Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021

Toyota Prius 2021
8.5/10 điểm
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 1

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 1

Toyota Prius 2021

Hình 1 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 2

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 2

Toyota Prius 2021

Hình 2 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 3

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 3

Toyota Prius 2021

Hình 3 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 4

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 4

Toyota Prius 2021

Hình 4 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 5

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 5

Toyota Prius 2021

Hình 5 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 6

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 6

Toyota Prius 2021

Hình 6 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 7

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 7

Toyota Prius 2021

Hình 7 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 8

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 8

Toyota Prius 2021

Hình 8 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 9

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 9

Toyota Prius 2021

Hình 9 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 10

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 10

Toyota Prius 2021

Hình 10 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 11

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 11

Toyota Prius 2021

Hình 11 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 12

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 12

Toyota Prius 2021

Hình 12 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 13

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 13

Toyota Prius 2021

Hình 13 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 14

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 14

Toyota Prius 2021

Hình 14 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 15

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 15

Toyota Prius 2021

Hình 15 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 16

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 16

Toyota Prius 2021

Hình 16 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 17

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 17

Toyota Prius 2021

Hình 17 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 18

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 18

Toyota Prius 2021

Hình 18 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 19

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 19

Toyota Prius 2021

Hình 19 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 20

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 20

Toyota Prius 2021

Hình 20 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 21

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 21

Toyota Prius 2021

Hình 21 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 22

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 22

Toyota Prius 2021

Hình 22 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 23

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 23

Toyota Prius 2021

Hình 23 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 24

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 24

Toyota Prius 2021

Hình 24 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 25

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 25

Toyota Prius 2021

Hình 25 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 26

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2021 hình 26

Toyota Prius 2021

Hình 26 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 27

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 27

Toyota Prius 2022

Hình 27 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 28

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 28

Toyota Prius 2022

Hình 28 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 29

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 29

Toyota Prius 2022

Hình 29 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 30

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 30

Toyota Prius 2022

Hình 30 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 31

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 31

Toyota Prius 2022

Hình 31 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 32

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 32

Toyota Prius 2022

Hình 32 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 33

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 33

Toyota Prius 2022

Hình 33 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 34

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 34

Toyota Prius 2022

Hình 34 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 35

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 35

Toyota Prius 2022

Hình 35 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 36

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 36

Toyota Prius 2022

Hình 36 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 37

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2022 hình 37

Toyota Prius 2022

Hình 37 / 54
Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Prius 2020

Hình 38 / 54
Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Prius 2020

Hình 39 / 54
Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Prius 2020

Hình 40 / 54
Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Prius 2020

Hình 41 / 54
Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Prius 2020

Hình 42 / 54
Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Prius 2020

Hình 43 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 38

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 38

Toyota Prius 2019

Hình 44 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 39

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 39

Toyota Prius 2019

Hình 45 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 40

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 40

Toyota Prius 2019

Hình 46 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 41

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 41

Toyota Prius 2019

Hình 47 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 42

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 42

Toyota Prius 2019

Hình 48 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 43

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 43

Toyota Prius 2019

Hình 49 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 44

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 44

Toyota Prius 2019

Hình 50 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 45

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 45

Toyota Prius 2019

Hình 51 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 46

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 46

Toyota Prius 2019

Hình 52 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 47

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 47

Toyota Prius 2019

Hình 53 / 54
Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 48

Hình ảnh nội thất Toyota Prius 2019 hình 48

Toyota Prius 2019

Hình 54 / 54

Các phiên bản của Toyota Prius

Toyota Prius 1.8 XLE

Nhập khẩu, Hybrid, Vô cấp tự động

$ 28.575

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Toyota Prius

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Prius

Toyota Prius 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Prius 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Glacier White, Frosted White, Silver Pearl, Graphite, Eclipse Black, Feverish Red, Blue Gem, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Prius 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Prius là mẫu xe Hatchback 5 chỗ.
Toyota Prius có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Prius 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Prius 1.8 XLE (Hybrid).
Đối thủ của Toyota Prius là dòng xe nào?
Toyota Prius có 2 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Hatchback Hạng C gồm: Honda Insight, Hyundai Ioniq.

Xem thêm câu hỏi về Toyota Prius

Màu xe Toyota Prius

Toyota Prius 2021 Màu Glacier WhiteToyota Prius 2021 Màu Frosted WhiteToyota Prius 2021 Màu Silver PearlToyota Prius 2021 Màu GraphiteToyota Prius 2021 Màu Eclipse Black
Màu Glacier White

Mua xe Toyota Prius mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Prius trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Prius?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt