Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022

Volkswagen Passat 2022
8.5/10 điểm
Giá bán: 1.266.000.000 đ - 1.480.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 1

Volkswagen Passat 2022

Hình 1 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 2

Volkswagen Passat 2022

Hình 2 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 3

Volkswagen Passat 2022

Hình 3 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 4

Volkswagen Passat 2022

Hình 4 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 5

Volkswagen Passat 2022

Hình 5 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 6

Volkswagen Passat 2022

Hình 6 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 7

Volkswagen Passat 2022

Hình 7 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 8

Volkswagen Passat 2022

Hình 8 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 9

Volkswagen Passat 2022

Hình 9 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 10

Volkswagen Passat 2022

Hình 10 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 11

Volkswagen Passat 2022

Hình 11 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 12

Volkswagen Passat 2022

Hình 12 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 13

Volkswagen Passat 2022

Hình 13 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 14

Volkswagen Passat 2022

Hình 14 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 15

Volkswagen Passat 2022

Hình 15 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 16

Volkswagen Passat 2022

Hình 16 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 17

Volkswagen Passat 2022

Hình 17 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 18

Volkswagen Passat 2022

Hình 18 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 19

Volkswagen Passat 2022

Hình 19 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 20

Volkswagen Passat 2022

Hình 20 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 21

Volkswagen Passat 2022

Hình 21 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 22

Volkswagen Passat 2022

Hình 22 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 23

Volkswagen Passat 2022

Hình 23 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 24

Volkswagen Passat 2022

Hình 24 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 25

Volkswagen Passat 2022

Hình 25 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 26

Volkswagen Passat 2022

Hình 26 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 27

Volkswagen Passat 2022

Hình 27 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2022 hình 28

Volkswagen Passat 2022

Hình 28 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 29

Volkswagen Passat 2020

Hình 29 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 30

Volkswagen Passat 2020

Hình 30 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 31

Volkswagen Passat 2020

Hình 31 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 32

Volkswagen Passat 2020

Hình 32 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 33

Volkswagen Passat 2020

Hình 33 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 34

Volkswagen Passat 2020

Hình 34 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 35

Volkswagen Passat 2020

Hình 35 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 36

Volkswagen Passat 2020

Hình 36 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 37

Volkswagen Passat 2020

Hình 37 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 38

Volkswagen Passat 2020

Hình 38 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 39

Volkswagen Passat 2020

Hình 39 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 40

Volkswagen Passat 2020

Hình 40 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 41

Volkswagen Passat 2020

Hình 41 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2020 hình 42

Volkswagen Passat 2020

Hình 42 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2019 hình 43

Volkswagen Passat 2019

Hình 43 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2019 hình 44

Volkswagen Passat 2019

Hình 44 / 45
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Passat 2019 hình 45

Volkswagen Passat 2019

Hình 45 / 45

Các phiên bản của Volkswagen Passat

Volkswagen Passat GP

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.266.000.000 VND

Volkswagen Passat 1.8 TSI Blue Motion

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.480.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Volkswagen Passat

Honda Accord
1 tỷ 198 triệu - 1 tỷ 390 triệu
Vinfast Lux A2.0
1 tỷ 115 triệu - 1 tỷ 358 triệu
Toyota Camry
1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 235 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Volkswagen Passat

Giá lăn bánh của Volkswagen Passat 2022 là bao nhiêu?
Giá Passat lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 415 triệu cho bản GP và tăng lên đến 1 tỷ 415 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Volkswagen Passat 2022 có bao nhiêu màu?
Xe Volkswagen Passat 2022 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm White Pure, Nâu xẫm, Tím đen, Xám bạc, Xanh trời, Red Tornado, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Volkswagen Passat 2022 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Volkswagen Passat là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Volkswagen Passat có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Volkswagen Passat 2022 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Passat GP (Xăng) & Passat 1.8 TSI Blue Motion (Xăng).
Đối thủ của Volkswagen Passat là dòng xe nào?
Volkswagen Passat có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng D gồm: Honda Accord, Vinfast Lux A2.0, Toyota Camry.

Xem thêm câu hỏi về Volkswagen Passat

Màu xe Volkswagen Passat

Volkswagen Passat 2022 Màu White PureVolkswagen Passat 2022 Màu Nâu xẫmVolkswagen Passat 2022 Màu Tím đenVolkswagen Passat 2022 Màu Xám bạcVolkswagen Passat 2022 Màu Xanh trời
Màu White Pure

Mua xe Volkswagen Passat mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Volkswagen Passat trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

25.080.369 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Volkswagen Passat?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volkswagen

Nổi bật
Sắp ra mắt