Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022

Volkswagen Jetta 2022
8.5/10 điểm
Giá bán: 899.000.000 đ

Xem hình ảnh Volkswagen Jetta mới nhất. Xe Jetta có 87 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Volkswagen Jetta có sẵn 9 màu sắc khác nhau.

Gray

Gray

Volkswagen Jetta 2022

Hình 1 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 1

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 1

Volkswagen Jetta 2022

Hình 2 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 2

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 2

Volkswagen Jetta 2022

Hình 3 / 87
Black

Black

Volkswagen Jetta 2022

Hình 4 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 3

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 3

Volkswagen Jetta 2022

Hình 5 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 4

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 4

Volkswagen Jetta 2022

Hình 6 / 87
White Candy

White Candy

Volkswagen Jetta 2022

Hình 7 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 5

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 5

Volkswagen Jetta 2022

Hình 8 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 6

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 6

Volkswagen Jetta 2022

Hình 9 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 7

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 7

Volkswagen Jetta 2022

Hình 10 / 87
Xám ngọc

Xám ngọc

Volkswagen Jetta 2022

Hình 11 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 8

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 8

Volkswagen Jetta 2022

Hình 12 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 9

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 9

Volkswagen Jetta 2022

Hình 13 / 87
White `Pure`

White `Pure`

Volkswagen Jetta 2022

Hình 14 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 10

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 10

Volkswagen Jetta 2022

Hình 15 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 11

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 11

Volkswagen Jetta 2022

Hình 16 / 87
Xanh trời

Xanh trời

Volkswagen Jetta 2022

Hình 17 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 12

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 12

Volkswagen Jetta 2022

Hình 18 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 13

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 13

Volkswagen Jetta 2022

Hình 19 / 87
Đen

Đen

Volkswagen Jetta 2022

Hình 20 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 14

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 14

Volkswagen Jetta 2022

Hình 21 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 15

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 15

Volkswagen Jetta 2022

Hình 22 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 16

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 16

Volkswagen Jetta 2022

Hình 23 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 17

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 17

Volkswagen Jetta 2022

Hình 24 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 18

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 18

Volkswagen Jetta 2022

Hình 25 / 87
Đỏ mận

Đỏ mận

Volkswagen Jetta 2022

Hình 26 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 19

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 19

Volkswagen Jetta 2022

Hình 27 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 20

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 20

Volkswagen Jetta 2022

Hình 28 / 87
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Volkswagen Jetta 2022

Hình 29 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 21

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 21

Volkswagen Jetta 2022

Hình 30 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 22

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 22

Volkswagen Jetta 2022

Hình 31 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 23

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 23

Volkswagen Jetta 2022

Hình 32 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 24

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 24

Volkswagen Jetta 2022

Hình 33 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 25

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 25

Volkswagen Jetta 2022

Hình 34 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 26

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 26

Volkswagen Jetta 2022

Hình 35 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 27

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 27

Volkswagen Jetta 2022

Hình 36 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 28

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 28

Volkswagen Jetta 2022

Hình 37 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 29

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 29

Volkswagen Jetta 2022

Hình 38 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 30

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 30

Volkswagen Jetta 2022

Hình 39 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 31

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 31

Volkswagen Jetta 2022

Hình 40 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 32

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 32

Volkswagen Jetta 2022

Hình 41 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 33

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 33

Volkswagen Jetta 2022

Hình 42 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 34

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 34

Volkswagen Jetta 2022

Hình 43 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 35

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2022 hình 35

Volkswagen Jetta 2022

Hình 44 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 36

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 36

Volkswagen Jetta 2020

Hình 45 / 87
Deep

Deep

Volkswagen Jetta 2020

Hình 46 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 37

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 37

Volkswagen Jetta 2020

Hình 47 / 87
Night Blue

Night Blue

Volkswagen Jetta 2020

Hình 48 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 38

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 38

Volkswagen Jetta 2020

Hình 49 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 39

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 39

Volkswagen Jetta 2020

Hình 50 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 40

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 40

Volkswagen Jetta 2020

Hình 51 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 41

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 41

Volkswagen Jetta 2020

Hình 52 / 87
Topaz

Topaz

Volkswagen Jetta 2020

Hình 53 / 87
Toffee

Toffee

Volkswagen Jetta 2020

Hình 54 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 42

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 42

Volkswagen Jetta 2020

Hình 55 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 43

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 43

Volkswagen Jetta 2020

Hình 56 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 44

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 44

Volkswagen Jetta 2020

Hình 57 / 87
Iron Grey

Iron Grey

Volkswagen Jetta 2020

Hình 58 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 45

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 45

Volkswagen Jetta 2020

Hình 59 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 46

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 46

Volkswagen Jetta 2020

Hình 60 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 47

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 47

Volkswagen Jetta 2020

Hình 61 / 87
Tornado

Tornado

Volkswagen Jetta 2020

Hình 62 / 87
Reflex

Reflex

Volkswagen Jetta 2020

Hình 63 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 48

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 48

Volkswagen Jetta 2020

Hình 64 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 49

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 49

Volkswagen Jetta 2020

Hình 65 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 50

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 50

Volkswagen Jetta 2020

Hình 66 / 87
Candy

Candy

Volkswagen Jetta 2020

Hình 67 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 51

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 51

Volkswagen Jetta 2020

Hình 68 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 52

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 52

Volkswagen Jetta 2020

Hình 69 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 53

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 53

Volkswagen Jetta 2020

Hình 70 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 54

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 54

Volkswagen Jetta 2020

Hình 71 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 55

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 55

Volkswagen Jetta 2020

Hình 72 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 56

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 56

Volkswagen Jetta 2020

Hình 73 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 57

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 57

Volkswagen Jetta 2020

Hình 74 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 58

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 58

Volkswagen Jetta 2020

Hình 75 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 59

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 59

Volkswagen Jetta 2020

Hình 76 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 60

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2020 hình 60

Volkswagen Jetta 2020

Hình 77 / 87
Pure White

Pure White

Volkswagen Jetta 2019

Hình 78 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2019 hình 61

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2019 hình 61

Volkswagen Jetta 2019

Hình 79 / 87
Hình ảnh Volkswagen Jetta 2019 hình 62

Hình ảnh Volkswagen Jetta 2019 hình 62

Volkswagen Jetta 2019

Hình 80 / 87
Black Uni

Black Uni

Volkswagen Jetta 2019

Hình 81 / 87
Cardinal Red Metallic

Cardinal Red Metallic

Volkswagen Jetta 2019

Hình 82 / 87
Deep Black Pearl Metallic

Deep Black Pearl Metallic

Volkswagen Jetta 2019

Hình 83 / 87
Platinum Gray Metallic

Platinum Gray Metallic

Volkswagen Jetta 2019

Hình 84 / 87
Silk Blue Metallic

Silk Blue Metallic

Volkswagen Jetta 2019

Hình 85 / 87
Tornado Red

Tornado Red

Volkswagen Jetta 2019

Hình 86 / 87
White Silver Metallic

White Silver Metallic

Volkswagen Jetta 2019

Hình 87 / 87

Các phiên bản của Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta 1.4 l4 TSI

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

899.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Volkswagen Jetta

Những câu hỏi thường gặp về Volkswagen Jetta

Giá lăn bánh của Volkswagen Jetta 2022 là bao nhiêu?
Giá Jetta lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 006 triệu cho bản 1.4 l4 TSI. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Jetta hay Civic xe nào tốt hơn?
Giá Jetta niêm yết bắt đầu từ 899 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1395 cc. Trong khi giá Civic bắt đầu từ 729 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1996 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Volkswagen Jetta 2022 có bao nhiêu màu?
Xe Volkswagen Jetta 2022 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Gray, Black, White Candy, Xám ngọc, White `Pure`, Xanh trời, Đen, Đỏ mận, Xanh ngọc, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Volkswagen Jetta 2022 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Volkswagen Jetta là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Volkswagen Jetta có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Volkswagen Jetta 2022 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Jetta 1.4 l4 TSI (Xăng).
Đối thủ của Volkswagen Jetta là dòng xe nào?
Volkswagen Jetta có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng C gồm: Honda Civic, Mazda 3, Toyota Corolla Altis.

Xem thêm câu hỏi về Volkswagen Jetta

Màu xe Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta 2022 Màu GrayVolkswagen Jetta 2022 Màu BlackVolkswagen Jetta 2022 Màu White CandyVolkswagen Jetta 2022 Màu Xám ngọcVolkswagen Jetta 2022 Màu White `Pure`
Màu Gray

Mua xe Volkswagen Jetta mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Volkswagen Jetta trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

17.830.051 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Volkswagen Jetta?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volkswagen

Nổi bật
Sắp ra mắt