Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021

#1 phân khúc xe suv hạng sang

Tổng doanh số
12 chiếc
Miền Bắc
9 chiếc
Miền Trung
2 chiếc
Miền Nam
1 chiếc
Toyota Land Cruiser Prado 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 2.379.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 1

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 1 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 2

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 2 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 3

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 3 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 4

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 4 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 5

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 5 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 6

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 6 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 7

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 7 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 8

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 8 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 9

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 9 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 10

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 10 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 11

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 11 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 12

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 12 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 13

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 13 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 14

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 14 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 15

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 15 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 16

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 16 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 17

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 17 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 18

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 18 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 19

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 19 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2021 hình 20

Toyota Land Cruiser Prado 2021

Hình 20 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2020 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2020 hình 21

Toyota Land Cruiser Prado 2020

Hình 21 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2020 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2020 hình 22

Toyota Land Cruiser Prado 2020

Hình 22 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2020 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2020 hình 23

Toyota Land Cruiser Prado 2020

Hình 23 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2020 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2020 hình 24

Toyota Land Cruiser Prado 2020

Hình 24 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2020 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2020 hình 25

Toyota Land Cruiser Prado 2020

Hình 25 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2020 hình 26

Toyota Land Cruiser Prado 2020

Hình 26 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 27

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 27 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 28

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 28 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 29

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 29 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 30

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 30 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 31

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 31 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 32

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 32 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 33

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 33 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 34

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 34 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 35

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 35 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 36

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 36 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 37

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 37 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 38

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 38 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 39

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 39 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 40

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 40 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 41

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 41 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 42

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 42 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 43

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 43 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 44

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 44 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 45

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 45 / 46
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser Prado 2019 hình 46

Toyota Land Cruiser Prado 2019

Hình 46 / 46

Các phiên bản của Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado 2.7L VX

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

2.379.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Toyota Land Cruiser Prado

Mercedes-Benz GLC 300
2 tỷ 149 triệu - 2 tỷ 949 triệu
Ford Explorer
1 tỷ 999 triệu - 2 tỷ 268 triệu
BMW X4
2 tỷ 799 triệu - 3 tỷ 079 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Land Cruiser Prado

Giá lăn bánh của Toyota Land Cruiser Prado 2021 là bao nhiêu?
Giá Land Cruiser Prado lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 2 tỷ 656 triệu cho bản 2.7L VX. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Toyota Land Cruiser Prado 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Land Cruiser Prado 2021 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Trắng ngọc trai 070, Crystal Pearl, Bạc, Xanh đen 221, Xám 1G3, Eclipse Black, Đen 202, Đỏ 3R3, Đồng 4V8, Espresso Brown, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Land Cruiser Prado 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Land Cruiser Prado là mẫu xe SUV 7 chỗ.
Toyota Land Cruiser Prado có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Land Cruiser Prado 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Land Cruiser Prado 2.7L VX (Xăng).
Đối thủ của Toyota Land Cruiser Prado là dòng xe nào?
Toyota Land Cruiser Prado có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang gồm: Hyundai Palisade, Mercedes-Benz GLC 300, Ford Explorer, Audi Q5, BMW X4, Lexus RX350L.

Xem thêm câu hỏi về Toyota Land Cruiser Prado

Màu xe Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado 2021 Màu Trắng ngọc trai 070Toyota Land Cruiser Prado 2021 Màu Crystal PearlToyota Land Cruiser Prado 2021 Màu BạcToyota Land Cruiser Prado 2021 Màu Xanh đen 221Toyota Land Cruiser Prado 2021 Màu Xám 1G3
Màu Trắng ngọc trai 070

Mua xe Toyota Land Cruiser Prado mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Land Cruiser Prado trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

47.092.184 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Land Cruiser Prado?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt