Hình ảnh Toyota Yaris 2021

Toyota Yaris 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 668.000.000 đ

Xem hình ảnh Toyota Yaris mới nhất. Xe Yaris có 171 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Toyota Yaris có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Bạc - 1D4

Bạc - 1D4

Toyota Yaris 2021

Hình 1 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 1

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 1

Toyota Yaris 2021

Hình 2 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 2

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 2

Toyota Yaris 2021

Hình 3 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 3

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 3

Toyota Yaris 2021

Hình 4 / 171
Đen - 218

Đen - 218

Toyota Yaris 2021

Hình 5 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 4

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 4

Toyota Yaris 2021

Hình 6 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 5

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 5

Toyota Yaris 2021

Hình 7 / 171
Xám - 1G3

Xám - 1G3

Toyota Yaris 2021

Hình 8 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 6

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 6

Toyota Yaris 2021

Hình 9 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 7

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 7

Toyota Yaris 2021

Hình 10 / 171
Trắng 040

Trắng 040

Toyota Yaris 2021

Hình 11 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 8

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 8

Toyota Yaris 2021

Hình 12 / 171
Vàng - 6W2

Vàng - 6W2

Toyota Yaris 2021

Hình 13 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 9

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 9

Toyota Yaris 2021

Hình 14 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 10

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 10

Toyota Yaris 2021

Hình 15 / 171
Đỏ - 3R3

Đỏ - 3R3

Toyota Yaris 2021

Hình 16 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 11

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 11

Toyota Yaris 2021

Hình 17 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 12

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 12

Toyota Yaris 2021

Hình 18 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 13

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 13

Toyota Yaris 2021

Hình 19 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 14

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 14

Toyota Yaris 2021

Hình 20 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 15

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 15

Toyota Yaris 2021

Hình 21 / 171
Cam - 4R8

Cam - 4R8

Toyota Yaris 2021

Hình 22 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 16

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 16

Toyota Yaris 2021

Hình 23 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 17

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 17

Toyota Yaris 2021

Hình 24 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 18

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 18

Toyota Yaris 2021

Hình 25 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 19

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 19

Toyota Yaris 2021

Hình 26 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 20

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 20

Toyota Yaris 2021

Hình 27 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 21

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 21

Toyota Yaris 2021

Hình 28 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 22

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 22

Toyota Yaris 2021

Hình 29 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 23

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 23

Toyota Yaris 2021

Hình 30 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 24

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 24

Toyota Yaris 2021

Hình 31 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 25

Hình ảnh Toyota Yaris 2021 hình 25

Toyota Yaris 2021

Hình 32 / 171
Glacier White

Glacier White

Toyota Yaris 2022

Hình 33 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 26

Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 26

Toyota Yaris 2022

Hình 34 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 27

Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 27

Toyota Yaris 2022

Hình 35 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 28

Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 28

Toyota Yaris 2022

Hình 36 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 29

Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 29

Toyota Yaris 2022

Hình 37 / 171
Crystal Pearl

Crystal Pearl

Toyota Yaris 2022

Hình 38 / 171
Silver Pearl

Silver Pearl

Toyota Yaris 2022

Hình 39 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 30

Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 30

Toyota Yaris 2022

Hình 40 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 31

Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 31

Toyota Yaris 2022

Hình 41 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 32

Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 32

Toyota Yaris 2022

Hình 42 / 171
Ebony

Ebony

Toyota Yaris 2022

Hình 43 / 171
Scarlet

Scarlet

Toyota Yaris 2022

Hình 44 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 33

Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 33

Toyota Yaris 2022

Hình 45 / 171
Atomic Rush

Atomic Rush

Toyota Yaris 2022

Hình 46 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 34

Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 34

Toyota Yaris 2022

Hình 47 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 35

Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 35

Toyota Yaris 2022

Hình 48 / 171
Cherry Blossom

Cherry Blossom

Toyota Yaris 2022

Hình 49 / 171
Coral Rose

Coral Rose

Toyota Yaris 2022

Hình 50 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 36

Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 36

Toyota Yaris 2022

Hình 51 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 37

Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 37

Toyota Yaris 2022

Hình 52 / 171
Bronx Bronze

Bronx Bronze

Toyota Yaris 2022

Hình 53 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 38

Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 38

Toyota Yaris 2022

Hình 54 / 171
Electric Green

Electric Green

Toyota Yaris 2022

Hình 55 / 171
Lunar Blue

Lunar Blue

Toyota Yaris 2022

Hình 56 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 39

Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 39

Toyota Yaris 2022

Hình 57 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 40

Hình ảnh Toyota Yaris 2022 hình 40

Toyota Yaris 2022

Hình 58 / 171
Eclectic Blue

Eclectic Blue

Toyota Yaris 2022

Hình 59 / 171
White Roof w/Ebony

White Roof w/Ebony

Toyota Yaris 2022

Hình 60 / 171
White Roof w/Atomic Rush

White Roof w/Atomic Rush

Toyota Yaris 2022

Hình 61 / 171
Black Roof w/Eclectic Blue

Black Roof w/Eclectic Blue

Toyota Yaris 2022

Hình 62 / 171
Black Roof w/Bronx Bronze

Black Roof w/Bronx Bronze

Toyota Yaris 2022

Hình 63 / 171
Black Roof w/Coral Rose

Black Roof w/Coral Rose

Toyota Yaris 2022

Hình 64 / 171
Black Roof w/Cherry Blossom

Black Roof w/Cherry Blossom

Toyota Yaris 2022

Hình 65 / 171
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Yaris 2020

Hình 66 / 171
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Yaris 2020

Hình 67 / 171
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Yaris 2020

Hình 68 / 171
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Yaris 2020

Hình 69 / 171
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Yaris 2020

Hình 70 / 171
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Yaris 2020

Hình 71 / 171
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Yaris 2020

Hình 72 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 41

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 41

Toyota Yaris 2020

Hình 73 / 171
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Yaris 2020

Hình 74 / 171
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Yaris 2020

Hình 75 / 171
Super White II

Super White II

Toyota Yaris 2020

Hình 76 / 171
Silver Metallic

Silver Metallic

Toyota Yaris 2020

Hình 77 / 171
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Yaris 2020

Hình 78 / 171
Gray Metallic

Gray Metallic

Toyota Yaris 2020

Hình 79 / 171
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Yaris 2020

Hình 80 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 42

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 42

Toyota Yaris 2020

Hình 81 / 171
Attitude Black Mica

Attitude Black Mica

Toyota Yaris 2020

Hình 82 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 43

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 43

Toyota Yaris 2020

Hình 83 / 171
Red Mica Metallic

Red Mica Metallic

Toyota Yaris 2020

Hình 84 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 44

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 44

Toyota Yaris 2020

Hình 85 / 171
Orange Metallic

Orange Metallic

Toyota Yaris 2020

Hình 86 / 171
Citrus Mica Metallic

Citrus Mica Metallic

Toyota Yaris 2020

Hình 87 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 45

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 45

Toyota Yaris 2020

Hình 88 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 46

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 46

Toyota Yaris 2020

Hình 89 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 47

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 47

Toyota Yaris 2020

Hình 90 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 48

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 48

Toyota Yaris 2020

Hình 91 / 171
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Yaris 2020

Hình 92 / 171
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Toyota Yaris 2020

Hình 93 / 171
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Toyota Yaris 2020

Hình 94 / 171
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Toyota Yaris 2020

