Hình ảnh Volvo S90 2021

Volvo S90 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Volvo S90 mới nhất. Xe S90 có 106 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Volvo S90 có sẵn 13 màu sắc khác nhau.

Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S90 2020

Hình 1 / 106
ICE WHITE

ICE WHITE

Volvo S90 2020

Hình 2 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020

Hình 3 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S90 2020

Hình 4 / 106
FUSION RED

FUSION RED

Volvo S90 2020

Hình 5 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020

Hình 6 / 106
BURSTING BLUE

BURSTING BLUE

Volvo S90 2020

Hình 7 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S90 2020

Hình 8 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020

Hình 9 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S90 2020

Hình 10 / 106
MUSSEL BLUE

MUSSEL BLUE

Volvo S90 2020

Hình 11 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Volvo S90 2020

Hình 12 / 106
BLACK STONE

BLACK STONE

Volvo S90 2020

Hình 13 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S90 2020

Hình 14 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S90 2020

Hình 15 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020

Hình 16 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S90 2020

Hình 17 / 106
CRYSTAL WHITE PEARL

CRYSTAL WHITE PEARL

Volvo S90 2020

Hình 18 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S90 2020

Hình 19 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S90 2020

Hình 20 / 106
BRIGHT SILVER METALLIC

BRIGHT SILVER METALLIC

Volvo S90 2020

Hình 21 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S90 2020

Hình 22 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S90 2020

Hình 23 / 106
OSMIUM GREY

OSMIUM GREY

Volvo S90 2020

Hình 24 / 106
ONYX BLACK

ONYX BLACK

Volvo S90 2020

Hình 25 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S90 2020

Hình 26 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S90 2020

Hình 27 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S90 2020

Hình 28 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S90 2020

Hình 29 / 106
MAPLE BROWN

MAPLE BROWN

Volvo S90 2020

Hình 30 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S90 2020

Hình 31 / 106
DENIM BLUE

DENIM BLUE

Volvo S90 2020

Hình 32 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S90 2020

Hình 33 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S90 2020

Hình 34 / 106
PINE GREY

PINE GREY

Volvo S90 2020

Hình 35 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S90 2020

Hình 36 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S90 2020

Hình 37 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S90 2020

Hình 38 / 106
Black Black Stone

Black Black Stone

Volvo S90 2020

Hình 39 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S90 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S90 2020

Hình 40 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S90 2020

Hình 41 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S90 2020

Hình 42 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Volvo S90 2020

Hình 43 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020

Hình 44 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Volvo S90 2020

Hình 45 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Volvo S90 2020

Hình 46 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Volvo S90 2020

Hình 47 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020

Hình 48 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020

Hình 49 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S90 2020

Hình 50 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020

Hình 51 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Volvo S90 2020

Hình 52 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Volvo S90 2020

Hình 53 / 106
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S90 2020

Hình 54 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 1

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 1

Volvo S90 2019

Hình 55 / 106
Black Stone

Black Stone

Volvo S90 2019

Hình 56 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 2

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 2

Volvo S90 2019

Hình 57 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 3

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 3

Volvo S90 2019

Hình 58 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 4

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 4

Volvo S90 2019

Hình 59 / 106
Bright Silver Metallic

Bright Silver Metallic

Volvo S90 2019

Hình 60 / 106
Crystal White Pearl Metallic

Crystal White Pearl Metallic

Volvo S90 2019

Hình 61 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 5

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 5

Volvo S90 2019

Hình 62 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 6

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 6

Volvo S90 2019

Hình 63 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 7

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 7

Volvo S90 2019

Hình 64 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 8

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 8

Volvo S90 2019

Hình 65 / 106
Luminous Sand Metallic

Luminous Sand Metallic

Volvo S90 2019

Hình 66 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 9

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 9

Volvo S90 2019

Hình 67 / 106
Maple Brown Metallic

Maple Brown Metallic

Volvo S90 2019

Hình 68 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 10

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 10

Volvo S90 2019

Hình 69 / 106
Mussel Blue Metallic

Mussel Blue Metallic

Volvo S90 2019

Hình 70 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 11

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 11

Volvo S90 2019

Hình 71 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 12

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 12

Volvo S90 2019

Hình 72 / 106
Onyx Black Metallic

Onyx Black Metallic

Volvo S90 2019

Hình 73 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 13

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 13

Volvo S90 2019

Hình 74 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 14

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 14

Volvo S90 2019

Hình 75 / 106
Osmium Gray Metallic

Osmium Gray Metallic

Volvo S90 2019

Hình 76 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 15

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 15

Volvo S90 2019

Hình 77 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 16

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 16

Volvo S90 2019

Hình 78 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 17

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 17

Volvo S90 2019

Hình 79 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 18

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 18

Volvo S90 2019

Hình 80 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 19

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 19

Volvo S90 2019

Hình 81 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 20

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 20

Volvo S90 2019

Hình 82 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 21

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 21

Volvo S90 2019

Hình 83 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 22

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 22

Volvo S90 2019

Hình 84 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 23

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 23

Volvo S90 2019

Hình 85 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 24

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 24

Volvo S90 2019

Hình 86 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 25

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 25

Volvo S90 2019

Hình 87 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 26

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 26

Volvo S90 2019

Hình 88 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 27

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 27

Volvo S90 2019

Hình 89 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 28

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 28

Volvo S90 2019

Hình 90 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 29

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 29

Volvo S90 2019

Hình 91 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 30

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 30

Volvo S90 2019

Hình 92 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 31

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 31

Volvo S90 2019

Hình 93 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 32

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 32

Volvo S90 2019

Hình 94 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 33

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 33

Volvo S90 2019

Hình 95 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 34

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 34

Volvo S90 2019

Hình 96 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 35

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 35

Volvo S90 2019

Hình 97 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 36

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 36

Volvo S90 2019

Hình 98 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 37

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 37

Volvo S90 2019

Hình 99 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 38

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 38

Volvo S90 2019

Hình 100 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 39

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 39

Volvo S90 2019

Hình 101 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 40

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 40

Volvo S90 2019

Hình 102 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 41

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 41

Volvo S90 2019

Hình 103 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 42

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 42

Volvo S90 2019

Hình 104 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 43

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 43

Volvo S90 2019

Hình 105 / 106
Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 44

Hình ảnh Volvo S90 2019 hình 44

Volvo S90 2019

Hình 106 / 106

Bài viết về Volvo S90

Volvo S90 2021 giá từ 2,15 tỷ đồng, đối thủ của Mercedes E-Class và BMW 5-Series
Volvo S90 2021 mẫu sedan hạng sang cỡ trung thay đổi nhẹ ở ngoại hình và nội thất, cạnh tranh với Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series, Audi A6 và Lexus ES.
Blog xe 7 thg 2, 2021
Volvo S90 2020 nhập khẩu từ Malaysia rẻ hơn bản cũ 550 triệu đồng
Volvo S90 2020 vừa về Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia thay vì Thụy Điển và có giá bán rẻ hơn bản cũ 550 triệu đồng.
Blog xe 31 thg 5, 2020

Hình ảnh xe đối thủ Volvo S90

BMW 520i
1 tỷ 999 triệu - 2 tỷ 389 triệu
Mercedes-Benz E200
2 tỷ 013 triệu - 2 tỷ 317 triệu
Lexus ES250
2 tỷ 499 triệu - 2 tỷ 500 triệu
Jaguar XF
2 tỷ 799 triệu - 3 tỷ 280 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Volvo S90

Nên mua S90 hay 520i xe nào tốt hơn?
Giá S90 niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá 520i bắt đầu từ 1 tỷ 999 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Volvo S90 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Volvo S90 2020 tại thị trường Việt Nam có 13 màu gồm ICE WHITE, FUSION RED, BURSTING BLUE, MUSSEL BLUE, BLACK STONE, CRYSTAL WHITE PEARL, BRIGHT SILVER METALLIC, OSMIUM GREY, ONYX BLACK, MAPLE BROWN, DENIM BLUE, PINE GREY, Black Black Stone, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Volvo S90 là dòng xe nào?
Volvo S90 có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang gồm: BMW 520i, Mercedes-Benz E200, Lexus ES250, Jaguar XF.

Xem thêm câu hỏi về Volvo S90

Màu xe Volvo S90

Volvo S90 2020 Màu ICE WHITEVolvo S90 2020 Màu FUSION REDVolvo S90 2020 Màu BURSTING BLUEVolvo S90 2020 Màu MUSSEL BLUEVolvo S90 2020 Màu BLACK STONE
Màu ICE WHITE

Mua xe Volvo S90 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Volvo S90 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Volvo S90?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volvo

Nổi bật
Sắp ra mắt
 • S90
  2 tỷ 150 - 2 tỷ 368
 • XC60
  2 tỷ 150
 • XC90
  3 tỷ 399 - 6 tỷ 490
 • V90
  3 tỷ 090
 • V60
  Đang cập nhật giá