Hình ảnh Toyota Vios 2020

Toyota Vios 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 478.000.000 đ - 581.000.000 đ

Xem hình ảnh Toyota Vios 2020 mới nhất. Xe Vios có 111 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Toyota Vios 2020 có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 1

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 1

Toyota Vios 2020

Hình 1 / 111
Red Mica Metallic

Red Mica Metallic

Toyota Vios 2020

Hình 2 / 111
Mở của khoang lái trên Toyota Vios

Mở của khoang lái trên Toyota Vios

Toyota Vios 2020

Hình 3 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 2

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 2

Toyota Vios 2020

Hình 4 / 111
Super White

Super White

Toyota Vios 2020

Hình 5 / 111
Nội thất khoang lái Toyota Vios

Nội thất khoang lái Toyota Vios

Toyota Vios 2020

Hình 6 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 3

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 3

Toyota Vios 2020

Hình 7 / 111
Silver Metallic

Silver Metallic

Toyota Vios 2020

Hình 8 / 111
Cửa nội thất hàng ghế phía sau Vios

Cửa nội thất hàng ghế phía sau Vios

Toyota Vios 2020

Hình 9 / 111
Gray Metallic

Gray Metallic

Toyota Vios 2020

Hình 10 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 4

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 4

Toyota Vios 2020

Hình 11 / 111
Đồng hồ hiển thị Toyota Vios

Đồng hồ hiển thị Toyota Vios

Toyota Vios 2020

Hình 12 / 111
Attitude Black Mica

Attitude Black Mica

Toyota Vios 2020

Hình 13 / 111
Ngoại thất tổng thể Vios 2020

Ngoại thất tổng thể Vios 2020

Toyota Vios 2020

Hình 14 / 111
Cần số của Toyota Vios

Cần số của Toyota Vios

Toyota Vios 2020

Hình 15 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 5

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 5

Toyota Vios 2020

Hình 16 / 111
Quartz Brown Metallic

Quartz Brown Metallic

Toyota Vios 2020

Hình 17 / 111
Kích thước tổng thể Vios

Kích thước tổng thể Vios

Toyota Vios 2020

Hình 18 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 6

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 6

Toyota Vios 2020

Hình 19 / 111
Đèn phía trước Vios

Đèn phía trước Vios

Toyota Vios 2020

Hình 20 / 111
Nhìn chéo toyota vios

Nhìn chéo toyota vios

Toyota Vios 2020

Hình 21 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 7

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 7

Toyota Vios 2020

Hình 22 / 111
Đuôi xe toyota Vios

Đuôi xe toyota Vios

Toyota Vios 2020

Hình 23 / 111
Toyota Vios 2020 hình ảnh nội thất Push Start

Toyota Vios 2020 hình ảnh nội thất Push Start

Toyota Vios 2020

Hình 24 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 8

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 8

Toyota Vios 2020

Hình 25 / 111
Toyota Vios 2020 hình ảnh nội thất Smart Entry

Toyota Vios 2020 hình ảnh nội thất Smart Entry

Toyota Vios 2020

Hình 26 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 9

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 9

Toyota Vios 2020

Hình 27 / 111
Đèn hậu phía sau Vios

Đèn hậu phía sau Vios

Toyota Vios 2020

Hình 28 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 10

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 10

Toyota Vios 2020

Hình 29 / 111
Toyota Vios 2020 hình ảnh nội thất Bluetooth, USB,T-Link

Toyota Vios 2020 hình ảnh nội thất Bluetooth, USB,T-Link

Toyota Vios 2020

Hình 30 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 11

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 11

Toyota Vios 2020

Hình 31 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 12

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 12

Toyota Vios 2020

Hình 32 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 13

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 13

Toyota Vios 2020

Hình 33 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 14

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 14

Toyota Vios 2020

Hình 34 / 111
Toyota Vios 2020 hình ảnh ngoại thất LED Light Guide

Toyota Vios 2020 hình ảnh ngoại thất LED Light Guide

Toyota Vios 2020

Hình 35 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 15

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 15

Toyota Vios 2020

Hình 36 / 111
Toyota Vios 2020 hình ảnh ngoại thất Daytime Running Light LED

Toyota Vios 2020 hình ảnh ngoại thất Daytime Running Light LED

Toyota Vios 2020

Hình 37 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 16

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 16

Toyota Vios 2020

Hình 38 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 17

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 17

Toyota Vios 2020

Hình 39 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 18

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 18

Toyota Vios 2020

Hình 40 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 19

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 19

Toyota Vios 2020

Hình 41 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 20

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 20

Toyota Vios 2020

Hình 42 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 21

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 21

Toyota Vios 2020

Hình 43 / 111
Toyota Vios 2020 hình ảnh ngoại thất 195/50 R16

Toyota Vios 2020 hình ảnh ngoại thất 195/50 R16