Hình 95 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 49

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 49

Toyota Yaris 2020

Hình 96 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 50

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 50

Toyota Yaris 2020

Hình 97 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 51

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 51

Toyota Yaris 2020

Hình 98 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 52

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 52

Toyota Yaris 2020

Hình 99 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 53

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 53

Toyota Yaris 2020

Hình 100 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 54

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 54

Toyota Yaris 2020

Hình 101 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 55

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 55

Toyota Yaris 2020

Hình 102 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 56

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 56

Toyota Yaris 2020

Hình 103 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 57

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 57

Toyota Yaris 2020

Hình 104 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 58

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 58

Toyota Yaris 2020

Hình 105 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 59

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 59

Toyota Yaris 2020

Hình 106 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 60

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 60

Toyota Yaris 2020

Hình 107 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 61

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 61

Toyota Yaris 2020

Hình 108 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 62

Hình ảnh Toyota Yaris 2020 hình 62

Toyota Yaris 2020

Hình 109 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 63

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 63

Toyota Yaris 2019

Hình 110 / 171
Toyota Yaris 2019

Toyota Yaris 2019

Toyota Yaris 2019

Hình 111 / 171
Magnetic Gray Metallic

Magnetic Gray Metallic

Toyota Yaris 2019

Hình 112 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 64

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 64

Toyota Yaris 2019

Hình 113 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 65

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 65

Toyota Yaris 2019

Hình 114 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 66

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 66

Toyota Yaris 2019

Hình 115 / 171
Blue Eclipse Metallic

Blue Eclipse Metallic

Toyota Yaris 2019

Hình 116 / 171
Classic Silver Metallic

Classic Silver Metallic

Toyota Yaris 2019

Hình 117 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 67

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 67

Toyota Yaris 2019

Hình 118 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 68

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 68

Toyota Yaris 2019

Hình 119 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 69

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 69

Toyota Yaris 2019

Hình 120 / 171
Black Sand Pearl

Black Sand Pearl

Toyota Yaris 2019

Hình 121 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 70

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 70

Toyota Yaris 2019

Hình 122 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 71

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 71

Toyota Yaris 2019

Hình 123 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 72

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 72

Toyota Yaris 2019

Hình 124 / 171
Ruby Flare Pearl

Ruby Flare Pearl

Toyota Yaris 2019

Hình 125 / 171
Super White

Super White

Toyota Yaris 2019

Hình 126 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 73

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 73

Toyota Yaris 2019

Hình 127 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 74

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 74

Toyota Yaris 2019

Hình 128 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 75

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 75

Toyota Yaris 2019

Hình 129 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 76

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 76

Toyota Yaris 2019

Hình 130 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 77

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 77

Toyota Yaris 2019

Hình 131 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 78

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 78

Toyota Yaris 2019

Hình 132 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 79

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 79

Toyota Yaris 2019

Hình 133 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 80

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 80

Toyota Yaris 2019

Hình 134 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 81

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 81

Toyota Yaris 2019

Hình 135 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 82

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 82

Toyota Yaris 2019

Hình 136 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 83

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 83

Toyota Yaris 2019

Hình 137 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 84

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 84

Toyota Yaris 2019

Hình 138 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 85

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 85

Toyota Yaris 2019

Hình 139 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 86

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 86

Toyota Yaris 2019

Hình 140 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 87

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 87

Toyota Yaris 2019

Hình 141 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 88

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 88

Toyota Yaris 2019

Hình 142 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 89

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 89

Toyota Yaris 2019

Hình 143 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 90

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 90

Toyota Yaris 2019

