Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021

Toyota Yaris Cross 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 980.000.000 đ

Xem hình ảnh Toyota Yaris Cross mới nhất. Xe Yaris Cross có 71 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Toyota Yaris Cross có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Đỏ mận

Đỏ mận

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 1 / 71
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 2 / 71
Trắng

Trắng

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 3 / 71
Nâu

Nâu

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 4 / 71
Vàng

Vàng

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 5 / 71
Xanh trời

Xanh trời

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 6 / 71
Xám

Xám

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 7 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 1

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 1

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 8 / 71
Đen

Đen

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 9 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 2

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 2

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 10 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 3

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 3

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 11 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 4

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 4

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 12 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 5

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 5

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 13 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 6

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 6

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 14 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 7

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 7

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 15 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 8

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 8

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 16 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 9

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 9

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 17 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 10

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 10

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 18 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 11

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 11

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 19 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 12

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 12

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 20 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 13

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 13

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 21 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 14

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 14

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 22 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 15

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 15

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 23 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 16

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 16

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 24 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 17

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 17

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 25 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 18

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2021 hình 18

Toyota Yaris Cross 2021

Hình 26 / 71
Ink

Ink

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 27 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 19

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 19

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 28 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 20

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 20

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 29 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 21

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 21

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 30 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 22

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 22

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 31 / 71
Crystal Pearl

Crystal Pearl

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 32 / 71
Stunning Silver

Stunning Silver

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 33 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 23

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 23

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 34 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 24

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 24

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 35 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 25

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 25

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 36 / 71
Atomic Rush

Atomic Rush

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 37 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 26

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 26

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 38 / 71
Latte

Latte

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 39 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 27

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 27

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 40 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 28

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 28

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 41 / 71
Tuscan Gold

Tuscan Gold

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 42 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 29

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 29

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 43 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 30

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 30

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 44 / 71
Mineral Blue

Mineral Blue

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 45 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 31

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 31

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 46 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 32

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 32

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 47 / 71
Lunar Blue

Lunar Blue

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 48 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 33

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 33

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 49 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 34

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 34

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 50 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 35

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 35

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 51 / 71
Ink with Tuscan Gold Roof

Ink with Tuscan Gold Roof

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 52 / 71
Crystal Pearl with Ink Roof

Crystal Pearl with Ink Roof

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 53 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 36

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 36

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 54 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 37

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 37

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 55 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 38

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 38

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 56 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 39

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 39

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 57 / 71
Atomic Rush with Ink Roof

Atomic Rush with Ink Roof

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 58 / 71
Latte with Ink Roof

Latte with Ink Roof

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 59 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 40

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 40

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 60 / 71
Stunning Silver with Ink Roof

Stunning Silver with Ink Roof

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 61 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 41

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 41

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 62 / 71
Tuscan Gold with Ink Roof

Tuscan Gold with Ink Roof

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 63 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 42

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 42

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 64 / 71
Mineral Blue with Ink Roof

Mineral Blue with Ink Roof

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 65 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 43

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 43

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 66 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 44

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 44

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 67 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 45

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 45

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 68 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 46

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 46

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 69 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 47

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 47

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 70 / 71
Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 48

Hình ảnh Toyota Yaris Cross 2022 hình 48

Toyota Yaris Cross 2022

Hình 71 / 71

Bài viết về Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris GR ra mắt tại Malaysia
Toyota Yaris GR mới đang xuất hiện khắp thị trường Đông Nam Á. Sau khi ra mắt khu vực tại Thái Lan vào đầu năm nay, mẫu xe hot hatch của Toyota hiện đã có...
Blog xe 19 thg 12, 2020

Các phiên bản của Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross Urban

Nhập khẩu, Khí ga tự nhiên, Tự động

980.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Toyota Yaris Cross

Hyundai Kona
636 triệu - 750 triệu
Kia Seltos
599 triệu - 719 triệu
Mazda CX-30
839 triệu - 899 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Yaris Cross

Giá lăn bánh của Toyota Yaris Cross 2021 là bao nhiêu?
Giá Yaris Cross lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 096 triệu cho bản Urban. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Yaris Cross hay Kona xe nào tốt hơn?
Giá Yaris Cross niêm yết bắt đầu từ 980 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1490 cc. Trong khi giá Kona bắt đầu từ 636 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1999 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Toyota Yaris Cross 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Yaris Cross 2021 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Đỏ mận, Xanh ngọc, Trắng, Nâu, Vàng , Xanh trời, Xám, Đen, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Yaris Cross 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Yaris Cross là mẫu xe Crossover 5 chỗ.
Toyota Yaris Cross có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Yaris Cross 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Yaris Cross Urban (Khí ga tự nhiên).
Đối thủ của Toyota Yaris Cross là dòng xe nào?
Toyota Yaris Cross có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Hạng B gồm: Hyundai Kona, Kia Seltos, Mazda CX-30.

Xem thêm câu hỏi về Toyota Yaris Cross

TOYOTA ĐANG BÁN

Màu xe Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross 2021 Màu Đỏ mậnToyota Yaris Cross 2021 Màu Xanh ngọcToyota Yaris Cross 2021 Màu TrắngToyota Yaris Cross 2021 Màu NâuToyota Yaris Cross 2021 Màu Vàng
Màu Đỏ mận

Mua xe Toyota Yaris Cross mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Yaris Cross trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

19.432.431 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Yaris Cross?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt