Hình ảnh Volkswagen Polo 2020

Volkswagen Polo 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 699.000.000 đ

Xem hình ảnh Volkswagen Polo 2020 mới nhất. Xe Polo có 68 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Volkswagen Polo 2020 có sẵn 9 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 1

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 1

Volkswagen Polo 2020

Hình 1 / 68
Xám

Xám

Volkswagen Polo 2020

Hình 2 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 2

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 2

Volkswagen Polo 2020

Hình 3 / 68
Trắng

Trắng

Volkswagen Polo 2020

Hình 4 / 68
Deep Black

Deep Black

Volkswagen Polo 2020

Hình 5 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 3

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 3

Volkswagen Polo 2020

Hình 6 / 68
Nâu nhạt

Nâu nhạt

Volkswagen Polo 2020

Hình 7 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 4

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 4

Volkswagen Polo 2020

Hình 8 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 5

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 5

Volkswagen Polo 2020

Hình 9 / 68
Trắng ngọc

Trắng ngọc

Volkswagen Polo 2020

Hình 10 / 68
Đen bóng

Đen bóng

Volkswagen Polo 2020

Hình 11 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 6

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 6

Volkswagen Polo 2020

Hình 12 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 7

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 7

Volkswagen Polo 2020

Hình 13 / 68
Nâu

Nâu

Volkswagen Polo 2020

Hình 14 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 8

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 8

Volkswagen Polo 2020

Hình 15 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 9

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 9

Volkswagen Polo 2020

Hình 16 / 68
Xanh đá

Xanh đá

Volkswagen Polo 2020

Hình 17 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 10

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 10

Volkswagen Polo 2020

Hình 18 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 11

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 11

Volkswagen Polo 2020

Hình 19 / 68
Đỏ mận

Đỏ mận

Volkswagen Polo 2020

Hình 20 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 12

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 12

Volkswagen Polo 2020

Hình 21 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 13

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 13

Volkswagen Polo 2020

Hình 22 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 14

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 14

Volkswagen Polo 2022

Hình 23 / 68
Xanh trời

Xanh trời

Volkswagen Polo 2022

Hình 24 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 15

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 15

Volkswagen Polo 2022

Hình 25 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 16

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 16

Volkswagen Polo 2022

Hình 26 / 68
Nâu Titan

Nâu Titan

Volkswagen Polo 2022

Hình 27 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 17

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 17

Volkswagen Polo 2022

Hình 28 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 18

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 18

Volkswagen Polo 2022

Hình 29 / 68
White Pure

White Pure

Volkswagen Polo 2022

Hình 30 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 19

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 19

Volkswagen Polo 2022

Hình 31 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 20

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 20

Volkswagen Polo 2022

Hình 32 / 68
Đen

Đen

Volkswagen Polo 2022

Hình 33 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 21

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 21

Volkswagen Polo 2022

Hình 34 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 22

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 22

Volkswagen Polo 2022

Hình 35 / 68
Xám

Xám

Volkswagen Polo 2022

Hình 36 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 23

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 23

Volkswagen Polo 2022

Hình 37 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 24

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 24

Volkswagen Polo 2022

Hình 38 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 25

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 25

Volkswagen Polo 2022

Hình 39 / 68
Gray Indium

Gray Indium

Volkswagen Polo 2022

Hình 40 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 26

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 26

Volkswagen Polo 2022

Hình 41 / 68
Đồng

Đồng

Volkswagen Polo 2022

Hình 42 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 27

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 27

Volkswagen Polo 2022

Hình 43 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 28

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 28

Volkswagen Polo 2022

Hình 44 / 68
Red metallic

Red metallic

Volkswagen Polo 2022

Hình 45 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 29

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 29

Volkswagen Polo 2022

Hình 46 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 30

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 30

Volkswagen Polo 2022

Hình 47 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 31

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 31

Volkswagen Polo 2022

Hình 48 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 32

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 32

Volkswagen Polo 2022

Hình 49 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 33

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 33

Volkswagen Polo 2022

Hình 50 / 68
Gray Tungsten Metallic

Gray Tungsten Metallic

Volkswagen Polo 2022

Hình 51 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 34

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 34

Volkswagen Polo 2019

Hình 52 / 68
Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Headlight

Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Headlight

Volkswagen Polo 2019

Hình 53 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 35

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 35

Volkswagen Polo 2019

Hình 54 / 68
Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Front Fog Lamp

Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Front Fog Lamp

Volkswagen Polo 2019

Hình 55 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 36

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 36

Volkswagen Polo 2019

Hình 56 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 37

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 37

Volkswagen Polo 2019

Hình 57 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 38

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 38

Volkswagen Polo 2019

Hình 58 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 39

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 39

Volkswagen Polo 2019

Hình 59 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 40

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 40

Volkswagen Polo 2019

Hình 60 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 41

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 41

Volkswagen Polo 2019

Hình 61 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 42

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 42

Volkswagen Polo 2019

Hình 62 / 68
Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Full Front View

Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Full Front View

Volkswagen Polo 2019

Hình 63 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 43

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 43

Volkswagen Polo 2019

Hình 64 / 68
Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Side Medium View

Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Side Medium View

Volkswagen Polo 2019

Hình 65 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 44

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 44

Volkswagen Polo 2019

Hình 66 / 68
Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Side View

Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Side View

Volkswagen Polo 2019

Hình 67 / 68
Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Angle View

Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Angle View

Volkswagen Polo 2019

Hình 68 / 68

Các phiên bản của Volkswagen Polo 2020

Volkswagen Polo 1.6 E Comfortline

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

699.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Volkswagen Polo

Mitsubishi Attrage
375 triệu - 549 triệu
Honda City
529 triệu - 599 triệu
Toyota Vios
470 triệu - 630 triệu
Mazda 2
509 triệu - 649 triệu

Màu xe Volkswagen Polo 2020

Volkswagen Polo 2020 Màu XámVolkswagen Polo 2020 Màu TrắngVolkswagen Polo 2020 Màu Deep BlackVolkswagen Polo 2020 Màu Nâu nhạtVolkswagen Polo 2020 Màu Trắng ngọc
Màu Xám

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volkswagen

Nổi bật
Sắp ra mắt