Hình 144 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 91

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 91

Toyota Yaris 2019

Hình 145 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 92

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 92

Toyota Yaris 2019

Hình 146 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 93

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 93

Toyota Yaris 2019

Hình 147 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 94

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 94

Toyota Yaris 2019

Hình 148 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 95

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 95

Toyota Yaris 2019

Hình 149 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 96

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 96

Toyota Yaris 2019

Hình 150 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 97

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 97

Toyota Yaris 2019

Hình 151 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 98

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 98

Toyota Yaris 2019

Hình 152 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 99

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 99

Toyota Yaris 2019

Hình 153 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 100

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 100

Toyota Yaris 2019

Hình 154 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 101

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 101

Toyota Yaris 2019

Hình 155 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 102

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 102

Toyota Yaris 2019

Hình 156 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 103

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 103

Toyota Yaris 2019

Hình 157 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 104

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 104

Toyota Yaris 2019

Hình 158 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 105

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 105

Toyota Yaris 2019

Hình 159 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 106

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 106

Toyota Yaris 2019

Hình 160 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 107

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 107

Toyota Yaris 2019

Hình 161 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 108

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 108

Toyota Yaris 2019

Hình 162 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 109

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 109

Toyota Yaris 2019

Hình 163 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 110

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 110

Toyota Yaris 2019

Hình 164 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 111

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 111

Toyota Yaris 2019

Hình 165 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 112

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 112

Toyota Yaris 2019

Hình 166 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 113

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 113

Toyota Yaris 2019

Hình 167 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 114

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 114

Toyota Yaris 2019

Hình 168 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 115

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 115

Toyota Yaris 2019

Hình 169 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 116

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 116

Toyota Yaris 2019

Hình 170 / 171
Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 117

Hình ảnh Toyota Yaris 2019 hình 117

Toyota Yaris 2019

Hình 171 / 171

Bài viết về Toyota Yaris

Toyota Yaris GR ra mắt tại Malaysia
Toyota Yaris GR mới đang xuất hiện khắp thị trường Đông Nam Á. Sau khi ra mắt khu vực tại Thái Lan vào đầu năm nay, mẫu xe hot hatch của Toyota hiện đã có...
Blog xe 19 thg 12, 2020
Toyota Yaris 2020 ra mắt tăng 18 triệu so với phiên bản trước
Toyota Yaris 2020 ra mắt được cải tiến một số chi tiết với mức giá công bố 668 triệu đồng, tăng giá 18 triệu đồng so với phiên bản cũ.
Blog xe 13 thg 10, 2020
Toyota Yaris 2019 ra mắt tại Malaysia giá từ 399 triệu.
Toyota Yaris 2019 cuối cùng đã được ra mắt chính thức tại Malaysia. Đàn em hatchback của Toyota Vios phân khúc B đi kèm với động cơ Dual VVT-i 1.5L giống như chiếc sedan với...
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Toyota Yaris

Toyota Yaris 1.5G CVT

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

668.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Toyota Yaris

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Yaris

Giá lăn bánh của Toyota Yaris 2021 là bao nhiêu?
Giá Yaris lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 748 triệu cho bản 1.5G CVT. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Yaris hay Swift xe nào tốt hơn?
Giá Yaris niêm yết bắt đầu từ 668 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1496 cc. Trong khi giá Swift bắt đầu từ 499 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1197 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Toyota Yaris 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Yaris 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Bạc - 1D4, Đen - 218, Xám - 1G3, Trắng 040, Vàng - 6W2, Đỏ - 3R3, Cam - 4R8, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Yaris 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Yaris là mẫu xe Hatchback 5 chỗ.
Toyota Yaris có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Yaris 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Yaris 1.5G CVT (Xăng).
Đối thủ của Toyota Yaris là dòng xe nào?
Toyota Yaris có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Hatchback Hạng B gồm: Suzuki Swift, Ford Fiesta, Peugeot 208, Volkswagen Polo Hatchback, Mazda 2 Hatchback.

Xem thêm câu hỏi về Toyota Yaris

TOYOTA YARIS ĐANG BÁN

Màu xe Toyota Yaris

Toyota Yaris 2021 Màu Bạc - 1D4Toyota Yaris 2021 Màu Đen - 218Toyota Yaris 2021 Màu Xám - 1G3Toyota Yaris 2021 Màu Trắng 040Toyota Yaris 2021 Màu Vàng - 6W2
Màu Bạc - 1D4

Mua xe Toyota Yaris mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Yaris trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

13.252.915 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Yaris?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt