Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020

Volkswagen Jetta 2020
8.3/10 điểm
Giá bán: 899.000.000 đ

Xem hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 mới nhất. Xe Jetta có 87 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Volkswagen Jetta 2020 có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 1

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 1

Volkswagen Jetta 2020

Hình 1 / 87
Deep

Deep

Volkswagen Jetta 2020

Hình 2 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 2

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 2

Volkswagen Jetta 2020

Hình 3 / 87
Night Blue

Night Blue

Volkswagen Jetta 2020

Hình 4 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 3

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 3

Volkswagen Jetta 2020

Hình 5 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 4

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 4

Volkswagen Jetta 2020

Hình 6 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 5

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 5

Volkswagen Jetta 2020

Hình 7 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 6

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 6

Volkswagen Jetta 2020

Hình 8 / 87
Topaz

Topaz

Volkswagen Jetta 2020

Hình 9 / 87
Toffee

Toffee

Volkswagen Jetta 2020

Hình 10 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 7

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 7

Volkswagen Jetta 2020

Hình 11 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 8

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 8

Volkswagen Jetta 2020

Hình 12 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 9

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 9

Volkswagen Jetta 2020

Hình 13 / 87
Iron Grey

Iron Grey

Volkswagen Jetta 2020

Hình 14 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 10

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 10

Volkswagen Jetta 2020

Hình 15 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 11

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 11

Volkswagen Jetta 2020

Hình 16 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 12

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 12

Volkswagen Jetta 2020

Hình 17 / 87
Tornado

Tornado

Volkswagen Jetta 2020

Hình 18 / 87
Reflex

Reflex

Volkswagen Jetta 2020

Hình 19 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 13

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 13

Volkswagen Jetta 2020

Hình 20 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 14

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 14

Volkswagen Jetta 2020

Hình 21 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 15

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 15

Volkswagen Jetta 2020

Hình 22 / 87
Candy

Candy

Volkswagen Jetta 2020

Hình 23 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 16

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 16

Volkswagen Jetta 2020

Hình 24 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 17

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 17

Volkswagen Jetta 2020

Hình 25 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 18

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 18

Volkswagen Jetta 2020

Hình 26 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 19

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 19

Volkswagen Jetta 2020

Hình 27 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 20

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 20

Volkswagen Jetta 2020

Hình 28 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 21

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 21

Volkswagen Jetta 2020

Hình 29 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 22

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 22

Volkswagen Jetta 2020

Hình 30 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 23

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 23

Volkswagen Jetta 2020

Hình 31 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 24

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 24

Volkswagen Jetta 2020

Hình 32 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 25

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 25

Volkswagen Jetta 2020

Hình 33 / 87
Gray

Gray

Volkswagen Jetta 2022

Hình 34 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 26

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 26

Volkswagen Jetta 2022

Hình 35 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 27

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 27

Volkswagen Jetta 2022

Hình 36 / 87
Black

Black

Volkswagen Jetta 2022

Hình 37 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 28

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 28

Volkswagen Jetta 2022

Hình 38 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 29

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 29

Volkswagen Jetta 2022

Hình 39 / 87
White Candy

White Candy

Volkswagen Jetta 2022

Hình 40 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 30

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 30

Volkswagen Jetta 2022

Hình 41 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 31

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 31

Volkswagen Jetta 2022

Hình 42 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 32

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 32

Volkswagen Jetta 2022

Hình 43 / 87
Xám ngọc

Xám ngọc

Volkswagen Jetta 2022

Hình 44 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 33

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 33

Volkswagen Jetta 2022

Hình 45 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 34

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 34

Volkswagen Jetta 2022

Hình 46 / 87
White `Pure`

White `Pure`

Volkswagen Jetta 2022

Hình 47 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 35

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 35

Volkswagen Jetta 2022

Hình 48 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 36

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 36

Volkswagen Jetta 2022

Hình 49 / 87
Xanh trời

Xanh trời

Volkswagen Jetta 2022

Hình 50 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 37

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 37

Volkswagen Jetta 2022

Hình 51 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 38

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 38

Volkswagen Jetta 2022

Hình 52 / 87
Đen

Đen

Volkswagen Jetta 2022

Hình 53 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 39

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 39

Volkswagen Jetta 2022

Hình 54 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 40

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 40

Volkswagen Jetta 2022

Hình 55 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 41

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 41

Volkswagen Jetta 2022

Hình 56 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 42

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 42

Volkswagen Jetta 2022

Hình 57 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 43

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 43

Volkswagen Jetta 2022

Hình 58 / 87
Đỏ mận

Đỏ mận

Volkswagen Jetta 2022

Hình 59 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 44

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 44

Volkswagen Jetta 2022

Hình 60 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 45

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 45

Volkswagen Jetta 2022

Hình 61 / 87
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Volkswagen Jetta 2022

Hình 62 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 46

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 46

Volkswagen Jetta 2022

Hình 63 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 47

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 47

Volkswagen Jetta 2022

Hình 64 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 48

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 48

Volkswagen Jetta 2022

Hình 65 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 49

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 49

Volkswagen Jetta 2022

Hình 66 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 50

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 50

Volkswagen Jetta 2022

Hình 67 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 51

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 51

Volkswagen Jetta 2022

Hình 68 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 52

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 52

Volkswagen Jetta 2022

Hình 69 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 53

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 53

Volkswagen Jetta 2022

Hình 70 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 54

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 54

Volkswagen Jetta 2022

Hình 71 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 55

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 55

Volkswagen Jetta 2022

Hình 72 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 56

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 56

Volkswagen Jetta 2022

Hình 73 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 57

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 57

Volkswagen Jetta 2022

Hình 74 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 58

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 58

Volkswagen Jetta 2022

Hình 75 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 59

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 59

Volkswagen Jetta 2022

Hình 76 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 60

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 60

Volkswagen Jetta 2022

Hình 77 / 87
Pure White

Pure White

Volkswagen Jetta 2019

Hình 78 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2019 hình 61

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2019 hình 61

Volkswagen Jetta 2019

Hình 79 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2019 hình 62

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2019 hình 62

Volkswagen Jetta 2019

Hình 80 / 87
Black Uni

Black Uni

Volkswagen Jetta 2019

Hình 81 / 87
Cardinal Red Metallic

Cardinal Red Metallic

Volkswagen Jetta 2019

Hình 82 / 87
Deep Black Pearl Metallic

Deep Black Pearl Metallic

Volkswagen Jetta 2019

Hình 83 / 87
Platinum Gray Metallic

Platinum Gray Metallic

Volkswagen Jetta 2019

Hình 84 / 87
Silk Blue Metallic

Silk Blue Metallic

Volkswagen Jetta 2019

Hình 85 / 87
Tornado Red

Tornado Red

Volkswagen Jetta 2019

Hình 86 / 87
White Silver Metallic

White Silver Metallic

Volkswagen Jetta 2019

Hình 87 / 87

Các phiên bản của Volkswagen Jetta 2020

Volkswagen Jetta 1.4 l4 TSI

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

899.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Volkswagen Jetta

Màu xe Volkswagen Jetta 2020

Volkswagen Jetta 2020 Màu DeepVolkswagen Jetta 2020 Màu Night BlueVolkswagen Jetta 2020 Màu TopazVolkswagen Jetta 2020 Màu ToffeeVolkswagen Jetta 2020 Màu Iron Grey
Màu Deep

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volkswagen

Nổi bật
Sắp ra mắt