(4 phiên bản)

Xe Wagon 4 chỗ

Porsche Panamera Wagon GTS Sport Turismo

Porsche Panamera Wagon GTS Sport Turismo

Đánh giá xe Porsche Panamera Wagon GTS Sport Turismo wagon 4 chỗ bản xăng với hộp số tự động. Xem thêm
  • 10.290.000.000 VND
  • Động cơ: 4.0L | 8 xy lanh | Tự động | Xăng 89,7 Lít
Porsche Panamera Wagon 4S Sport Turismo

Porsche Panamera Wagon 4S Sport Turismo

Đánh giá xe Porsche Panamera Wagon 4S Sport Turismo wagon 4 chỗ bản xăng với hộp số tự động. Xem thêm
  • 7.750.000.000 VND
  • Động cơ: 3.0L | 6 xy lanh | Tự động | Xăng 89,7 Lít
Porsche Panamera Wagon 4 Sport Turismo

Porsche Panamera Wagon 4 Sport Turismo

Đánh giá xe Porsche Panamera Wagon 4 Sport Turismo wagon 4 chỗ bản xăng với hộp số tự động. Xem thêm
  • 5.660.000.000 VND
  • Động cơ: 3.0L | 6 xy lanh | Tự động | Xăng 89,7 Lít
Porsche Panamera Wagon 3.0 V6 Sport Turismo

Porsche Panamera Wagon 3.0 V6 Sport Turismo

Đánh giá xe Porsche Panamera Wagon 3.0 V6 Sport Turismo wagon 4 chỗ bản xăng với hộp số tự động. Xem thêm
  • 6.770.000.000 VND
  • Động cơ: 3.0L | 6 xy lanh | Tự động | Xăng 89,7 Lít