Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2021

Volvo S90 2020
8.4/10 điểm
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020

Hình 1 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020

Hình 2 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020

Hình 3 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Volvo S90 2020

Hình 4 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S90 2020

Hình 5 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020

Hình 6 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S90 2020

Hình 7 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S90 2020

Hình 8 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S90 2020

Hình 9 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S90 2020

Hình 10 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S90 2020

Hình 11 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S90 2020

Hình 12 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S90 2020

Hình 13 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S90 2020

Hình 14 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S90 2020

Hình 15 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Volvo S90 2020

Hình 16 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020

Hình 17 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Volvo S90 2020

Hình 18 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Volvo S90 2020

Hình 19 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Volvo S90 2020

Hình 20 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020

Hình 21 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020

Hình 22 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S90 2020

Hình 23 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S90 2020

Hình 24 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Volvo S90 2020

Hình 25 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Volvo S90 2020

Hình 26 / 51
Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S90 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S90 2020

Hình 27 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 1

Volvo S90 2019

Hình 28 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 2

Volvo S90 2019

Hình 29 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 3

Volvo S90 2019

Hình 30 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 4

Volvo S90 2019

Hình 31 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 5

Volvo S90 2019

Hình 32 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 6

Volvo S90 2019

Hình 33 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 7

Volvo S90 2019

Hình 34 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 8

Volvo S90 2019

Hình 35 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 9

Volvo S90 2019

Hình 36 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 10

Volvo S90 2019

Hình 37 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 11

Volvo S90 2019

Hình 38 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 12

Volvo S90 2019

Hình 39 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 13

Volvo S90 2019

Hình 40 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 14

Volvo S90 2019

Hình 41 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 15

Volvo S90 2019

Hình 42 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 16

Volvo S90 2019

Hình 43 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 17

Volvo S90 2019

Hình 44 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 18

Volvo S90 2019

Hình 45 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 19

Volvo S90 2019

Hình 46 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 20

Volvo S90 2019

Hình 47 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 21

Volvo S90 2019

Hình 48 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 22

Volvo S90 2019

Hình 49 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 23

Volvo S90 2019

Hình 50 / 51
Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Volvo S90 2019 hình 24

Volvo S90 2019

Hình 51 / 51

Bài viết về Volvo S90

Volvo S90 2021 giá từ 2,15 tỷ đồng, đối thủ của Mercedes E-Class và BMW 5-Series
Volvo S90 2021 mẫu sedan hạng sang cỡ trung thay đổi nhẹ ở ngoại hình và nội thất, cạnh tranh với Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series, Audi A6 và Lexus ES.
Blog xe 7 thg 2, 2021
Volvo S90 2020 nhập khẩu từ Malaysia rẻ hơn bản cũ 550 triệu đồng
Volvo S90 2020 vừa về Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia thay vì Thụy Điển và có giá bán rẻ hơn bản cũ 550 triệu đồng.
Blog xe 31 thg 5, 2020

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Volvo S90

BMW 520i
1 tỷ 999 triệu - 2 tỷ 389 triệu
Mercedes-Benz E200
2 tỷ 013 triệu - 2 tỷ 317 triệu
Lexus ES250
2 tỷ 499 triệu - 2 tỷ 500 triệu
Jaguar XF
2 tỷ 799 triệu - 3 tỷ 280 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Volvo S90

Nên mua S90 hay 520i xe nào tốt hơn?
Giá S90 niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá 520i bắt đầu từ 1 tỷ 999 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Volvo S90 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Volvo S90 2020 tại thị trường Việt Nam có 13 màu gồm ICE WHITE, FUSION RED, BURSTING BLUE, MUSSEL BLUE, BLACK STONE, CRYSTAL WHITE PEARL, BRIGHT SILVER METALLIC, OSMIUM GREY, ONYX BLACK, MAPLE BROWN, DENIM BLUE, PINE GREY, Black Black Stone, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Volvo S90 là dòng xe nào?
Volvo S90 có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang gồm: BMW 520i, Mercedes-Benz E200, Lexus ES250, Jaguar XF.

Xem thêm câu hỏi về Volvo S90

Màu xe Volvo S90

Volvo S90 2020 Màu ICE WHITEVolvo S90 2020 Màu FUSION REDVolvo S90 2020 Màu BURSTING BLUEVolvo S90 2020 Màu MUSSEL BLUEVolvo S90 2020 Màu BLACK STONE
Màu ICE WHITE

Mua xe Volvo S90 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Volvo S90 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Volvo S90?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volvo

Nổi bật
 • XC60
  2 tỷ 150
 • XC90
  3 tỷ 399 - 6 tỷ 490
 • XC40
  1 tỷ 750
 • S60
  Đang cập nhật giá
 • V60
  Đang cập nhật giá
Sắp ra mắt
 • S90
  2 tỷ 150 - 2 tỷ 368
 • XC60
  2 tỷ 150
 • XC90
  3 tỷ 399 - 6 tỷ 490
 • V90
  3 tỷ 090
 • V60
  Đang cập nhật giá