Toyota Vios 2020

Hình 44 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 22

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 22

Toyota Vios 2020

Hình 45 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 23

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 23

Toyota Vios 2020

Hình 46 / 111
Toyota Vios 2020 hình ảnh ngoại thất LED

Toyota Vios 2020 hình ảnh ngoại thất LED

Toyota Vios 2020

Hình 47 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 24

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 24

Toyota Vios 2020

Hình 48 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 25

Hình ảnh Toyota Vios 2020 hình 25

Toyota Vios 2020

Hình 49 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 26

Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 26

Toyota Vios 2022

Hình 50 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 27

Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 27

Toyota Vios 2022

Hình 51 / 111
Dark Gray Metallic

Dark Gray Metallic

Toyota Vios 2022

Hình 52 / 111
Đỏ - 3R3

Đỏ - 3R3

Toyota Vios 2022

Hình 53 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 28

Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 28

Toyota Vios 2022

Hình 54 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 29

Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 29

Toyota Vios 2022

Hình 55 / 111
Nâu vàng - 4R0

Nâu vàng - 4R0

Toyota Vios 2022

Hình 56 / 111
Đen - 218

Đen - 218

Toyota Vios 2022

Hình 57 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 30

Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 30

Toyota Vios 2022

Hình 58 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 31

Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 31

Toyota Vios 2022

Hình 59 / 111
Bạc - 1D6

Bạc - 1D6

Toyota Vios 2022

Hình 60 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 32

Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 32

Toyota Vios 2022

Hình 61 / 111
Dark Blue Mica Metallic

Dark Blue Mica Metallic

Toyota Vios 2022

Hình 62 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 33

Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 33

Toyota Vios 2022

Hình 63 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 34

Hình ảnh Toyota Vios 2022 hình 34

Toyota Vios 2022

Hình 64 / 111
Đen - 218

Đen - 218

Toyota Vios 2021

Hình 65 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 35

Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 35

Toyota Vios 2021

Hình 66 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 36

Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 36

Toyota Vios 2021

Hình 67 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 37

Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 37

Toyota Vios 2021

Hình 68 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 38

Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 38

Toyota Vios 2021

Hình 69 / 111
Nâu

Nâu

Toyota Vios 2021

Hình 70 / 111
Đỏ - 3R3

Đỏ - 3R3

Toyota Vios 2021

Hình 71 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 39

Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 39

Toyota Vios 2021

Hình 72 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 40

Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 40

Toyota Vios 2021

Hình 73 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 41

Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 41

Toyota Vios 2021

Hình 74 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 42

Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 42

Toyota Vios 2021

Hình 75 / 111
Bạc - 1D6

Bạc - 1D6

Toyota Vios 2021

Hình 76 / 111
Trắng 040

Trắng 040

Toyota Vios 2021

Hình 77 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 43

Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 43

Toyota Vios 2021

Hình 78 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 44

Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 44

Toyota Vios 2021

Hình 79 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 45

Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 45

Toyota Vios 2021

Hình 80 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 46

Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 46

Toyota Vios 2021

Hình 81 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 47

Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 47

Toyota Vios 2021

Hình 82 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 48

Hình ảnh Toyota Vios 2021 hình 48

Toyota Vios 2021

Hình 83 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 49

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 49

Toyota Vios 2019

Hình 84 / 111
Red Mica Metallic

Red Mica Metallic

Toyota Vios 2019

Hình 85 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 50

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 50

Toyota Vios 2019

Hình 86 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 51

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 51

Toyota Vios 2019

Hình 87 / 111
Grey Metallic

Grey Metallic

Toyota Vios 2019

Hình 88 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 52

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 52

Toyota Vios 2019

Hình 89 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 53

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 53

