Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020

Volkswagen Polo Hatchback 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 695.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 1

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 1 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 2

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 2 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 3

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 3 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 4

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 4 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 5

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 5 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 6

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 6 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 7

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 7 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 8

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 8 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 9

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 9 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 10

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 10 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 11

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 11 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 12

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 12 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 13

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 13 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 14

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 14 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 15

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 15 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 16

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 16 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 17

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 17 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 18

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 18 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 19

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 19 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 20

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 20 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 21

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 21 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 22

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 22 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 23

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 23 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 24

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 24 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 25

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 25 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 26

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 26 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 27

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 27 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 28

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 28 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 29

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 29 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 30

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 30 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 31

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 31 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 32

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 32 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 33

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 33 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 34

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 34 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 35

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 35 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 36

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 36 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 37

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 37 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 38

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 38 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 39

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 39 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 40

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 40 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 41

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 41 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 42

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 42 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 43

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 43 / 44
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 44

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 44 / 44

Các phiên bản của Volkswagen Polo Hatchback 2020

Volkswagen Polo Hatchback 1.6 E Comfortline

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

695.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Volkswagen Polo Hatchback

Màu xe Volkswagen Polo Hatchback 2020

Volkswagen Polo Hatchback 2020 Màu PureVolkswagen Polo Hatchback 2020 Màu ReflexVolkswagen Polo Hatchback 2020 Màu Iron GreyVolkswagen Polo Hatchback 2020 Màu Horizon Blue (BBL)Volkswagen Polo Hatchback 2020 Màu Space Blue
Màu Pure

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volkswagen

Nổi bật
Sắp ra mắt