Hình ảnh Toyota Wigo 2021

Toyota Wigo 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 352.000.000 đ - 384.000.000 đ

Xem hình ảnh Toyota Wigo mới nhất. Xe Wigo có 89 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Toyota Wigo có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 1

Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 1

Toyota Wigo 2021

Hình 1 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 2

Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 2

Toyota Wigo 2021

Hình 2 / 89
Xám 1G3

Xám 1G3

Toyota Wigo 2021

Hình 3 / 89
Đỏ R40

Đỏ R40

Toyota Wigo 2021

Hình 4 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 3

Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 3

Toyota Wigo 2021

Hình 5 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 4

Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 4

Toyota Wigo 2021

Hình 6 / 89
Bạc S28

Bạc S28

Toyota Wigo 2021

Hình 7 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 5

Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 5

Toyota Wigo 2021

Hình 8 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 6

Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 6

Toyota Wigo 2021

Hình 9 / 89
Trắng W09

Trắng W09

Toyota Wigo 2021

Hình 10 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 7

Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 7

Toyota Wigo 2021

Hình 11 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 8

Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 8

Toyota Wigo 2021

Hình 12 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 9

Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 9

Toyota Wigo 2021

Hình 13 / 89
Đen X13

Đen X13

Toyota Wigo 2021

Hình 14 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 10

Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 10

Toyota Wigo 2021

Hình 15 / 89
Vàng Y13

Vàng Y13

Toyota Wigo 2021

Hình 16 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 11

Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 11

Toyota Wigo 2021

Hình 17 / 89
Cam R71

Cam R71

Toyota Wigo 2021

Hình 18 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 12

Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 12

Toyota Wigo 2021

Hình 19 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 13

Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 13

Toyota Wigo 2021

Hình 20 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 14

Hình ảnh Toyota Wigo 2021 hình 14

Toyota Wigo 2021

Hình 21 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 15

Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 15

Toyota Wigo 2022

Hình 22 / 89
Đen-X13

Đen-X13

Toyota Wigo 2022

Hình 23 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 16

Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 16

Toyota Wigo 2022

Hình 24 / 89
Trắng-W09

Trắng-W09

Toyota Wigo 2022

Hình 25 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 17

Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 17

Toyota Wigo 2022

Hình 26 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 18

Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 18

Toyota Wigo 2022

Hình 27 / 89
Cam - R71

Cam - R71

Toyota Wigo 2022

Hình 28 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 19

Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 19

Toyota Wigo 2022

Hình 29 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 20

Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 20

Toyota Wigo 2022

Hình 30 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 21

Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 21

Toyota Wigo 2022

Hình 31 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 22

Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 22

Toyota Wigo 2022

Hình 32 / 89
Đen - X13

Đen - X13

Toyota Wigo 2022

Hình 33 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 23

Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 23

Toyota Wigo 2022

Hình 34 / 89
Bạc - S28

Bạc - S28

Toyota Wigo 2022

Hình 35 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 24

Hình ảnh Toyota Wigo 2022 hình 24

Toyota Wigo 2022

Hình 36 / 89
Vàng - Y13

Vàng - Y13

Toyota Wigo 2022

Hình 37 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 25

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 25

Toyota Wigo 2020

Hình 38 / 89
Toyota Wigo Việt Nam

Toyota Wigo Việt Nam

Toyota Wigo 2020

Hình 39 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 26

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 26

Toyota Wigo 2020

Hình 40 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 27

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 27

Toyota Wigo 2020

Hình 41 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 28

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 28

Toyota Wigo 2020

Hình 42 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 29

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 29

Toyota Wigo 2020

Hình 43 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 30

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 30

Toyota Wigo 2020

Hình 44 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 31

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 31

Toyota Wigo 2020

Hình 45 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 32

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 32

Toyota Wigo 2020

Hình 46 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 33

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 33

Toyota Wigo 2020

Hình 47 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 34

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 34

Toyota Wigo 2020

Hình 48 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 35

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 35

Toyota Wigo 2020

Hình 49 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 36

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 36

Toyota Wigo 2020

Hình 50 / 89
Black

Black

Toyota Wigo 2020

Hình 51 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 37

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 37

Toyota Wigo 2020

Hình 52 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 38

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 38

Toyota Wigo 2020

Hình 53 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 39

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 39

Toyota Wigo 2020

Hình 54 / 89
Gray Metallic

Gray Metallic

Toyota Wigo 2020

Hình 55 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 40

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 40

Toyota Wigo 2020

Hình 56 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 41

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 41

Toyota Wigo 2020

Hình 57 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 42

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 42

Toyota Wigo 2020

Hình 58 / 89
Orange Metallic

Orange Metallic

Toyota Wigo 2020

Hình 59 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 43

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 43

Toyota Wigo 2020

Hình 60 / 89
Red

Red

Toyota Wigo 2020

Hình 61 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 44

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 44

Toyota Wigo 2020

Hình 62 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 45

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 45

Toyota Wigo 2020

Hình 63 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 46

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 46

Toyota Wigo 2020

Hình 64 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 47

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 47

Toyota Wigo 2020

Hình 65 / 89
Silver Metallic

Silver Metallic

Toyota Wigo 2020

Hình 66 / 89
White

White

Toyota Wigo 2020

Hình 67 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 48

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 48

Toyota Wigo 2020

Hình 68 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 49

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 49

Toyota Wigo 2020

Hình 69 / 89
Yellow

Yellow

Toyota Wigo 2020

Hình 70 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 50

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 50

Toyota Wigo 2020

Hình 71 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 51

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 51

Toyota Wigo 2020

Hình 72 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 52

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 52

Toyota Wigo 2020

Hình 73 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 53

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 53

Toyota Wigo 2020

Hình 74 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 54

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 54

Toyota Wigo 2020

Hình 75 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 55

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 55

Toyota Wigo 2020

Hình 76 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 56

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 56

Toyota Wigo 2020

Hình 77 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 57

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 57

Toyota Wigo 2020

Hình 78 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 58

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 58

Toyota Wigo 2020

Hình 79 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 59

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 59

Toyota Wigo 2020

Hình 80 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 60

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 60

Toyota Wigo 2020

Hình 81 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 61

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 61

Toyota Wigo 2020

Hình 82 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 62

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 62

Toyota Wigo 2020

Hình 83 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 63

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 63

Toyota Wigo 2020

Hình 84 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 64

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 64

Toyota Wigo 2020

Hình 85 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 65

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 65

Toyota Wigo 2020

Hình 86 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 66

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 66

Toyota Wigo 2020

Hình 87 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 67

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 67

Toyota Wigo 2020

Hình 88 / 89
Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 68

Hình ảnh Toyota Wigo 2020 hình 68

Toyota Wigo 2020

Hình 89 / 89

Bài viết về Toyota Wigo

Top 5 xe số tự động tốt nhất di chuyển trong thành phố
Lái xe ô tô trong thành phố có thể trở nên hơi tẻ nhạt. Việc di chuyển không phải là dễ dàng nhất nếu chiếc xe của bạn không được trang bị tối ưu để...
Xe tốt nhất 16 thg 1, 2021
Xe ô tô hạng A nào an toàn nhất ở Việt Nam?
Với đặc tính là phân khúc có giá thấp nhất trên thị trường, các mẫu xe hạng A thường có kích thước nhỏ và không được trang bị nhiều tính năng an toàn. Trong đó...
Blog xe 9 thg 11, 2020
Toyota Wigo 2020 bán tại Việt Nam bị bớt các trang bị
Toyota Việt Nam vừa thông báo đính chính lại thông tin về một số trang bị trên mẫu xe đô thị cỡ nhỏ Toyota Wigo 2020.
Blog xe 10 thg 10, 2020
Toyota Wigo 2020 tăng giá, trang bị thêm camera lùi
Toyota Wigo 2020 vẫn có hai phiên bản sử dụng hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 4 cấp, tại Việt Nam, Wigo 2020 phiên bản MT tăng 7 triệu đồng, giá...
Blog xe 16 thg 7, 2020
Các mẫu xe Toyota sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam
Thị trường ô tô Việt Nam đang khởi sắc sau dịch Covid-19 đã tạo đà để Toyota tiến tới ra mắt một loạt mẫu xe mới vào 6 tháng cuối năm 2020.
Blog xe 16 thg 7, 2020
Toyota Wigo 2020 bản nâng cấp sắp ra mắt
Theo Toyota Motor Philippines sẽ ra mắt Wigo 2020 được nâng cấp thông số vào tuần tới. Trong khi đó hãng xe Toyota chưa công bố chính xác những gì sẽ được tiết lộ, chúng...
Blog xe 9 thg 6, 2020
Các mẫu xe Toyota có thể sắp ra mắt tại Việt Nam
Điểm mặt những mẫu xe sắp ra mắt cua Toyota như RAV4 là mẫu xe được khách hàng Việt trông chờ nhiều nhất, bên cạnh đó có thể kể đến 2 mẫu SUV thế hệ...
Blog xe 28 thg 5, 2020

Các phiên bản của Toyota Wigo

Toyota Wigo 1.2 G MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

352.000.000 VND

Toyota Wigo 1.2 G AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

384.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Toyota Wigo

Kia Morning
304 triệu - 383 triệu
Vinfast Fadil
425 triệu - 499 triệu
Honda Brio
418 triệu - 488 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Wigo

Giá lăn bánh của Toyota Wigo 2021 là bao nhiêu?
Giá Wigo lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 396 triệu cho bản 1.2 G MT và tăng lên đến 396 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Wigo hay Morning xe nào tốt hơn?
Giá Wigo niêm yết bắt đầu từ 352 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1197 cc. Trong khi giá Morning bắt đầu từ 299 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1248 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Toyota Wigo 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Wigo 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Xám 1G3, Đỏ R40, Bạc S28, Trắng W09, Đen X13, Vàng Y13, Cam R71, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Wigo 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Wigo là mẫu xe Hatchback 5 chỗ.
Toyota Wigo có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Wigo 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Wigo 1.2 G MT (Xăng) & Wigo 1.2 G AT (Xăng).
Đối thủ của Toyota Wigo là dòng xe nào?
Toyota Wigo có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Hatchback Hạng A gồm: Kia Morning, Vinfast Fadil, Hyundai Grand i10, Honda Brio.

Xem thêm câu hỏi về Toyota Wigo

Màu xe Toyota Wigo

Toyota Wigo 2021 Màu Xám 1G3Toyota Wigo 2021 Màu Đỏ R40Toyota Wigo 2021 Màu Bạc S28Toyota Wigo 2021 Màu Trắng W09Toyota Wigo 2021 Màu Đen X13
Màu Xám 1G3

Mua xe Toyota Wigo mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Wigo trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

7.018.889 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Wigo?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt