỷ 226 triệu
Ford Everest
999 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Chevrolet Trailblazer
833 triệu - 1 tỷ 066 triệu
Isuzu Mu-X
779 triệu - 1 tỷ 120 triệu
Vinfast Lux SA2.0
1 tỷ 552 triệu - 1 tỷ 836 triệu

TOYOTA ĐANG BÁN

Màu xe Toyota Fortuner 2020

Toyota Fortuner 2020 Màu ĐenToyota Fortuner 2020 Màu XámToyota Fortuner 2020 Màu BạcToyota Fortuner 2020 Màu ĐỏToyota Fortuner 2020 Màu Xanh trời
Màu Đen

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt