Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020

Volkswagen Jetta 2020
8.3/10 điểm
Giá bán: 899.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 1

Volkswagen Jetta 2020

Hình 1 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 2

Volkswagen Jetta 2020

Hình 2 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 3

Volkswagen Jetta 2020

Hình 3 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 4

Volkswagen Jetta 2020

Hình 4 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 5

Volkswagen Jetta 2020

Hình 5 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 6

Volkswagen Jetta 2020

Hình 6 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 7

Volkswagen Jetta 2020

Hình 7 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 8

Volkswagen Jetta 2020

Hình 8 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 9

Volkswagen Jetta 2020

Hình 9 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 10

Volkswagen Jetta 2020

Hình 10 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 11

Volkswagen Jetta 2020

Hình 11 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 12

Volkswagen Jetta 2020

Hình 12 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 13

Volkswagen Jetta 2020

Hình 13 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2020 hình 14

Volkswagen Jetta 2020

Hình 14 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 15

Volkswagen Jetta 2022

Hình 15 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 16

Volkswagen Jetta 2022

Hình 16 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 17

Volkswagen Jetta 2022

Hình 17 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 18

Volkswagen Jetta 2022

Hình 18 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 19

Volkswagen Jetta 2022

Hình 19 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 20

Volkswagen Jetta 2022

Hình 20 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 21

Volkswagen Jetta 2022

Hình 21 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 22

Volkswagen Jetta 2022

Hình 22 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 23

Volkswagen Jetta 2022

Hình 23 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 24

Volkswagen Jetta 2022

Hình 24 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 25

Volkswagen Jetta 2022

Hình 25 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 26

Volkswagen Jetta 2022

Hình 26 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 27

Volkswagen Jetta 2022

Hình 27 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 28

Volkswagen Jetta 2022

Hình 28 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 29

Volkswagen Jetta 2022

Hình 29 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 30

Volkswagen Jetta 2022

Hình 30 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 31

Volkswagen Jetta 2022

Hình 31 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 32

Volkswagen Jetta 2022

Hình 32 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 33

Volkswagen Jetta 2022

Hình 33 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 34

Volkswagen Jetta 2022

Hình 34 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 35

Volkswagen Jetta 2022

Hình 35 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 36

Volkswagen Jetta 2022

Hình 36 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 37

Volkswagen Jetta 2022

Hình 37 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 38

Volkswagen Jetta 2022

Hình 38 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 39

Volkswagen Jetta 2022

Hình 39 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2022 hình 40

Volkswagen Jetta 2022

Hình 40 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2019 hình 41

Volkswagen Jetta 2019

Hình 41 / 42
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Jetta 2019 hình 42

Volkswagen Jetta 2019

Hình 42 / 42

Các phiên bản của Volkswagen Jetta 2020

Volkswagen Jetta 1.4 l4 TSI

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

899.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Volkswagen Jetta

Màu xe Volkswagen Jetta 2020

Volkswagen Jetta 2020 Màu DeepVolkswagen Jetta 2020 Màu Night BlueVolkswagen Jetta 2020 Màu TopazVolkswagen Jetta 2020 Màu ToffeeVolkswagen Jetta 2020 Màu Iron Grey
Màu Deep

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volkswagen

Nổi bật
Sắp ra mắt