Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2023

#1 phân khúc xe minivan gia đình

Tổng doanh số
10 chiếc
Miền Bắc
6 chiếc
Miền Nam
4 chiếc
Toyota Innova 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 750.000.000 đ - 989.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 1

Toyota Innova 2021

Hình 1 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 2

Toyota Innova 2021

Hình 2 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 3

Toyota Innova 2021

Hình 3 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 4

Toyota Innova 2021

Hình 4 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 5

Toyota Innova 2021

Hình 5 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 6

Toyota Innova 2021

Hình 6 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 7

Toyota Innova 2021

Hình 7 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 8

Toyota Innova 2021

Hình 8 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 9

Toyota Innova 2021

Hình 9 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 10

Toyota Innova 2021

Hình 10 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 11

Toyota Innova 2021

Hình 11 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 12

Toyota Innova 2021

Hình 12 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 13

Toyota Innova 2021

Hình 13 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 14

Toyota Innova 2021

Hình 14 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 15

Toyota Innova 2021

Hình 15 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 16

Toyota Innova 2021

Hình 16 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 17

Toyota Innova 2021

Hình 17 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 18

Toyota Innova 2021

Hình 18 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 19

Toyota Innova 2021

Hình 19 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 20

Toyota Innova 2021

Hình 20 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 21

Toyota Innova 2021

Hình 21 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 22

Toyota Innova 2021

Hình 22 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2021 hình 23

Toyota Innova 2021

Hình 23 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 24

Toyota Innova 2020

Hình 24 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 25

Toyota Innova 2020

Hình 25 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 26

Toyota Innova 2020

Hình 26 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 27

Toyota Innova 2020

Hình 27 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 28

Toyota Innova 2020

Hình 28 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 29

Toyota Innova 2020

Hình 29 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 30

Toyota Innova 2020

Hình 30 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 31

Toyota Innova 2020

Hình 31 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 32

Toyota Innova 2020

Hình 32 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 33

Toyota Innova 2020

Hình 33 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 34

Toyota Innova 2020

Hình 34 / 53
Toyota Innova 2020 hình ảnh ngoại thất LED Projector

Toyota Innova 2020 hình ảnh ngoại thất LED Projector

Toyota Innova 2020

Hình 35 / 53
Toyota Innova 2020 hình ảnh ngoại thất Aerodynamic Fin

Toyota Innova 2020 hình ảnh ngoại thất Aerodynamic Fin

Toyota Innova 2020

Hình 36 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 35

Toyota Innova 2020

Hình 37 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 36

Toyota Innova 2020

Hình 38 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 37

Toyota Innova 2020

Hình 39 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 38

Toyota Innova 2020

Hình 40 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 39

Toyota Innova 2020

Hình 41 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2020 hình 40

Toyota Innova 2020

Hình 42 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 41

Toyota Innova 2019

Hình 43 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 42

Toyota Innova 2019

Hình 44 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 43

Toyota Innova 2019

Hình 45 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 44

Toyota Innova 2019

Hình 46 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 45

Toyota Innova 2019

Hình 47 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 46

Toyota Innova 2019

Hình 48 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 47

Toyota Innova 2019

Hình 49 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 48

Toyota Innova 2019

Hình 50 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 49

Toyota Innova 2019

Hình 51 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 50

Toyota Innova 2019

Hình 52 / 53
Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Toyota Innova 2019 hình 51

Toyota Innova 2019

Hình 53 / 53

Bài viết về Toyota Innova

Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021
Chi tiết Toyota Innova 2.0G 2020, số tự động giá thấp nhất tại Việt Nam
Phiên bản 2.0G của Toyota Innova 2020 là biến thể số tự động có giá bán rẻ nhất của dòng xe này, dù vậy xe vẫn được nâng cấp trang bị tiện nghi và giá...
Blog xe 26 thg 10, 2020
Toyota Innova 2020 ra mắt, thêm trang bị giá bán tăng
Giá bán của Toyota Innova mới trên 2 phiên bản 2.0V và 2.0G tăng giá bán 18 triệu đồng, trong khi phiên bản 2.0E giảm 21 triệu đồng.
Blog xe 10 thg 10, 2020
Hyundai Grand i10 bứt phá top 1 doanh số xe bán chạy tháng 4
Theo thống kê doanh số trên xeoto.com.vn công bố, thị trường xe diễn ra sôi nổi hơn so với đầu năm. Cuộc bứt phá ngoại mục của hyundai khi doanh số cao hơn trong tháng...
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Toyota Innova

Toyota Innova E 2.0MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

750.000.000 VND

Toyota Innova G 2.0AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

865.000.000 VND

Toyota Innova Venturer

Lắp ráp, Xăng, Tự động

879.000.000 VND

Toyota Innova V 2.0AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

989.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Toyota Innova

Suzuki Ertiga
499 triệu - 560 triệu
Kia Rondo
559 triệu - 655 triệu
Suzuki XL7
589 triệu - 600 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Innova

Giá lăn bánh của Toyota Innova 2023 là bao nhiêu?
Giá Innova lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 812 triệu cho bản E 2.0MT và tăng lên đến 812 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Innova hay Xpander xe nào tốt hơn?
Giá Innova niêm yết bắt đầu từ 750 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. Trong khi giá Xpander bắt đầu từ 555 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1499 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Toyota Innova 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Innova 2021 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Super White, Silver Metallic, Dark Gray Mica Metallic, Attitude Black, Phantom Brown, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Innova 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Innova là mẫu xe Minivan 7 chỗ đồng thời vẫn có phiên bản có 8 chỗ.
Toyota Innova có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Innova 2023 đang có 4 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Innova Venturer (Xăng), Innova V 2.0AT (Xăng), Innova G 2.0AT (Xăng) & Innova E 2.0MT (Xăng).
Đối thủ của Toyota Innova là dòng xe nào?
Toyota Innova có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Minivan Gia đình gồm: Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Kia Rondo, Suzuki Vitara, Suzuki XL7.

Xem thêm câu hỏi về Toyota Innova

Màu xe Toyota Innova

Toyota Innova 2021 Màu Super WhiteToyota Innova 2021 Màu Silver MetallicToyota Innova 2021 Màu Dark Gray Mica MetallicToyota Innova 2021 Màu Attitude BlackToyota Innova 2021 Màu Phantom Brown
Màu Super White

Mua xe Toyota Innova mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Innova trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

14.406.918 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Innova?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt