Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022

Volkswagen Touareg 2022
8.5/10 điểm
Giá bán: 3.099.000.000 đ - 3.888.000.000 đ

Xem hình ảnh Volkswagen Touareg mới nhất. Xe Touareg có 114 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Volkswagen Touareg có sẵn 13 màu sắc khác nhau.

Xanh trời

Xanh trời

Volkswagen Touareg 2022

Hình 1 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 1

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 1

Volkswagen Touareg 2022

Hình 2 / 114
Trắng

Trắng

Volkswagen Touareg 2022

Hình 3 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 2

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 2

Volkswagen Touareg 2022

Hình 4 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 3

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 3

Volkswagen Touareg 2022

Hình 5 / 114
Đen

Đen

Volkswagen Touareg 2022

Hình 6 / 114
Đồng

Đồng

Volkswagen Touareg 2022

Hình 7 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 4

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 4

Volkswagen Touareg 2022

Hình 8 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 5

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 5

Volkswagen Touareg 2022

Hình 9 / 114
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Volkswagen Touareg 2022

Hình 10 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 6

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 6

Volkswagen Touareg 2022

Hình 11 / 114
Xanh Titan

Xanh Titan

Volkswagen Touareg 2022

Hình 12 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 7

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 7

Volkswagen Touareg 2022

Hình 13 / 114
Xám nâu

Xám nâu

Volkswagen Touareg 2022

Hình 14 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 8

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 8

Volkswagen Touareg 2022

Hình 15 / 114
Nâu đồng

Nâu đồng

Volkswagen Touareg 2022

Hình 16 / 114
Xanh lá mạ

Xanh lá mạ

Volkswagen Touareg 2022

Hình 17 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 9

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 9

Volkswagen Touareg 2022

Hình 18 / 114
Trắng ngọc

Trắng ngọc

Volkswagen Touareg 2022

Hình 19 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 10

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 10

Volkswagen Touareg 2022

Hình 20 / 114
Đỏ mận

Đỏ mận

Volkswagen Touareg 2022

Hình 21 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 11

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 11

Volkswagen Touareg 2022

Hình 22 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 12

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 12

Volkswagen Touareg 2022

Hình 23 / 114
White Pure

White Pure

Volkswagen Touareg 2022

Hình 24 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 13

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 13

Volkswagen Touareg 2022

Hình 25 / 114
Blue

Blue

Volkswagen Touareg 2022

Hình 26 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 14

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 14

Volkswagen Touareg 2022

Hình 27 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 15

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 15

Volkswagen Touareg 2022

Hình 28 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 16

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 16

Volkswagen Touareg 2022

Hình 29 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 17

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 17

Volkswagen Touareg 2022

Hình 30 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 18

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 18

Volkswagen Touareg 2022

Hình 31 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 19

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 19

Volkswagen Touareg 2022

Hình 32 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 20

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2022 hình 20

Volkswagen Touareg 2022

Hình 33 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 21

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 21

Volkswagen Touareg 2020

Hình 34 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 22

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 22

Volkswagen Touareg 2020

Hình 35 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 23

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 23

Volkswagen Touareg 2020

Hình 36 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 24

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 24

Volkswagen Touareg 2020

Hình 37 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 25

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 25

Volkswagen Touareg 2020

Hình 38 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 26

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 26

Volkswagen Touareg 2020

Hình 39 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 27

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 27

Volkswagen Touareg 2020

Hình 40 / 114
Xanh trời

Xanh trời

Volkswagen Touareg 2020

Hình 41 / 114
Trắng

Trắng

Volkswagen Touareg 2020

Hình 42 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 28

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 28

Volkswagen Touareg 2020

Hình 43 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 29

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 29

Volkswagen Touareg 2020

Hình 44 / 114
Đen

Đen

Volkswagen Touareg 2020

Hình 45 / 114
Nâu

Nâu

Volkswagen Touareg 2020

Hình 46 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 30

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 30

Volkswagen Touareg 2020

Hình 47 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 31

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 31

Volkswagen Touareg 2020

Hình 48 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 32

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 32

Volkswagen Touareg 2020

Hình 49 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 33

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 33

Volkswagen Touareg 2020

Hình 50 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 34

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 34

Volkswagen Touareg 2020

Hình 51 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 35

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 35

Volkswagen Touareg 2020

Hình 52 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 36

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 36

Volkswagen Touareg 2020

Hình 53 / 114
Xám

Xám

Volkswagen Touareg 2020

Hình 54 / 114
Đỏ

Đỏ

Volkswagen Touareg 2020

Hình 55 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 37

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 37

Volkswagen Touareg 2020

Hình 56 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 38

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 38

Volkswagen Touareg 2020

Hình 57 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 39

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 39

Volkswagen Touareg 2020

Hình 58 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 40

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 40

Volkswagen Touareg 2020

Hình 59 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 41

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 41

Volkswagen Touareg 2020

Hình 60 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 42

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 42

Volkswagen Touareg 2020

Hình 61 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 43

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 43

Volkswagen Touareg 2020

Hình 62 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 44

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 44

Volkswagen Touareg 2020

Hình 63 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 45

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2020 hình 45

Volkswagen Touareg 2020

Hình 64 / 114
Canyon Gray Metallic

Canyon Gray Metallic

Volkswagen Touareg 2019

Hình 65 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 46

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 46

Volkswagen Touareg 2019

Hình 66 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 47

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 47

Volkswagen Touareg 2019

Hình 67 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 48

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 48

Volkswagen Touareg 2019

Hình 68 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 49

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 49

Volkswagen Touareg 2019

Hình 69 / 114
Black Oak Brown Metallic

Black Oak Brown Metallic

Volkswagen Touareg 2019

Hình 70 / 114
Deep Black Pearl

Deep Black Pearl

Volkswagen Touareg 2019

Hình 71 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 50

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 50

Volkswagen Touareg 2019

Hình 72 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 51

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 51

Volkswagen Touareg 2019

Hình 73 / 114
Deep Red Metallic

Deep Red Metallic

Volkswagen Touareg 2019

Hình 74 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 52

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 52

Volkswagen Touareg 2019

Hình 75 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 53

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 53

Volkswagen Touareg 2019

Hình 76 / 114
Moonlight Blue Pearl

Moonlight Blue Pearl

Volkswagen Touareg 2019

Hình 77 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 54

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 54

Volkswagen Touareg 2019

Hình 78 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 55

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 55

Volkswagen Touareg 2019

Hình 79 / 114
Pure White

Pure White

Volkswagen Touareg 2019

Hình 80 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 56

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 56

Volkswagen Touareg 2019

Hình 81 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 57

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 57

Volkswagen Touareg 2019

Hình 82 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 58

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 58

Volkswagen Touareg 2019

Hình 83 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 59

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 59

Volkswagen Touareg 2019

Hình 84 / 114
Reef Blue Metallic

Reef Blue Metallic

Volkswagen Touareg 2019

Hình 85 / 114
Reflex Silver Metallic

Reflex Silver Metallic

Volkswagen Touareg 2019

Hình 86 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 60

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 60

Volkswagen Touareg 2019

Hình 87 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 61

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 61

Volkswagen Touareg 2019

Hình 88 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 62

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 62

Volkswagen Touareg 2019

Hình 89 / 114
Sand Gold Metallic

Sand Gold Metallic

Volkswagen Touareg 2019

Hình 90 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 63

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 63

Volkswagen Touareg 2019

Hình 91 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 64

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 64

Volkswagen Touareg 2019

Hình 92 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 65

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 65

Volkswagen Touareg 2019

Hình 93 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 66

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 66

Volkswagen Touareg 2019

Hình 94 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 67

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 67

Volkswagen Touareg 2019

Hình 95 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 68

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 68

Volkswagen Touareg 2019

Hình 96 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 69

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 69

Volkswagen Touareg 2019

Hình 97 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 70

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 70

Volkswagen Touareg 2019

Hình 98 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 71

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 71

Volkswagen Touareg 2019

Hình 99 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 72

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 72

Volkswagen Touareg 2019

Hình 100 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 73

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 73

Volkswagen Touareg 2019

Hình 101 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 74

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 74

Volkswagen Touareg 2019

Hình 102 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 75

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 75

Volkswagen Touareg 2019

Hình 103 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 76

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 76

Volkswagen Touareg 2019

Hình 104 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 77

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 77

Volkswagen Touareg 2019

Hình 105 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 78

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 78

Volkswagen Touareg 2019

Hình 106 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 79

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 79

Volkswagen Touareg 2019

Hình 107 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 80

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 80

Volkswagen Touareg 2019

Hình 108 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 81

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 81

Volkswagen Touareg 2019

Hình 109 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 82

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 82

Volkswagen Touareg 2019

Hình 110 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 83

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 83

Volkswagen Touareg 2019

Hình 111 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 84

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 84

Volkswagen Touareg 2019

Hình 112 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 85

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 85

Volkswagen Touareg 2019

Hình 113 / 114
Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 86

Hình ảnh Volkswagen Touareg 2019 hình 86

Volkswagen Touareg 2019

Hình 114 / 114

Các phiên bản của Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg Elegance

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.099.000.000 VND

Volkswagen Touareg Premium

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.488.000.000 VND

Volkswagen Touareg Luxury

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.888.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Volkswagen Touareg

BMW X5
4 tỷ 119 triệu - 4 tỷ 699 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Volkswagen Touareg

Giá lăn bánh của Volkswagen Touareg 2022 là bao nhiêu?
Giá Touareg lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 3 tỷ 459 triệu cho bản Elegance và tăng lên đến 3 tỷ 459 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Touareg hay X5 xe nào tốt hơn?
Giá Touareg niêm yết bắt đầu từ 3 tỷ 099 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1984 cc. Trong khi giá X5 bắt đầu từ 4 tỷ 119 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Volkswagen Touareg 2022 có bao nhiêu màu?
Xe Volkswagen Touareg 2022 tại thị trường Việt Nam có 13 màu gồm Xanh trời, Trắng, Đen, Đồng, Xanh ngọc, Xanh Titan, Xám nâu, Nâu đồng, Xanh lá mạ, Trắng ngọc, Đỏ mận, White Pure, Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Volkswagen Touareg 2022 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Volkswagen Touareg là mẫu xe SUV 7 chỗ.
Volkswagen Touareg có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Volkswagen Touareg 2022 đang có 3 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Touareg Premium (Xăng), Touareg Luxury (Xăng) & Touareg Elegance (Xăng).
Đối thủ của Volkswagen Touareg là dòng xe nào?
Volkswagen Touareg có 2 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang cỡ lớn gồm: BMW X5, Mercedes-Benz GLE 450.

Xem thêm câu hỏi về Volkswagen Touareg

Màu xe Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg 2022 Màu Xanh trờiVolkswagen Touareg 2022 Màu TrắngVolkswagen Touareg 2022 Màu ĐenVolkswagen Touareg 2022 Màu ĐồngVolkswagen Touareg 2022 Màu Xanh ngọc
Màu Xanh trời

Mua xe Volkswagen Touareg mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Volkswagen Touareg trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

61.313.402 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Volkswagen Touareg?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volkswagen

Nổi bật
Sắp ra mắt