Toyota Vios 2019

Hình 90 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 54

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 54

Toyota Vios 2019

Hình 91 / 111
Silver Metallic

Silver Metallic

Toyota Vios 2019

Hình 92 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 55

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 55

Toyota Vios 2019

Hình 93 / 111
Super White

Super White

Toyota Vios 2019

Hình 94 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 56

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 56

Toyota Vios 2019

Hình 95 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 57

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 57

Toyota Vios 2019

Hình 96 / 111
Attitude Black Mica

Attitude Black Mica

Toyota Vios 2019

Hình 97 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 58

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 58

Toyota Vios 2019

Hình 98 / 111
Quartz Brown Metallic

Quartz Brown Metallic

Toyota Vios 2019

Hình 99 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 59

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 59

Toyota Vios 2019

Hình 100 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 60

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 60

Toyota Vios 2019

Hình 101 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 61

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 61

Toyota Vios 2019

Hình 102 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 62

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 62

Toyota Vios 2019

Hình 103 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 63

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 63

Toyota Vios 2019

Hình 104 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 64

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 64

Toyota Vios 2019

Hình 105 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 65

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 65

Toyota Vios 2019

Hình 106 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 66

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 66

Toyota Vios 2019

Hình 107 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 67

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 67

Toyota Vios 2019

Hình 108 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 68

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 68

Toyota Vios 2019

Hình 109 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 69

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 69

Toyota Vios 2019

Hình 110 / 111
Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 70

Hình ảnh Toyota Vios 2019 hình 70

Toyota Vios 2019

Hình 111 / 111

Bài viết về Toyota Vios

Loạt xe bình dân mới ra mắt 2021: Toyota Vios và Mitsubishi Attrage làm nóng thị trường xe
Những mẫu xe mới ra mắt hoặc được nâng cấp như: MG ZS, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Hyundai Santa Fe, Ford Ranger, Mazda CX-3, Mazda CX-30 thuộc những mẫu xe khuấy động thị trường ô...
Blog xe 11 thg 7, 2021
Xe ô tô giá dưới 700 triệu đồng mới ra mắt, được quan tâm nhất
Đầu năm 2021, thị trường xe Việt Nam đón nhận một số mẫu ôtô mới trong tầm giá dưới 700 triệu đồng thuộc nhóm sedan hạng B và SUV đô thị được mọi người quan...
Blog xe 11 thg 3, 2021
10 mẫu xe bán chạy nhất khu vực Châu Á
Công bố số liệu bán hàng của các mẫu xe tổng hợp từ các thị trường ở Châu Á. Danh sách top 10 mẫu xe bán chạy nhất khu vực thống trị bởi các thương...
Xe tốt nhất 9 thg 3, 2021
Toyota Vios 2021 lộ diện trước ngày ra mắt đe dọa Hyundai Accent và Honda City
Trên phiên bản mới nhất của Toyota Vios 2021 đã được Toyota Việt Nam thay đổi ngoại hình, thêm trang bị và bổ sung phiên bản thể thao GR-S đe dọa các đối thủ có...
Blog xe 21 thg 2, 2021
Toyota Vios 2021 chuẩn bị ra mắt, phủ đầu đối thủ Hyundai Accent
Dòng xe Toyota Vios 2021 mới thuộc phân khúc sedan hạng B được cho là sẽ ra mắt tại Việt Nam sắp tới đây với một số thay đổi về thiết kế, trang bị và...
Blog xe 16 thg 1, 2021
Mẫu xe ô tô dự đoán được ưa chuộng nhất 2021
Những mẫu xe ô tô mới hot và ưu chuộng nhất sau đây sẽ tạo nhiều dấu ấn hứa hẹn tiếp tục khuấy đảo thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2021, với các...
Xe tốt nhất 1 thg 1, 2021
Toyota Vios GR Sport là một trong những chiếc sedan đẹp
Một vài ngày trước, những bức ảnh về chiếc Toyota Vios phiên bản GR Sport đã xuất hiện trên internet. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ ra mắt vào khoảng năm 2021 vì thiếu các...
Blog xe 19 thg 12, 2020

Các phiên bản của Toyota Vios 2020

Toyota Vios 1.5 E MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

478.000.000 VND

Toyota Vios 1.5 E CVT

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

531.000.000 VND

Toyota Vios 1.5 G CVT

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

581.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Toyota Vios

Honda City
529 triệu - 599 triệu
Mitsubishi Attrage
375 triệu - 549 triệu
Kia Soluto
369 triệu - 469 triệu
Mazda 2
509 triệu - 649 triệu

TOYOTA ĐANG BÁN

Màu xe Toyota Vios 2020

Toyota Vios 2020 Màu Red Mica Metallic Toyota Vios 2020 Màu Super White Toyota Vios 2020 Màu Silver Metallic Toyota Vios 2020 Màu Gray MetallicToyota Vios 2020 Màu Attitude Black Mica
Màu Red Mica Metallic

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt