Hình ảnh Volkswagen Polo 2022

Volkswagen Polo 2022
8.5/10 điểm
Giá bán: 699.000.000 đ

Xem hình ảnh Volkswagen Polo mới nhất. Xe Polo có 68 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Volkswagen Polo có sẵn 9 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 1

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 1

Volkswagen Polo 2022

Hình 1 / 68
Xanh trời

Xanh trời

Volkswagen Polo 2022

Hình 2 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 2

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 2

Volkswagen Polo 2022

Hình 3 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 3

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 3

Volkswagen Polo 2022

Hình 4 / 68
Nâu Titan

Nâu Titan

Volkswagen Polo 2022

Hình 5 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 4

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 4

Volkswagen Polo 2022

Hình 6 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 5

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 5

Volkswagen Polo 2022

Hình 7 / 68
White Pure

White Pure

Volkswagen Polo 2022

Hình 8 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 6

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 6

Volkswagen Polo 2022

Hình 9 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 7

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 7

Volkswagen Polo 2022

Hình 10 / 68
Đen

Đen

Volkswagen Polo 2022

Hình 11 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 8

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 8

Volkswagen Polo 2022

Hình 12 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 9

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 9

Volkswagen Polo 2022

Hình 13 / 68
Xám

Xám

Volkswagen Polo 2022

Hình 14 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 10

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 10

Volkswagen Polo 2022

Hình 15 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 11

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 11

Volkswagen Polo 2022

Hình 16 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 12

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 12

Volkswagen Polo 2022

Hình 17 / 68
Gray Indium

Gray Indium

Volkswagen Polo 2022

Hình 18 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 13

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 13

Volkswagen Polo 2022

Hình 19 / 68
Đồng

Đồng

Volkswagen Polo 2022

Hình 20 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 14

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 14

Volkswagen Polo 2022

Hình 21 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 15

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 15

Volkswagen Polo 2022

Hình 22 / 68
Red metallic

Red metallic

Volkswagen Polo 2022

Hình 23 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 16

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 16

Volkswagen Polo 2022

Hình 24 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 17

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 17

Volkswagen Polo 2022

Hình 25 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 18

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 18

Volkswagen Polo 2022

Hình 26 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 19

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 19

Volkswagen Polo 2022

Hình 27 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 20

Hình ảnh Volkswagen Polo 2022 hình 20

Volkswagen Polo 2022

Hình 28 / 68
Gray Tungsten Metallic

Gray Tungsten Metallic

Volkswagen Polo 2022

Hình 29 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 21

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 21

Volkswagen Polo 2020

Hình 30 / 68
Xám

Xám

Volkswagen Polo 2020

Hình 31 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 22

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 22

Volkswagen Polo 2020

Hình 32 / 68
Trắng

Trắng

Volkswagen Polo 2020

Hình 33 / 68
Deep Black

Deep Black

Volkswagen Polo 2020

Hình 34 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 23

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 23

Volkswagen Polo 2020

Hình 35 / 68
Nâu nhạt

Nâu nhạt

Volkswagen Polo 2020

Hình 36 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 24

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 24

Volkswagen Polo 2020

Hình 37 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 25

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 25

Volkswagen Polo 2020

Hình 38 / 68
Trắng ngọc

Trắng ngọc

Volkswagen Polo 2020

Hình 39 / 68
Đen bóng

Đen bóng

Volkswagen Polo 2020

Hình 40 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 26

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 26

Volkswagen Polo 2020

Hình 41 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 27

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 27

Volkswagen Polo 2020

Hình 42 / 68
Nâu

Nâu

Volkswagen Polo 2020

Hình 43 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 28

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 28

Volkswagen Polo 2020

Hình 44 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 29

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 29

Volkswagen Polo 2020

Hình 45 / 68
Xanh đá

Xanh đá

Volkswagen Polo 2020

Hình 46 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 30

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 30

Volkswagen Polo 2020

Hình 47 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 31

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 31

Volkswagen Polo 2020

Hình 48 / 68
Đỏ mận

Đỏ mận

Volkswagen Polo 2020

Hình 49 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 32

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 32

Volkswagen Polo 2020

Hình 50 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 33

Hình ảnh Volkswagen Polo 2020 hình 33

Volkswagen Polo 2020

Hình 51 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 34

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 34

Volkswagen Polo 2019

Hình 52 / 68
Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Headlight

Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Headlight

Volkswagen Polo 2019

Hình 53 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 35

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 35

Volkswagen Polo 2019

Hình 54 / 68
Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Front Fog Lamp

Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Front Fog Lamp

Volkswagen Polo 2019

Hình 55 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 36

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 36

Volkswagen Polo 2019

Hình 56 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 37

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 37

Volkswagen Polo 2019

Hình 57 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 38

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 38

Volkswagen Polo 2019

Hình 58 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 39

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 39

Volkswagen Polo 2019

Hình 59 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 40

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 40

Volkswagen Polo 2019

Hình 60 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 41

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 41

Volkswagen Polo 2019

Hình 61 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 42

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 42

Volkswagen Polo 2019

Hình 62 / 68
Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Full Front View

Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Full Front View

Volkswagen Polo 2019

Hình 63 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 43

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 43

Volkswagen Polo 2019

Hình 64 / 68
Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Side Medium View

Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Side Medium View

Volkswagen Polo 2019

Hình 65 / 68
Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 44

Hình ảnh Volkswagen Polo 2019 hình 44

Volkswagen Polo 2019

Hình 66 / 68
Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Side View

Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Side View

Volkswagen Polo 2019

Hình 67 / 68
Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Angle View

Volkswagen Polo 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Angle View

Volkswagen Polo 2019

Hình 68 / 68

Các phiên bản của Volkswagen Polo

Volkswagen Polo 1.6 E Comfortline

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

699.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Volkswagen Polo

Toyota Vios
470 triệu - 630 triệu
Honda City
529 triệu - 599 triệu
Mitsubishi Attrage
375 triệu - 549 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Volkswagen Polo

Giá lăn bánh của Volkswagen Polo 2022 là bao nhiêu?
Giá Polo lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 783 triệu cho bản 1.6 E Comfortline. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Polo hay Vios xe nào tốt hơn?
Giá Polo niêm yết bắt đầu từ 699 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1598 cc. Trong khi giá Vios bắt đầu từ 478 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1496 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Volkswagen Polo 2022 có bao nhiêu màu?
Xe Volkswagen Polo 2022 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Xanh trời, Nâu Titan, White Pure, Đen, Xám, Gray Indium, Đồng, Red metallic, Gray Tungsten Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Volkswagen Polo 2022 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Volkswagen Polo là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Volkswagen Polo có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Volkswagen Polo 2022 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Polo 1.6 E Comfortline (Xăng).
Đối thủ của Volkswagen Polo là dòng xe nào?
Volkswagen Polo có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng B gồm: Toyota Vios, Honda City, Mitsubishi Attrage.

Xem thêm câu hỏi về Volkswagen Polo

Màu xe Volkswagen Polo

Volkswagen Polo 2022 Màu Xanh trờiVolkswagen Polo 2022 Màu Nâu TitanVolkswagen Polo 2022 Màu White PureVolkswagen Polo 2022 Màu ĐenVolkswagen Polo 2022 Màu Xám
Màu Xanh trời

Mua xe Volkswagen Polo mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Volkswagen Polo trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

13.863.709 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Volkswagen Polo?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volkswagen

Nổi bật
Sắp ra mắt