Hình ảnh Vinfast President 2022

Vinfast President 2022
8.5/10 điểm
Giá bán: 4.600.000.000 đ

Xem hình ảnh Vinfast President 2022 mới nhất. Xe President có 92 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Vinfast President 2022 có sẵn 0 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 1

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 1

Vinfast President 2022

Hình 1 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 2

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 2

Vinfast President 2022

Hình 2 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 3

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 3

Vinfast President 2022

Hình 3 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 4

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 4

Vinfast President 2022

Hình 4 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 5

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 5

Vinfast President 2022

Hình 5 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 6

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 6

Vinfast President 2022

Hình 6 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 7

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 7

Vinfast President 2022

Hình 7 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 8

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 8

Vinfast President 2022

Hình 8 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 9

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 9

Vinfast President 2022

Hình 9 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 10

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 10

Vinfast President 2022

Hình 10 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 11

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 11

Vinfast President 2022

Hình 11 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 12

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 12

Vinfast President 2022

Hình 12 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 13

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 13

Vinfast President 2022

Hình 13 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 14

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 14

Vinfast President 2022

Hình 14 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 15

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 15

Vinfast President 2022

Hình 15 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 16

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 16

Vinfast President 2022

Hình 16 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 17

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 17

Vinfast President 2022

Hình 17 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 18

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 18

Vinfast President 2022

Hình 18 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 19

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 19

Vinfast President 2022

Hình 19 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 20

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 20

Vinfast President 2022

Hình 20 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 21

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 21

Vinfast President 2022

Hình 21 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 22

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 22

Vinfast President 2022

Hình 22 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 23

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 23

Vinfast President 2022

Hình 23 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 24

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 24

Vinfast President 2022

Hình 24 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 25

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 25

Vinfast President 2022

Hình 25 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 26

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 26

Vinfast President 2022

Hình 26 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 27

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 27

Vinfast President 2022

Hình 27 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 28

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 28

Vinfast President 2022

Hình 28 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 29

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 29

Vinfast President 2022

Hình 29 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 30

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 30

Vinfast President 2022

Hình 30 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 31

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 31

Vinfast President 2022

Hình 31 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 32

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 32

Vinfast President 2022

Hình 32 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 33

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 33

Vinfast President 2022

Hình 33 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 34

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 34

Vinfast President 2022

Hình 34 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 35

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 35

Vinfast President 2022

Hình 35 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 36

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 36

Vinfast President 2022

Hình 36 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 37

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 37

Vinfast President 2022

Hình 37 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 38

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 38

Vinfast President 2022

Hình 38 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 39

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 39

Vinfast President 2022

Hình 39 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 40

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 40

Vinfast President 2022

Hình 40 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 41

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 41

Vinfast President 2022

Hình 41 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 42

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 42

Vinfast President 2022

Hình 42 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 43

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 43

Vinfast President 2022

Hình 43 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 44

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 44

Vinfast President 2022

Hình 44 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 45

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 45

Vinfast President 2022

Hình 45 / 92
Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 46

Hình ảnh Vinfast President 2022 hình 46

Vinfast President 2022

Hình 46 / 92
Tím

Tím

Vinfast President 2021

Hình 47 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 48 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 49 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 50 / 92
Đen

Đen

Vinfast President 2021

Hình 51 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 52 / 92
Tím đỏ

Tím đỏ

Vinfast President 2021

Hình 53 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất

Vinfast President 2021

Hình 54 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 55 / 92
Xanh trời

Xanh trời

Vinfast President 2021

Hình 56 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 57 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 58 / 92
Xám ngọc

Xám ngọc

Vinfast President 2021

Hình 59 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 60 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 61 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 62 / 92
Cam

Cam

Vinfast President 2021

Hình 63 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 64 / 92
Đỏ đậm

Đỏ đậm

Vinfast President 2021

Hình 65 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 66 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 67 / 92
Trắng đục

Trắng đục

Vinfast President 2021

Hình 68 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 69 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 70 / 92
Trắng

Trắng

Vinfast President 2021

Hình 71 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 72 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 73 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 74 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 75 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 76 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 77 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 78 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 79 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 80 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 81 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 82 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh nội thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 83 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 84 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 85 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 86 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 87 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 88 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 89 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 90 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 91 / 92
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 92 / 92

Các phiên bản của Vinfast President 2022

Vinfast President V8 6.2L

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

4.600.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Vinfast President

Mercedes-Benz GLS 400
4 tỷ 399 triệu - 4 tỷ 599 triệu
Lexus GX460
5 tỷ 060 triệu - 5 tỷ 690 triệu
BMW X7
6 tỷ 689 triệu - 7 tỷ 499 triệu

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Vinfast

Nổi bật
Sắp ra mắt