Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022

Toyota Yaris Cross 2022
8.5/10 điểm
Giá bán: 980.000.000 đ

Xem hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 mới nhất. Xe Yaris Cross có 71 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Toyota Yaris Cross 2022 có sẵn 15 màu sắc khác nhau.

Ink

Ink

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 1 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 1

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 1

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 2 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 2

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 2

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 3 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 3

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 3

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 4 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 4

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 4

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 5 / 71
Crystal Pearl

Crystal Pearl

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 6 / 71
Stunning Silver

Stunning Silver

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 7 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 5

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 5

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 8 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 6

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 6

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 9 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 7

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 7

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 10 / 71
Atomic Rush

Atomic Rush

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 11 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 8

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 8

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 12 / 71
Latte

Latte

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 13 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 9

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 9

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 14 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 10

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 10

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 15 / 71
Tuscan Gold

Tuscan Gold

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 16 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 11

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 11

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 17 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 12

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 12

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 18 / 71
Mineral Blue

Mineral Blue

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 19 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 13

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 13

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 20 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 14

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 14

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 21 / 71
Lunar Blue

Lunar Blue

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 22 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 15

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 15

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 23 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 16

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 16

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 24 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 17

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 17

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 25 / 71
Ink with Tuscan Gold Roof

Ink with Tuscan Gold Roof

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 26 / 71
Crystal Pearl with Ink Roof

Crystal Pearl with Ink Roof

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 27 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 18

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 18

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 28 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 19

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 19

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 29 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 20

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 20

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 30 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 21

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 21

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 31 / 71
Atomic Rush with Ink Roof

Atomic Rush with Ink Roof

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 32 / 71
Latte with Ink Roof

Latte with Ink Roof

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 33 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 22

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 22

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 34 / 71
Stunning Silver with Ink Roof

Stunning Silver with Ink Roof

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 35 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 23

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 23

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 36 / 71
Tuscan Gold with Ink Roof

Tuscan Gold with Ink Roof

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 37 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 24

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 24

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 38 / 71
Mineral Blue with Ink Roof

Mineral Blue with Ink Roof

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 39 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 25

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 25

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 40 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 26

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 26

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 41 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 27

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 27

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 42 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 28

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 28

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 43 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 29

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 29

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 44 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 30

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 30

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 45 / 71
Đỏ mận

Đỏ mận

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 46 / 71
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 47 / 71
Trắng

Trắng

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 48 / 71
Nâu

Nâu

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 49 / 71
Vàng

Vàng

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 50 / 71
Xanh trời

Xanh trời

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 51 / 71
Xám

Xám

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 52 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 31

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 31

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 53 / 71
Đen

Đen

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 54 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 32

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 32

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 55 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 33

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 33

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 56 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 34

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 34

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 57 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 35

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 35

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 58 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 36

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 36

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 59 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 37

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 37

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 60 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 38

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 38

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 61 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 39

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 39

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 62 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 40

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 40

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 63 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 41

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 41

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 64 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 42

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 42

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 65 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 43

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 43

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 66 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 44

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 44

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 67 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 45

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 45

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 68 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 46

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 46

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 69 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 47

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 47

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 70 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 48

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 48

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 71 / 71

Bài viết về Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris GR ra mắt tại Malaysia
Toyota Yaris GR mới đang xuất hiện khắp thị trường Đông Nam Á. Sau khi ra mắt khu vực tại Thái Lan vào đầu năm nay, mẫu xe hot hatch của Toyota hiện đã có...
Blog xe 19 thg 12, 2020

Các phiên bản của Toyota Yaris Cross 2022

Toyota Yaris Cross Urban

Nhập khẩu, Khí ga tự nhiên, Tự động

980.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Toyota Yaris Cross

Mazda CX-3
629 triệu - 709 triệu
Kia Seltos
599 triệu - 719 triệu
Hyundai Kona
636 triệu - 750 triệu
Peugeot 2008
739 triệu - 829 triệu
Honda HR-V
786 triệu - 866 triệu
Mazda CX-30
839 triệu - 899 triệu

TOYOTA ĐANG BÁN

Màu xe Toyota Yaris Cross 2022

Toyota Yaris Cross 2022 Màu InkToyota Yaris Cross 2022 Màu Crystal PearlToyota Yaris Cross 2022 Màu Stunning SilverToyota Yaris Cross 2022 Màu Atomic RushToyota Yaris Cross 2022 Màu Latte
Màu Ink

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt