Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020

Volkswagen Passat 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 1.266.000.000 đ - 1.480.000.000 đ
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 1

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 1

Volkswagen Passat 2020

Hình 1 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 2

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 2

Volkswagen Passat 2020

Hình 2 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 3

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 3

Volkswagen Passat 2020

Hình 3 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 4

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 4

Volkswagen Passat 2020

Hình 4 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 5

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 5

Volkswagen Passat 2020

Hình 5 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 6

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 6

Volkswagen Passat 2020

Hình 6 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 7

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 7

Volkswagen Passat 2020

Hình 7 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 8

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 8

Volkswagen Passat 2020

Hình 8 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 9

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 9

Volkswagen Passat 2020

Hình 9 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 10

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 10

Volkswagen Passat 2020

Hình 10 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 11

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2020 hình 11

Volkswagen Passat 2020

Hình 11 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 12

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 12

Volkswagen Passat 2022

Hình 12 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 13

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 13

Volkswagen Passat 2022

Hình 13 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 14

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 14

Volkswagen Passat 2022

Hình 14 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 15

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 15

Volkswagen Passat 2022

Hình 15 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 16

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 16

Volkswagen Passat 2022

Hình 16 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 17

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 17

Volkswagen Passat 2022

Hình 17 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 18

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 18

Volkswagen Passat 2022

Hình 18 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 19

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 19

Volkswagen Passat 2022

Hình 19 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 20

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 20

Volkswagen Passat 2022

Hình 20 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 21

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 21

Volkswagen Passat 2022

Hình 21 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 22

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 22

Volkswagen Passat 2022

Hình 22 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 23

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 23

Volkswagen Passat 2022

Hình 23 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 24

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 24

Volkswagen Passat 2022

Hình 24 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 25

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 25

Volkswagen Passat 2022

Hình 25 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 26

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 26

Volkswagen Passat 2022

Hình 26 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 27

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 27

Volkswagen Passat 2022

Hình 27 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 28

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 28

Volkswagen Passat 2022

Hình 28 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 29

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 29

Volkswagen Passat 2022

Hình 29 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 30

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 30

Volkswagen Passat 2022

Hình 30 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 31

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 31

Volkswagen Passat 2022

Hình 31 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 32

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 32

Volkswagen Passat 2022

Hình 32 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 33

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 33

Volkswagen Passat 2022

Hình 33 / 34
Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 34

Hình ảnh nội thất Volkswagen Passat 2022 hình 34

Volkswagen Passat 2022

Hình 34 / 34

Các phiên bản của Volkswagen Passat 2020

Volkswagen Passat GP

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.266.000.000 VND

Volkswagen Passat 1.8 TSI Blue Motion Comfort

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.480.000.000 VND

Volkswagen Passat 1.8 TSI Blue Motion

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.480.000.000 VND

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Volkswagen Passat

Mazda 6
819 triệu - 1 tỷ 175 triệu
Toyota Camry
1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 235 triệu
Honda Accord
1 tỷ 198 triệu - 1 tỷ 390 triệu

Màu xe Volkswagen Passat 2020

Volkswagen Passat 2020 Màu ManganeseVolkswagen Passat 2020 Màu UranoVolkswagen Passat 2020 Màu AquamarineVolkswagen Passat 2020 Màu OryxVolkswagen Passat 2020 Màu Pure
Màu Manganese

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volkswagen

Nổi bật
Sắp ra mắt